1000 zł dotacji w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Uszkodzenia warzyw po gradobiciu

Nowy projekt Rady Ministrów zakłada pomoc dla rolników, którzy w 2021 zostali dotknięci skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jest to niewątpliwie istotna kwestia, gdyż aktualnie sprawy nie kształtują się lepiej. Z jednej strony dotkliwe susze, z drugiej zaś, śnieg i mróz. Pozostaje pytanie, czy wsparcie obejmie również aktualny rok…

Rok 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na problemy związane z epidemią COVID-19, ale również z uwagi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r., nie uzyskają środków niezbędnych na wznowienie produkcji rolnej […] – czytamy w projekcie rozporządzenia.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni.

Proponuje się, aby stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu.

W przypadku szkód wynoszących od 20% do 60% plonu zakłada się pomoc w wysokości 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych. Podobnie jak poprzednio, mowa tutaj o gospodarstwach, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Natomiast, jeśli chodzi o suszę, która spowodowała szkody rzędu od 5% do 60% plonu, projekt zakłada wsparcie na poziomie 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych.

Warto przypomnieć, że projekt określa formy pomocy za szkody wynikłe w roku 2021 a jego planowane przyjęcie do drugi kwartał roku 2022. Należy mieć na względzie, że aktualnie również zmagamy się z kaprysami natury. O ile śnieg przez wielu odbierany jest jako pozytywne zjawisko, tak regiony, w których panuje susza, nie mają wielu możliwości. Jak sądzicie, wsparcie we wspomnianych dotacjach będzie wystarczające wobec poniesionych szkód? Byłoby korzystne w aktualnych realiach?

Źródło: gov.pl

Related Posts

  1. Pomidory w sklepie

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności