Belgowie apelują o pilne działania w sprawie kryzysu energetycznego

Szklarnie w Rosji

Wraz z wybuchem wojny na  Ukrainie koszty energii i gazu zaczęły gwałtownie rosnąć, szczególnie w ostatnich tygodniach. Skutki owych zawirowań w dużej mierze oddziałują na sektor rolnictwa, w tym produkcję pod osłonami. Prognozy wskazują niestety, że sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie, przez co producenci apelują o bezzwłoczne podjęcie działań. Zarówno tych krótko jak i długoterminowych…

Skalę problemu rosnących cen gazu i energii ukazują kontrakty. W ubiegłym sezonie roczne rachunki za błękitne paliwo oscylowały w granicach 50 tys. euro. Przedłużenie kontraktu nie jest jednak w aktualnych warunkach łatwe, gdyż wspomniane koszty wzrosły do 600 tys. euro. Sektor rolnictwa wymaga więc pilnej interwencji, by móc pokryć owe zobowiązania.

Stowarzyszenie producentów w Belgii apeluje z tego względu o wdrożenie rozwiązań systemowych, które wesprą gospodarstwa, dla których koszty energii i gazu od wybuchu wojny na Ukrainie wzrosły. Europa jest dowodem, że takowy rodzaj wsparcia jest możliwy do wdrożenia, niemniej, na ten moment nie ma to przełożenia na opisywany kraj.

Rząd Belgii wzywany jest również do rekompensat dla producentów, którzy zużywają mniej gazu ziemnego. Zdaniem stowarzyszenia pozwoli to uniknąć zaprzestania produkcji w okresie grzewczym. Bardzo istotne są jednak szybkie działania w tym zakresie, by producenci mogli wiedzieć, czy w nadchodzącym okresie przygotowywać nowe rośliny.

Kolejną kwestią są możliwe przestoje w dostawach gazu czy energii. Nawet krótkie przestoje mogą mieć bowiem katastrofalne skutki w prowadzonych uprawach. Dlatego też apelujący domagają się uwzględnienia produkcji jako niezbędnej w planach awaryjnych lub planach wyłączenia dostaw gazu ziemnego.

Ważnym aspektem są również zezwolenia, których wymaga się od producentów, którzy ogrzewają swoje szklarnie. Procedura uzyskania owego zezwolenia jest bowiem czasochłonna a rolnicy tego czasu aktualnie nie mają… Kryzys energetyczny stawia producentów w niekorzystnej sytuacji, dlatego też konieczne są wyjątkowe środki ze strony rządu. Rozwiązaniem, zdaniem stowarzyszenia, mogłyby okazać się zezwolenia czasowe.

W pespektywie długoterminowej stowarzyszenie skupia się natomiast na środkach oszczędzania energii. Podkreśla, że już od długiego czasu sektor rolnictwa wykorzystuje wszelkie techniki oszczędzania, jednak w tej płaszczyźnie wciąż można osiągnąć większe korzyści. Obecna sytuacja jest szansą dla rządu, by zachęcić i wesprzeć rolników w drodze do inwestowania w kierunku oszczędności. Mowa o inwestowaniu w rozwój nowych technik i wsparciu inwestycyjnym, które byłoby dodatkową zachętą dla rolników do podejmowania działań energooszczędnych.

Warto również nadmienić, że aktualna sytuacja wzmaga potrzebę poszukiwania alternatyw dla paliw kopalnych. W tym przypadku stowarzyszenie wskazuje na wykorzystanie ciepła odpadowego, które wciąż znajduje zastosowanie w sektorze produkcji szklarniowej.

Źródło: vilt.be

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności