yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościGUS prognozuje niższe plony warzyw gruntowych i ziemniaków

GUS prognozuje niższe plony warzyw gruntowych i ziemniaków

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu – pisze GUS w raporcie  „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.” Również plony ziemniaków mają być niższe.
 

W tym sezonie siewy warzyw do gruntu były na ogół opóźnione, a wschody nierównomierne. Niedobory wilgoci w glebie w kwietniu i w pierwszej dekadzie maja (spowodowane brakiem opadów i wysokimi temperaturami) nie sprzyjały wschodom i początkowej wegetacji większości gatunków warzyw gruntowych. Brak opadów deszczu w kwietniu spowodował zahamowanie kiełkowania warzyw i na wielu plantacjach konieczne było dosiewanie. Warunki wilgotnościowe poprawiły się na krótko w drugiej dekadzie maja, ale już od końca maja na większości obszarów kraju odnotowano ponownie niedobory wilgoci w glebie i zahamowanie przyrostu masy biologicznej warzyw. Sytuację poprawiły dopiero opady deszczu, jakie wystąpiły w drugiej dekadzie lipca.
 
W związku z tym przewiduje się niższe plony dla wczesnych odmian warzyw, natomiast plony odmian późniejszych mogą być wyższe od ubiegłorocznych, pod warunkiem utrzymania się korzystnych warunków pogodowych w ciągu dalszego okresu wegetacji. Na plantacjach nawadnianych plonowanie będzie wyższe od ubiegłorocznego.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na ponad 4,2 mln t, tj. na poziomie niespełna 8% niższym w porównaniu do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1 mln t, a kalafiorów na 225 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 585 tys. t. Zbiory buraków zostały oszacowane na ponad 300 tys. t, natomiast produkcję marchwi oceniono na 745 tys. t. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 250 tys. t, a ogórków – 245 tys. t, przy czym dotychczasowe warunki są stosunkowo korzystne dla warzyw ciepłolubnych, a także dla warzyw strączkowych. Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na blisko 920 tys. t, tj. także na poziomie nieco niższym od bardzo wysokiego ubiegłorocznego. Ostateczna wysokość zbiorów będzie zależała od dalszego przebiegu warunków pogodowych.

Ziemniaki

W tym roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rejonami rozpoczęto w marcu. Większość plantacji (przeznaczonych na późniejszy zbiór) zostało zasadzonych w drugiej połowie kwietnia i pierwszej dekadzie maja. Pogoda sprzyjała sadzeniu, a wschody były szybkie i wyrównane. Narastający jednak deficyt opadów do końca drugiej dekady czerwca, a także nierównomierny ich rozkład rejonami utrudniał zawiązywanie bulw, szczególnie odmian wczesnych i średnio-wczesnych, co będzie ograniczać plonowanie roślin. Występujące w trzeciej dekadzie czerwca i w lipcu opady deszczu poprawiły stan plantacji ziemniaków, zwłaszcza odmian późniejszych i później posadzonych oraz zabezpieczają odpowiednią ilość wody do wzrostu bulw.  Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie. Odmiany późniejsze nie skumulowały jeszcze plonu i jego wysokość będzie ostatecznie zależała od warunków atmosferycznych w dalszym okresie wegetacji. Ocenia się, że w bieżącym roku powierzchnia uprawy ziemniaków będzie zbliżona do ubiegłorocznej i wyniesie około 0,3 mln ha.
 
Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą niższe od ubiegłorocznych, jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody.
 
Źródło: GUS

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl