yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościJak magazynować olej napędowy zgodnie z przepisami?

Jak magazynować olej napędowy zgodnie z przepisami?

Dyskusja na temat paliw i ich przechowywania w ostatnim czasie nabrała rozmachu. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie wszyscy masowo kupowali paliwa i napełniali nimi co tylko możliwe. Niemniej, nie wszystkie zbiorniki są zgodne z przepisami. O czym warto wiedzieć przechowując paliwo? Jakie normy muszą spełniać zbiorniki i czy większa ilość paliwa wymaga od nas zakupu zbiorników dwupłaszczowych?

Zacznijmy od zbiorników dwupłaszczowych. Co to w ogóle oznacza?

Zbiorniki dwupłaszczowe są to zbiorniki dwuścienne zrobione z dwóch  warstw stali lub tworzywa sztucznego z bardzo małą przestrzenią między nimi. Zbiorniki dwupłaszczowe składają się ze zbiornika wewnętrznego – właściwego, w którym magazynowany jest olej napędowy oraz płaszcza zewnętrznego, który musi pomieścić co najmniej 110% projektowej objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego – właściwego. Rurociągi i zawory oraz wszelkiego rodzaju osprzęt (pompa, wąż, pistolet etc.) muszą być umieszczone w obrębie płaszcza zewnętrznego bądź w skonstruowanym systemie bezpieczeństwa gwarantującym nieprzenikanie oleju napędowego do gruntu. Przechowywanie paliwa w takim zbiorniku dopuszczalne jest w granicach 5000 litrów.

Jak przewieźć większą ilość paliwa? Czym jest SENT i jakie konsekwencje mogą ponieść rolnicy?

W marcu 2017 r. przyjęta została Ustawa o systemie monitorowania drogowego towarów. Składający się na nią tzw. pakiet przewozowy powoduje, że przesyłki towarów wrażliwych o objętości powyżej 500 litrów lub kilogramów, muszą zostać zgłoszone do rejestru zgłoszeń SENT (prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej). Kary za niezgłoszenie przewozu przez podmiot wysyłający lub odbierający są ogromne i wynoszą 46% wartości netto przewożonego towaru, nie mniej jednak niż 20 tysięcy złotych.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

System monitorowania drogowego towarów ma jeden cel – kontrolę dostaw, a tym samym walkę z szarą strefą, między innymi na rynku paliw. To właśnie dzięki systemowi monitorowania drogowego towarów wszystkie dostawy pozostają pod kontrolą i otwiera się droga na realną walkę z szarą strefa, a co za tym idzie, z nieuczciwą konkurencją. Daje to bezpieczeństwo i gwarancję, że kupione paliwo pochodzi ze sprawdzonego źródła.

Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III – oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:

– 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;

– 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej;

– 3m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;

– 5m od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15kV;

– 10m od linii energetycznej powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30kV;

– 15m od linii powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV.

Warunki posadowienia zbiornika:

– płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału;

– podstawa szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od samego urządzenia;

– grubość podstawy co najmniej 5 cm;

– brak konieczności ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego;

– przedostawanie się czynników roboczych do otoczenia podczas napełniania (…) zbiorników powinno być ograniczone do bezpiecznego minimum – połączenie cysterny ze zbiornikiem w czasie napełniania powinno być szczelne.

Zbiornik takie należy zarejestrować w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. Kontrola zewnętrzna dokonywana jest zazwyczaj w ruchu, raz na 2 lata. Przy zgłaszaniu urządzenia do UDT należy posiadać: poświadczenie wytwórcy zbiornika – dokument poświadczający, że zbiornik ten został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania, opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami, plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń oraz instrukcję eksploatacji zbiornika

Mniejszych zbiorników nie trzeba rejestrować?

Informacja taka pojawiać się może wraz z funkcjonowaniem rozporządzenia ministra gospodarki  z 27 listopada 2014 roku, które zakłada, że zbiorniki do 2500 l włącznie nie podlegają kontrolom i rewizjom (objęte są uproszczoną formą dozoru), zaś zbiorniki powyżej 2500 l podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej. Dla urządzenia objętego formą dozoru technicznego uproszczonego nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego eksploatację.

Jednak to, że Urząd Dozoru Technicznego zwalnia z rejestracji zbiornika do 2,5 m³ włącznie nie jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem rozporządzenia MSWiA, czyli z konieczności magazynowania paliw w zbiornikach dwupłaszczowych. Obowiązek magazynowania istnieje niezależnie i nie został zniesiony. To, czy na samym zgłoszeniu kończą się formalności zależy od pojemności zbiornika. Zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 tys. objęte są „ograniczonym” dozorem technicznym, co wiąże się z odpłatnym badaniem przeprowadzanym co dwa lata.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zbiornika?

Szczególną uwagę  należy zwrócić na to kto jest producentem zbiornika, czy zbiornik ma odpowiednie atesty i certyfikaty, a także czy dokumentacja producenta jest zgodna z ostatecznym wyrobem. Napełnianie zbiornika powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich norm ostrożności. Połączenie cysterny z tankowanym urządzeniem powinno być szczelne. Nie wolno napełniać zbiorników przez włazy rewizyjne i odpowietrzniki. Przy napełnianiu zbiornika nie trzeba wchodzić na drabinę,  a przyłącze napełniania powinno być na poziomie roboczym, zapewniając bezpieczeństwo i brak konieczności badań i szkoleń bhp dla osoby tankującej zbiornik (dostawcy). Właz rewizyjny powinien być tak skonstruowany, by umożliwiał sprawne czyszczenie zbiornika. Drugi płaszcz powinien zakrywać wszystkie przyłącza włącznie z przyłączem napełniania jak i układem dystrybucyjnym. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie pomiarowe poziomu płynów. Warto zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho i wyposażyć w czujnik niskiego poziomu. Całość urządzenia powinna być zamykana i chroniona przed niepowołanym użytkownikiem np. przed dziećmi.

Co jeżeli rolnik nie kupi atestowanego dwupłaszczowego zbiornika na własne potrzeby?

Pozostaje tankowanie na stacjach paliw wprost do zbiorników ciągników. Zaś za niezgodne z wymogami przechowywanie oleju napędowego grożą konsekwencje finansowe. Ceny atestowanych zbiorników rozpoczynają się od 4-5 tys. zł. (1500-litrowy zbiornik, dwupłaszczowy z podstawowym wyposażeniem w pompę, wąż, pistolet i licznik).

Alternatywną opcją są oczywiście mniejsze zbiorniki posiadające atest, jednak i tutaj są pewne obostrzenia, jeśli chcemy przechowywać je zgodnie z prawem. W przypadku garaży o powierzchni powyżej 100 m2 mamy możliwość przechowywania maksymalnie 200 litrów oleju napędowego, o ile budynek ten jest wykonany z materiałów niepalnych. Natomiast w przypadku mniejszych garaży ilość zmniejsza się zaledwie do 60 litrów paliwa.

W ramach podsumowania, wszelkie zbiorniki na paliwo muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać normy prawne. Przepisy umożliwiają nam przechowywanie niewielkiej ilości paliwa a nie każdego stać na zakup zbiornika dwupłaszczowego, by móc zrobić większe zapasy. Niemniej, kontrole w Polsce nie są przeprowadzane masowo i na dobrą sprawę, abyśmy zostali na nią narażeni, ktoś musiałby zgłosić nas do odpowiednich od tego służb. Inaczej skontrolowanie każdego gospodarstwa w Polsce byłoby bardzo ciężkie.

Źródło: KRIR

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl