Jak magazynować olej napędowy zgodnie z przepisami?

Fot. pixabay.com

Dyskusja na temat paliw i ich przechowywania w ostatnim czasie nabrała rozmachu. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie wszyscy masowo kupowali paliwa i napełniali nimi co tylko możliwe. Niemniej, nie wszystkie zbiorniki są zgodne z przepisami. O czym warto wiedzieć przechowując paliwo? Jakie normy muszą spełniać zbiorniki i czy większa ilość paliwa wymaga od nas zakupu zbiorników dwupłaszczowych?

Zacznijmy od zbiorników dwupłaszczowych. Co to w ogóle oznacza?

Zbiorniki dwupłaszczowe są to zbiorniki dwuścienne zrobione z dwóch  warstw stali lub tworzywa sztucznego z bardzo małą przestrzenią między nimi. Zbiorniki dwupłaszczowe składają się ze zbiornika wewnętrznego – właściwego, w którym magazynowany jest olej napędowy oraz płaszcza zewnętrznego, który musi pomieścić co najmniej 110% projektowej objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego – właściwego. Rurociągi i zawory oraz wszelkiego rodzaju osprzęt (pompa, wąż, pistolet etc.) muszą być umieszczone w obrębie płaszcza zewnętrznego bądź w skonstruowanym systemie bezpieczeństwa gwarantującym nieprzenikanie oleju napędowego do gruntu. Przechowywanie paliwa w takim zbiorniku dopuszczalne jest w granicach 5000 litrów.

Jak przewieźć większą ilość paliwa? Czym jest SENT i jakie konsekwencje mogą ponieść rolnicy?

W marcu 2017 r. przyjęta została Ustawa o systemie monitorowania drogowego towarów. Składający się na nią tzw. pakiet przewozowy powoduje, że przesyłki towarów wrażliwych o objętości powyżej 500 litrów lub kilogramów, muszą zostać zgłoszone do rejestru zgłoszeń SENT (prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej). Kary za niezgłoszenie przewozu przez podmiot wysyłający lub odbierający są ogromne i wynoszą 46% wartości netto przewożonego towaru, nie mniej jednak niż 20 tysięcy złotych.

System monitorowania drogowego towarów ma jeden cel – kontrolę dostaw, a tym samym walkę z szarą strefą, między innymi na rynku paliw. To właśnie dzięki systemowi monitorowania drogowego towarów wszystkie dostawy pozostają pod kontrolą i otwiera się droga na realną walkę z szarą strefa, a co za tym idzie, z nieuczciwą konkurencją. Daje to bezpieczeństwo i gwarancję, że kupione paliwo pochodzi ze sprawdzonego źródła.

Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III – oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:

– 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;

– 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej;

– 3m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;

– 5m od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15kV;

– 10m od linii energetycznej powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30kV;

– 15m od linii powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV.

Warunki posadowienia zbiornika:

– płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału;

– podstawa szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od samego urządzenia;

– grubość podstawy co najmniej 5 cm;

– brak konieczności ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego;

– przedostawanie się czynników roboczych do otoczenia podczas napełniania (…) zbiorników powinno być ograniczone do bezpiecznego minimum – połączenie cysterny ze zbiornikiem w czasie napełniania powinno być szczelne.

Zbiornik takie należy zarejestrować w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. Kontrola zewnętrzna dokonywana jest zazwyczaj w ruchu, raz na 2 lata. Przy zgłaszaniu urządzenia do UDT należy posiadać: poświadczenie wytwórcy zbiornika – dokument poświadczający, że zbiornik ten został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania, opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami, plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń oraz instrukcję eksploatacji zbiornika

Mniejszych zbiorników nie trzeba rejestrować?

Informacja taka pojawiać się może wraz z funkcjonowaniem rozporządzenia ministra gospodarki  z 27 listopada 2014 roku, które zakłada, że zbiorniki do 2500 l włącznie nie podlegają kontrolom i rewizjom (objęte są uproszczoną formą dozoru), zaś zbiorniki powyżej 2500 l podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej. Dla urządzenia objętego formą dozoru technicznego uproszczonego nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego eksploatację.

Jednak to, że Urząd Dozoru Technicznego zwalnia z rejestracji zbiornika do 2,5 m³ włącznie nie jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem rozporządzenia MSWiA, czyli z konieczności magazynowania paliw w zbiornikach dwupłaszczowych. Obowiązek magazynowania istnieje niezależnie i nie został zniesiony. To, czy na samym zgłoszeniu kończą się formalności zależy od pojemności zbiornika. Zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 tys. objęte są „ograniczonym” dozorem technicznym, co wiąże się z odpłatnym badaniem przeprowadzanym co dwa lata.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zbiornika?

Szczególną uwagę  należy zwrócić na to kto jest producentem zbiornika, czy zbiornik ma odpowiednie atesty i certyfikaty, a także czy dokumentacja producenta jest zgodna z ostatecznym wyrobem. Napełnianie zbiornika powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich norm ostrożności. Połączenie cysterny z tankowanym urządzeniem powinno być szczelne. Nie wolno napełniać zbiorników przez włazy rewizyjne i odpowietrzniki. Przy napełnianiu zbiornika nie trzeba wchodzić na drabinę,  a przyłącze napełniania powinno być na poziomie roboczym, zapewniając bezpieczeństwo i brak konieczności badań i szkoleń bhp dla osoby tankującej zbiornik (dostawcy). Właz rewizyjny powinien być tak skonstruowany, by umożliwiał sprawne czyszczenie zbiornika. Drugi płaszcz powinien zakrywać wszystkie przyłącza włącznie z przyłączem napełniania jak i układem dystrybucyjnym. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie pomiarowe poziomu płynów. Warto zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho i wyposażyć w czujnik niskiego poziomu. Całość urządzenia powinna być zamykana i chroniona przed niepowołanym użytkownikiem np. przed dziećmi.

Co jeżeli rolnik nie kupi atestowanego dwupłaszczowego zbiornika na własne potrzeby?

Pozostaje tankowanie na stacjach paliw wprost do zbiorników ciągników. Zaś za niezgodne z wymogami przechowywanie oleju napędowego grożą konsekwencje finansowe. Ceny atestowanych zbiorników rozpoczynają się od 4-5 tys. zł. (1500-litrowy zbiornik, dwupłaszczowy z podstawowym wyposażeniem w pompę, wąż, pistolet i licznik).

Alternatywną opcją są oczywiście mniejsze zbiorniki posiadające atest, jednak i tutaj są pewne obostrzenia, jeśli chcemy przechowywać je zgodnie z prawem. W przypadku garaży o powierzchni powyżej 100 m2 mamy możliwość przechowywania maksymalnie 200 litrów oleju napędowego, o ile budynek ten jest wykonany z materiałów niepalnych. Natomiast w przypadku mniejszych garaży ilość zmniejsza się zaledwie do 60 litrów paliwa.

W ramach podsumowania, wszelkie zbiorniki na paliwo muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać normy prawne. Przepisy umożliwiają nam przechowywanie niewielkiej ilości paliwa a nie każdego stać na zakup zbiornika dwupłaszczowego, by móc zrobić większe zapasy. Niemniej, kontrole w Polsce nie są przeprowadzane masowo i na dobrą sprawę, abyśmy zostali na nią narażeni, ktoś musiałby zgłosić nas do odpowiednich od tego służb. Inaczej skontrolowanie każdego gospodarstwa w Polsce byłoby bardzo ciężkie.

Źródło: KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności