yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • pantoea agrosimex intermag
  • sketch agrosimex ochrona

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
AktualnościKonieczność aktualizacji szkoleń z ochrony roślin

Konieczność aktualizacji szkoleń z ochrony roślin

Zarząd Krajowych Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia dla rolników uprawnień do stosowania środków ochrony roślin bezterminowo. Niemniej, nie spotkało się to z pozytywnym odzewem resortu rolnictwa… Dlaczego?

Jak twierdzi resort rolnictwa, zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie, natomiast zgodnie z art. 64 ust. 2 tej ustawy szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, obejmują szkolenia podstawowe oraz szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

Ministerstwo podkreśla, że obowiązek ten wynika z wdrożenia zapisów art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, zgodnie z którym państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia wszystkim użytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostępu do odpowiednich szkoleń prowadzonych przez podmioty wyznaczone przez właściwe organy. Dotyczy to zarówno szkoleń początkowych, jak i uzupełniających, mających na celu odpowiednio nabycie i aktualizację wiedzy.

Ochrona roślin jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią wiedzy. Systematycznie pojawiające się nowe rozwiązania w ochronie roślin wpływają na częste zmiany przepisów. Powtarzanie szkoleń ma zatem na celu utrzymanie i pogłębienie wiedzy przez rolników, a tym samym zapobieżenie popełnianiu przez nich błędów, mogących mieć skutki także prawne. Wskazać należy także, że przy opracowywaniu szkoleń uzupełniających skoncentrowano się na tym, aby były one maksymalnie nieobciążające dla rolnika, dlatego też ograniczono ich zakres do zupełnego minimum. Szkolenie uzupełniające trwa 7 godzin lekcyjnych – czytamy w odpowiedzi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało również, że w bieżącym roku powinny rozpocząć się prace nad nowymi przepisami UE zastępującymi dyrektywę 2009/128/WE. To spowoduje, że przeglądowi poddane zostaną wszystkie przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin, w tym także przepisy dotyczące organizacji szkoleń.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Źródło: KRIR

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl