Premie na działalność pozarolniczą – będą uproszczenia

fot. pixabay

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk informuje o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1196 z późn. zm.), dzięki któremu proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą będzie łatwiejszy.

Premie mogą być przyznane na realizację operacji pn. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Jest to pomoc z PROW 2014–2020.

Uproszczenia dla beneficjentów obejmą:

– zmiany założeń dotyczących dokumentowania osiągniętych przychodów z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w trakcie realizacji biznesplanu;

– możliwość akceptacji zmian założeń biznesplanu w zakresie samochodów osobowych bez konieczności zmiany kwoty wydatku na zakup tego samochodu do kwoty nie przekraczającej 50% kwoty pomocy – dotyczy jedynie pomocy przyznanej przed 22 stycznia 2022 r.;

– ograniczenie zakresu  zmian założeń biznesplanu, o które to zmiany beneficjent jest zobowiązany wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody.

Źródło: gov.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności