yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
AktualnościPrzechowywanie środków ochrony roślin w gospodarstwie

Przechowywanie środków ochrony roślin w gospodarstwie

Odpowiednie przechowywanie środków ochrony roślin jest obowiązkiem, który musi wypełniać każdy je stosujący. W gospodarstwie sposób przechowywania środków ochrony roślin podlega kontroli przez organy PIORiN.

Zgodnie z art. 35 ust 4 ustawy  z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz.2097) środki ochrony roślin należy przechowywać i unieszkodliwiać w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym zgodnie ze sposobem, o którym mowa w pkt 1 lit q załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.

Z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin należy postępować w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011 .

Środki ochrony roślin należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, bez dostępu osób trzecich:

  • w oryginalnych opakowaniach,
  • w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością, napojami lub paszą,
  • niedostępne dla dzieci,
  • pod warunkiem, że nie istnieje ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz:
  • skażenia gruntu na skutek wycieku lub przesiąkania środków ochrony roślin w głąb profilu glebowego,
  • przedostania się do systemów kanalizacyjnych, z wyłączeniem oddzielnej bezodpływowej kanalizacji wyposażonej w szczelny zbiornik ścieków lub w urządzenia służące do ich neutralizacji.

Co z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na użytkowników i sprzedawców środków ochrony roślin obowiązek zbiórki i zagospodarowania opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są oni zobligowani do zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin, skalsyfikowanych jako niebezpieczne do punktów odbioru. Takimi punktami zbiórki odpadów niebezpiecznych do jakich należą opakowania po środkach ochrony roślin są sklepy ogrodnicze i hurtownie, które zajmują się ich sprzedażą. Co ważne nie ma obowiązku okazania dowodu zakupu.

Podmioty te są zobowiązane do przyjęcia dostarczonych opakowań, które są następnie przekazywane do punktów utylizacji lub recyklingu. Nad całością procesu logistycznego czuwa system PSOR, działający od 2004 roku, będący inicjatywą producentów i importerów. Zwrot opakowań w ramach systemu PSOR jest bezpłatny i możliwy przez cały rok. Podczas dokonywania zwrotów opakowań warto mieć ze sobą formularz zwrotu odpadu i przedstawić go do podpisu u sprzedawcy. Wówczas podczas kontroli PIORiN można w prosty sposób potwierdzić prawidłowe postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Formularz taki jest dostępny w większości sklepów zrzeszonych w systemie PSOR lub na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin karta.png (896×627) (systempsor.pl). Informacje o punktach odbioru można znaleźć korzystając ze strony http://systempsor.pl/punkty-odbioru/.

A co należy zrobić z opakowaniami, które zawierają przeterminowane środki ochrony roślin?

Należy przekazać je do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie tego typu odpadów. Wraz z ich przekazaniem odpowiedzialność za odpad przeniesiona zostaje na ten podmiot.

Źródło: WIORiN, Kraków

 

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl