„Przyroda bez środków ochrony roślin”, czyli bardziej rygorystyczne nakazy KE…

Wybuch wojny na Ukrainie i związane z tym konsekwencje sprawiły, że zaczęło się mówić o tym, że Komisja Europejska oddali w czasie założenia Zielonego Ładu. Niestety… To, czego wielu dość mocno się obawiało, właśnie wchodzi w życie. Komisja Europejska przedstawiła plan mający na celu odbudowę zasobów przyrodniczych Europy do 2050 r. i zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o połowę do 2030 r. Rolnicy mają zaledwie 8 lat, by wprowadzić zmiany w swoich gospodarstwach. O czym należy wiedzieć?

Komisja Europejska przyjęła pionierskie wnioski mające na celu odbudowę zniszczonych ekosystemów i przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie. KE proponuje również ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka o 50 proc. do 2030 r. Są to sztandarowe wnioski ustawodawcze mające na celu realizację strategii na rzecz bioróżnorodności i strategii „od pola do stołu”, które pomogą zapewnić odporność i bezpieczeństwo dostaw żywności w UE i na całym świecie – czytamy w komunikacie. Istniejące już przepisy, zdaniem Komisji Europejskiej, okazały się niewystarczająco rygorystyczne. Nowe założenia są znacznie bardziej restrykcyjne i wymagać będą wielu poświęceń. Jakie przepisy proponuje Komisja Europejska?

Zacznijmy od prawnie wiążących celów na szczeblu UE i szczeblu krajowym polegających na ograniczeniu do 2030 r. o 50 proc. stosowania środków ochrony roślin i związanego z nimi ryzyka. Państwa członkowskie określą własne krajowe cele w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin w ramach określonych parametrów, aby zapewnić osiągnięcie ogólnounijnych celów.

Idąc dalej, zostaną wprowadzone nowe rygorystyczne przepisy dotyczące, przyjaznego dla środowiska, zwalczania agrofagów. Nowe środki zagwarantują, że wszyscy rolnicy i inni profesjonalni użytkownicy będą stosować integrowaną ochronę roślin, w ramach której najpierw rozważa się alternatywne środowiskowe metody ochrony roślin przed agrofagami, zanim pestycydy chemiczne będą mogły zostać zastosowane jako środek ostateczny. Środki te obejmują również obowiązek prowadzenia dokumentacji przez rolników i innych użytkowników profesjonalnych. Ponadto państwa członkowskie muszą ustanowić przepisy dotyczące poszczególnych upraw, określające alternatywne – w stosunku do pestycydów chemicznych – środki ochrony roślin.

Jakby tego było mało, otrzymamy zakaz stosowania wszystkich środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych. Dotyczyć będzie to miejsc takich jak miejskie tereny zielone, w tym parki publiczne lub ogrody, place zabaw, szkoły, tereny rekreacyjne lub sportowe, publiczne szlaki i obszary chronione sieci Natura 2000 oraz wszelkie obszary wrażliwe pod względem ekologicznym, które mają być objęte ochroną na potrzeby zagrożonych owadów zapylających.

Jakie będą formy wsparcia dla producentów w tym niewątpliwie trudnym okresie? Pomijając kwestie działań na rzecz zwiększenia na rynku gamy alternatywnych rozwiązań biologicznych i wspierania przez KE nowych technologii, rolnicy będą mogli liczyć na rekompensaty za wszelkie poniesione koszty. Koszty związane z wdrażaniem nowych przepisów przez okres przejściowy, czyli 5 lat.

Zdaniem Komisji Europejskiej, takie działania nie zagrożą producentom i bezpieczeństwu żywnościowym. Wręcz przeciwnie, pozytywnie wpłyną na sytuację. „Nowe przepisy dotyczące pestycydów chemicznych zmniejszą ślad środowiskowy unijnego systemu żywnościowego, zapewnią ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli i pracowników rolnych, a także pomogą złagodzić straty gospodarcze, które już odnosimy w związku z pogarszającą się jakością gleb i spadkiem liczebności owadów zapylających wynikającym ze stosowania pestycydów” – czytamy w komunikacie.

A jak to będzie wyglądało w rzeczywistości… Jak sądzicie?

Źródło: poland.representation.ec.europa.eu

ARTYKUŁY POWIĄZANE

  1. Henryk Kowalczyk wyjaśniający ustawę dotyczącą węgla
  2. Polskie młode ziemniaki odmiana Irga
  3. Zniszczone szklarnie po gradobiciu
  4. Wypadek podczas prac polowych
  5. zbiór kalafiora

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności