Stosowanie nawozów naturalnych bez zdjęcia geotagowanego

Wprowadzony w aktualnym roku wymóg dokonywania dokumentacji zdjęciowej przeprowadzonej praktyki wzbudzał wśród producentów mieszane odczucia i wywoływał dodatkowe utrudnienia. Z tym jednak koniec… 

O jakich praktykach mowa?

Przyorywanie obornika i stosowanie nawozów naturalnych płynnych – praktyki w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe w 2023 r. – zasady potwierdzenia realizacji praktyk:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od aplikacji;
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo.
Co wymagane jest w ramach potwierdzenia?

Zamiast zdjęcia geotagowanego, wykonanego i przesłanego, przy użyciu udostępnionej przez ARiMR aplikacji, dopuszcza się złożenie oświadczenia o wykonaniu praktyki do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Jaki jest termin złożenia oświadczenia?

Oświadczenie to powinno być złożone w terminie nie później niż:

  • 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli praktyka była zrealizowana w tym roku przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem 15 marca 2023 r. lub
  • 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu złożenia wniosku, nie później jednak niż do 7 listopada 2023 r.
Jak powinno wyglądać oświadczenie?

Wzory oświadczeń możemy wyszukać pod LINKIEM.

Czy producenci korzystający z oświadczenia muszą spełnić dodatkowe wymogi?

W przypadku składania oświadczenia rolnik powinien prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Źródło: MRiRW

Related Posts

  1. Ogórki gruntowe

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności