Straty w wyniku suszy… Gdzie podziała się zapowiadana pomoc?

susza

Henryk Kowalczyk, czyli były już szef resortu rolnictwa, zapowiedział w ubiegłym roku pomoc suszową dla poszkodowanych przez suszę rolników, którzy nie spełnią kryteriów pomocy społecznej i nie będą mogli skorzystać z niej w roku 2022, a będą mieli szkody udowodnione protokołami strat. Niestety… Mija kolejny miesiąc roku 2023, natomiast wsparcia jak nie było, tak wciąż nie ma.

Susza nieustannie zagraża polskim gospodarstwom

Terytorium Polski od ponad dekady zmaga się niedoborami opadów atmosferycznych i wysokim temperaturami, szczególnie w okresie wegetacyjnym roślin. Poprzedni rok był kolejnym rokiem, w którym klęska suszy dotknęła w większym lub mniejszym stopniu wszystkie polskie gospodarstwa rolne, szczególnie te położone na terenie województwa Wielkopolskiego – przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza.

Gdzie podziały się obiecane świadczenia dla producentów?

Jak wskazuje WIR w ubiegłym roku ówczesny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk zadeklarował, że uruchomi kolejną pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2022 roku. Rolnicy, którzy nie spełnią kryteriów pomocy społecznej i nie będą mogli skorzystać z niej w roku 2022, a będą mieli szkody udowodnione protokołami strat za 2022 rok, otrzymają pomoc suszową w następnym, czyli 2023 roku. Takie deklaracje padały z ust Ministra. Pomoc miała być wypłacana do hektara, w ramach nowego limitu pomocy de minimis. Obecnie mamy połowę kwietnia, a ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma informacji w tej sprawie.

Wielkopolscy rolnicy bardzo doświadczyli klęski suszy 2022 roku. Ponad 52 tys. gospodarstw złożyło wnioski o pomoc suszową, a jedynie część z nich otrzymała niewielką pomoc społeczną – ubolewa Izba.

W 2023 ponownie zmierzymy się z suszą?

Od początku tego roku sytuacja dotycząca ilości opadów atmosferycznych oraz warunków wilgotnościowych w glebie, przynajmniej w jej wierzchniej warstwie, wydaje się być zadowalająca. Jednak analizując poziomy wód w ważniejszych rzekach Polski, które w pierwszym kwartale br. układały się w większości w strefach wód niskich i średnich, można wysunąć wnioski, że w przypadku braku systematycznych opadów atmosferycznych i wysokich temperaturach rok 2023 może być kolejnym rokiem z suszą. Eksperymentalne prognozy długoterminowe IMGW w tym względzie nie są optymistyczne. Nadal uwilgotnienie głębokich warstw gleby nie jest optymalne. Inaczej mówiąc poziomy wód gruntowych nie uzupełniły się – zaobserwowała WIR.

Warunki na rynku pozostają niezwykle trudne…

Niekontrolowany napływ zbóż, rzepaku oraz kukurydzy spowodował gwałtowny spadek cen tych produktów na rynku polskim. Spadają również ceny mleka i drobiu. Natomiast nawozy oraz środki ochrony roślin, a także cena oleju napędowego są ciągle bardzo wysokie. W związku z taką sytuacją wiele gospodarstw utraciło płynność finansową lub jest na granicy jej utracenia.

Obiecane wsparcie może ocalić wiele gospodarstw

Mając na uwadze sytuację wielkopolskich i polskich gospodarstw, Zarząd WIR zwrócił się z prośbą do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o interwencję u Ministra Rolnictwa w sprawie obiecanej pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku ubiegłorocznej klęski suszy. Uruchomienie zapowiadanego wsparcia pozwoli rolnikom na utrzymanie i poprawę płynności finansowej, a także zapewni środki na bieżące potrzeby bytowe i produkcyjne gospodarstw rolnych.

Źródło: WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności