Szacowanie szkód łowieckich po nowemu. Czym jest Sąd Arbitrażowy?

fot. Pixabay

Problem szkód łowieckich nabrzmiewa od lat, a jego źródłem są regulacje prawa łowieckiego, w myśl których za szkody te odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Obowiązujący system odszkodowań za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę konfliktuje od początku swojego funkcjonowania rolników i myśliwych. W celu uniknięcia dalszych, często kosztownych i zawiłych, procesów utworzono Sąd Arbitrażowy. W jaki sposób może przysłużyć się rolnikom?

Czym jest Sąd Arbitrażowy? Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich to nowo powstały organ, który ma za zadanie skrócić rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy rolnikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego, a także zmniejszyć koszty ponoszone w związku ze sporem przez zwaśnione strony. Sąd ten powstał na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Polskim Związkiem Łowieckim. Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad Sądem.

Kim będą osoby rozstrzygające spory? Arbitrami będą osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Wyroki Sądu mają rozpatrywać 3 osobowe zespoły arbitrów, na podstawie analizy dokumentacji sprawy i oceny zebranych podczas szacowań danych.

Jakie koszty będą obowiązywać uczestników arbitrażu? Uczestnicy arbitrażu nie będą ponosić wysokich kosztów sądowych, które w sądzie cywilnym wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję, ponieważ opłaty w sądzie polubownym będą niższe. W związku z tym, że arbitrami Sądu będą osoby biegłe w szacowaniu szkód łowieckich, przy rozpatrywaniu spraw nie będą zasięgane opinie biegłych, co pozwoli zaoszczędzić średnio 2.000 zł za pojedynczą opinię. Strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia, chociaż udział pełnomocników będzie możliwy. Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną.

Kiedy Sąd Arbitrażowy rozpocznie swoją działalność? Rozpoczęcie działalności Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich planuje się na przełomie czerwca i lipca 2022 r., by umożliwić rolnikom i myśliwym rozstrzygnięcie ewentualnych sporów związanych z jesiennymi szkodami łowieckimi polubownie i z korzyścią dla obu stron.

Źródło: wmirol.org.pl / pzlow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności