yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościSzacowanie szkód łowieckich po nowemu. Czym jest Sąd Arbitrażowy?

Szacowanie szkód łowieckich po nowemu. Czym jest Sąd Arbitrażowy?

Problem szkód łowieckich nabrzmiewa od lat, a jego źródłem są regulacje prawa łowieckiego, w myśl których za szkody te odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Obowiązujący system odszkodowań za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę konfliktuje od początku swojego funkcjonowania rolników i myśliwych. W celu uniknięcia dalszych, często kosztownych i zawiłych, procesów utworzono Sąd Arbitrażowy. W jaki sposób może przysłużyć się rolnikom?

Czym jest Sąd Arbitrażowy? Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich to nowo powstały organ, który ma za zadanie skrócić rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy rolnikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego, a także zmniejszyć koszty ponoszone w związku ze sporem przez zwaśnione strony. Sąd ten powstał na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Polskim Związkiem Łowieckim. Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad Sądem.

Kim będą osoby rozstrzygające spory? Arbitrami będą osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Wyroki Sądu mają rozpatrywać 3 osobowe zespoły arbitrów, na podstawie analizy dokumentacji sprawy i oceny zebranych podczas szacowań danych.

Jakie koszty będą obowiązywać uczestników arbitrażu? Uczestnicy arbitrażu nie będą ponosić wysokich kosztów sądowych, które w sądzie cywilnym wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję, ponieważ opłaty w sądzie polubownym będą niższe. W związku z tym, że arbitrami Sądu będą osoby biegłe w szacowaniu szkód łowieckich, przy rozpatrywaniu spraw nie będą zasięgane opinie biegłych, co pozwoli zaoszczędzić średnio 2.000 zł za pojedynczą opinię. Strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia, chociaż udział pełnomocników będzie możliwy. Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną.

Kiedy Sąd Arbitrażowy rozpocznie swoją działalność? Rozpoczęcie działalności Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich planuje się na przełomie czerwca i lipca 2022 r., by umożliwić rolnikom i myśliwym rozstrzygnięcie ewentualnych sporów związanych z jesiennymi szkodami łowieckimi polubownie i z korzyścią dla obu stron.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Źródło: wmirol.org.pl / pzlow.pl

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl