Tarcza 3.0 – cudzoziemcy będą mogli pracować sezonowo bez konieczności uzyskania zezwolenia

zbiór kalafiora

Tarcza 3.0 przewiduje, że obcokrajowcy mogliby podjąć pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwolenia. Jest to ułatwienie dla rolników, którzy bardziej niż do tej pory będą borykać się w tym sezonie z deficytem rąk do pracy. Projekt przewiduje również przedłużenie ważności wszystkich dokumentów i zezwoleń, jakie cudzoziemcy otrzymali na terenie Polski.

Już w pierwszej tarczy antykryzysowej obowiązującej od początku kwietnia, znalazły się,  “specjalne rozwiązania dla cudzoziemców”. Tarcza pozwoliła na wydłużenie terminów wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce, wydłużyła ponadto termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zarówno w tarczy 1.0, jak i tarczy 3.0 konsekwentnie używane jest słowo “cudzoziemcy”, ale w praktyce rozwiązania je są przewidywane przede wszystkim dla pracujących w naszym kraju obywateli Ukrainy.

Pierwsza tarcza antykryzysowa przewiduje też, że pracodawcy mogą modyfikować treść umowy będącej podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemców. Rząd doszedł jednak do skutku, że wprowadzony przez niego zapis nie jest wystarczająco precyzyjny. “Bez wprowadzenia regulacji wprost przewidującej dopuszczalną modyfikację treści stosunku prawnego, który ma stanowić podstawę wykonywania pracy, względem warunków określonych w odpowiednim zezwoleniu, zaistnieje konieczność występowania przez cudzoziemców o zmianę takich zezwoleń (jak w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) albo uzyskanie nowych (jak w przypadku zezwoleń ICT imobile-ICT)” – czytamy w uzasadnieniu nowej tarczy.

Stąd propozycja, by w tarczy znalazło się wyraźne zezwolenie na taką modyfikację, a nawet krok dalej: taka samą regulacją można by objąć również zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Tym samym pracę sezonowa (np. w rolnictwie) cudzoziemcy mogliby podjąć bez konieczności uzyskania zezwolenia. Bardzo ucieszy to rolników, którzy zastanawiają się, kto w tym roku będzie zbierał polskie jabłka czy truskawki.

Ponadto projekt przewiduje wydłużenie ważności dokumentów, które wydane zostały na określony czas. Pierwsza tarcza przewiduje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości, ale w trzeciej tarczy pojawia się propozycja, by wydłużyć ważność wszystkich dokumentów, które uzyskali obcokrajowcy na terenie Polski.

źródło Money.pl

Related Posts

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności