Wdrożenie benzyny E10 szansą dla rolników?

Fot. Pixabay

Możliwość wdrożenia w Polsce paliw benzynowych formatu E10 była tematem spotkania, które odbyło się z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich.

Korzyści dla rolników

Zwiększony popyt na bioetanol dzięki wprowadzeniu E10 wygeneruje dodatkowe zapotrzebowanie na zboża, głównie kukurydzę, w ilości co najmniej 500 tys. ton. Będzie to oddziaływać stabilizująco na ceny rynkowe.

Stanowisko rządu

Pełnomocnik rządu, wiceminister Janusz Kowalski zdecydowanie poparł pomysł szybkiego wprowadzenia benzyny E10. Ten kierunek rozwoju rynku biopaliw znajduje poparcie także wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju Henryka Kowalczyka. Popiera go też Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które odpowiada za regulacje prawne w tym zakresie.

Ogólne korzyści z wdrożenia benzyny E10

Z doświadczeń z krajowego rynku biopaliw wynika, że wykorzystanie bioetanolu oraz estrów wytwarzanych z surowców rolniczych jest najtańszym sposobem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), jednocześnie przynoszącym wiele korzyści gospodarczych.

Eksperci sektora biopaliw wskazują, że koszt realizacji NCW dzięki wdrożeniu E10 będzie niższy niż w przypadku braku wdrożenia E10. Ponadto podwyższenie zawartości bioetanolu w benzynach nie będzie czynnikiem cenotwórczym benzyn, której ceny są uzależnione od bardzo wielu czynników, w tym zewnętrznych i polityki ich dostawców.

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Wzrost wykorzystania bioetanolu zwiększy także bezpieczeństwo energetyczne Polski. Stanie się tak dzięki obniżeniu importu paliw ropopochodnych, w tym benzyn. Jest to szczególnie ważne w aktualnej sytuacji geopolitycznej wynikającej z agresji Rosji na Ukrainę.

Ustalenia odnośnie wdrożenia benzyny E10

Poszukując możliwie najlepszych rozwiązań dla wszystkich interesariuszy, uczestnicy spotkania zgodzili się, że w celu przygotowania sektora do wprowadzenia benzyny E10, odpowiednie decyzje, w tym zmiany legislacyjne, powinny zostać podjęte jak najszybciej.

Co o tym sądzicie?

Źródło: MRiRW

ARTYKUŁY POWIĄZANE

  1. zniszczone warzywa

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności