Zaniżanie strat w wyniku suszy – co na to MRiRW?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa w sprawie podjęcia prac nad zmianami w funkcjonowaniu aplikacji suszowej. Działająca od dwóch lat aplikacja jest w dalszym ciągu obarczona wieloma błędami, które wpływają na rzetelność szacowanej wielkości strat, prowadząc do notorycznego zaniżania wyliczonych strat w stosunku do strat faktycznych. Co na to ministerstwo?

Uruchomiona w 2020 roku aplikacja suszowa pozwala na sprawne i szybkie zebranie wniosków od rolników oraz weryfikację danych z dostępnymi bazami danych. Określenie rzeczywistych strat w poszczególnych gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy byłoby możliwe wyłącznie po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej i przedstawieniu przez producentów rolnych rocznych sprawozdań finansowych z gospodarstwa rolnego. Do tego czasu pozostaje ustalanie strat w gospodarstwach rolnych na podstawie szacunków – czytamy w odpowiedzi.

Jak informuje MRiRW – w przypadku, gdy producent rolny we wniosku o szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy poda procentową wysokość strat w poszczególnych uprawach wyższą niż wysokość ustaloną przez IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa) – do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się dane w tym zakresie ustalone przez IUNG wynikające z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. System ten zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb.

System Monitoringu Suszy Rolniczej podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu. W latach poprzednich IUNG-PIB rozwinął sieć własnych stacji meteorologicznych i pomiarów wilgotności gleby oraz włączył w tę sieć regionalne stacje meteorologiczne. W roku 2020 r. wdrożono do systemu teledetekcję radarową sieci POLRAD (naziemne urządzenia teledetekcyjne), z której dane wykorzystywane są w konstrukcji map klimatycznego bilansu wodnego.

Jest to bardzo ważne z uwagi na istotny element, jaki stanowi opad atmosferyczny w klimatycznym bilansie wodnym, który w bardzo dużym stopniu decyduje o wielkości suszy rolniczej. Produkt tego systemu obejmuje również weryfikację i uzupełnienia danych na podstawie informacji dostarczanych przez satelity oraz naziemne stacje meteorologiczne.

Aktualnie działający System Monitoringu Suszy, uwzględniający teledetekcję radarową, pozwala na bardzo duże uszczegółowienie ilości opadów, a tym samym dostarczenie wiarygodnych danych z dokładnością do 1 km – dodaje ministerstwo w odpowiedzi.

Źródło: ZIR

ARTYKUŁY POWIĄZANE

  1. 500 ton brytyjskich buraków gnije na pryzmach
  2. Marchew

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności