Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

fot. Pixabay

Sytuacja na rynku energii elektrycznej wiąże się z wysoką niepewnością. Tyczy się to głównie cen surowca… W celu ich zminimalizowania została wprowadzona ustawa o środkach nadzwyczajnych. Należy jednak pamiętać, że niektórzy odbiorcy muszą złożyć stosowane oświadczenie, by móc skorzystać ze wsparcia… 

Jaką cenę energii zapłacą przedsiębiorstwa? 

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzono dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czy przedsiębiorstwa powinny złożyć oświadczenie? 

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłanym pocztą elektroniczną).

Gdzie szukać wzoru oświadczenia? 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Znajdziemy go pod linkiem.

Jakie są limity dla odbiorców w gospodarstwach domowych? 

Ustawa określa również maksymalną cenę energii elektrycznej w wysokości 693 zł/MWh. Tyczy się to odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).
Czy gospodarstwa domowe muszą złożyć oświadczenie? 

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Co w przypadku, w którym limit zużycia nie zostanie przekroczony? 

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia wskazanych limitów zużycia, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia, by skorzystać w rozliczeniach ze sprzedawcą energii z limitu 2 MWh.

Czy rolnicy muszą złożyć oświadczenie? 

Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdują się u poszczególnych sprzedawców energii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności