yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościZmiana warunków uzyskania pomocy klęskowej. Wymagane są faktury sprzedaży…

Zmiana warunków uzyskania pomocy klęskowej. Wymagane są faktury sprzedaży…

Program wsparcia gospodarstw, którym grozi utrata płynności finansowej z powodu szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne, przysparza producentom wiele problemów… Niejednokrotnie interweniowano już w kwestii niedziałającej aplikacji, niemniej, problem nie został rozwiązany. Okazuje się, że to nie wszystko, gdyż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 listopada, rolnicy muszą dodatkowo złożyć kopię faktur…

W zmianach tyczących się programu pomocy dla rodzin został wskazany nowy, przedłużony termin składania wniosków, czyli 23 listopada. Na tym się jednak nie kończy… Wszyscy wnioskodawcy, również ci, którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto. Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z wprowadzonymi zmianami został opracowany i udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym dodano miejsce na wskazanie faktu dołączenia do wniosku kopii faktur.

W przypadku wnioskodawców, którzy już złożyli wniosek o pomoc, jego uzupełnienia można dokonać poprzez złożenie kopii faktur, jednak w tym przypadku, aby taki dokument został prawidłowo dołączony do już złożonego wniosku, należy załączyć do faktur pismo wskazujące do jakiego wniosku powinny one zostać dołączone. Alternatywną formą uzupełnienia wniosku jest złożenie kopii faktur przy zaktualizowanym formularzu wniosku zaznaczając w sekcji I Cel złożenia, że jest to zmiana wniosku.

Wnioski i kopie faktur mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska). Nie ma konieczności dostarczenia wszystkich kopii faktur z gospodarstwa za wskazany okres, a wystarczające będzie załączenie tylko faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego za kwotę co najmniej 5 000 zł brutto.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Warto zaznaczyć, że za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. Tyczy się on również konieczności dostarczenia kopii faktur przez wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na poprzedniej wersji formularza. W przypadku złożenia wniosku po 23 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy. Natomiast w przypadku składania wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania.

Źródło: ARiMR

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl