AktualnościZniszczenia w gospodarstwie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi. Warunki wsparcia

Zniszczenia w gospodarstwie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi. Warunki wsparcia

Dzięki przyjętej zmianie rozporządzenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia finansowego rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Lista uwzględnianych zjawisk atmosferycznych

Zjawiska, za ujemne skutki których przysługuje rodzinom wsparcie finansowe, to grad, deszcz nawalny, przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina oraz susza.

Programy ochrony roślin - przedsprzedaż 2024 - baner
Jaką pomoc można otrzymać?

Pomoc będzie udzielana w wysokości 10 tys. zł w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 5 tys. zł w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Jak wnioskować o pomoc?

O pomoc można ubiegać się, składając wniosek we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód. W przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności, wymagana będzie zgoda współwłaścicieli.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Za datę złożenia tego wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

W przypadku złożenia wniosku lub wpływu wniosku do Agencji po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy. Z tego względu, wysyłając wniosek pocztą, należy wciąć pod uwagę czas, który będzie on potrzebował na dotarcie do ARiMR.

Budżet programu

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek członka rodziny, który złożył wniosek, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Źródło: MRiRW / ARiMR


ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
supraza azot fosfor potas z powietrza obrol bakterie azotowe

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl