ZSRP: będzie pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2020 r.

Plantacja kukurydzy po gwałtownej burzy

O pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2020 r. przez przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradobicia oraz suszy wystąpił Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest odpowiedź ministra w tej sprawie!

Producenci rolni poszkodowani w 2020 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradu) w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą ubiegać się o:

 • preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.;
 • preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji;
 • Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się w formule pomocy de minimis, o:
  1) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
  2) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,
  3) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym,
  na indywidualny wniosek producenta rolnego.

“Ponadto uprzejmie informuję, że podjęte zostały działania legislacyjne mające na celu wprowadzenie możliwości udzielenia dodatkowej pomocy producentom rolnym poszkodowanym przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2020 r.”

Źródło: ZSRP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności