yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościGIS opublikował wytyczne dla rolników zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

GIS opublikował wytyczne dla rolników zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Celem rekomendowanych procedur jest umożliwienie 10-dniowej kwarantanny przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa rolnikom i pracownikom sezonowym w miejscach, w których podejmują pracę.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Jednym z celów procedur jest zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

  • Procedur zapobiegawczych dot. zapewnienia transportu i warunków kwarantanny.
  • Procedur ograniczających szerzenie się wirusa.
  • Procedur w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

Pracownikowi przekraczającemu granicę będzie mierzona temperatura ciała. Zostanie on też wpisany do systemu Ewidencji Wjazdów do Polski. Niektóre osoby przekraczające granice mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny wjazdowej zgodnie z obowiązującymi przepisami np. osoby:

– którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

– posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  (antygenowego lub PCR) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (dla pracowników z krajów strefy Schengen),

– z krajów spoza strefy Schengen, które wykonały test diagnostyczny w kierunku
SARS-CoV-2  (antygenowy lub PCR) po przyjeździe do Polski, w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ministra Zdrowia do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2; 

– które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewóz pracownika sezonowego do konkretnego gospodarstwa rolnego będzie odbywał się transportem zorganizowanym, na przykład busem, lub transportem zapewnionym przez rolnika, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. Czas przejazdu nie może być dłuższy niż 24 godziny od momentu przekroczenia granicy. Cudzoziemiec otrzyma też informację pisemną od pracodawcy na temat obowiązków, kwarantanny i postępowania w przypadku zakażenia.

Gospodarstwo zapewnia środki ochrony osobistej

Pracownik musi mieć zapewnione odpowiednie warunki zakwaterowania, a także odpowiednie warunki do zachowania bezpieczeństwa sanitarnego. Gospodarstwo zapewnia środki ochrony osobistej. Ponadto, należy wyłączyć z użytkowania pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, takie jak wspólne sale telewizyjne, stołówki.

Podczas pobytu w gospodarstwie pracownik sezonowy musi mieć zapewniony bieżący dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), koszy na odpady wyłożonych jednorazowymi workami itp. po to, aby umożliwić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).  

Każda osoba z dodatnim wynikiem powinna jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowana w ramach izolacji instytucjonalnej. Istnieje również możliwość izolacji w miejscu przebywania (u producenta rolnego), jeśli możliwe jest zapewnienie odosobnionego miejsca do izolacji z osobnym węzłem sanitarnym.

Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak etc) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie etc) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali przez cały czas pracy zarówno maseczki zakrywające usta i nos jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane. Wszelkie objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony układu pokarmowego, skutkują koniecznością odsunięcia pracownika od wszelkich prac związanych z płodami rolnymi/ żywnością.

Rolnik powinien mieć listę telefonów do każdej z osób, a także przekazać pracownikom najważniejsze numery telefonów (pogotowie ratunkowe, infolinia NFZ).

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i przewieść transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania. Osoba powinna mieć założoną maseczkę zakrywającą  usta i nos. Należy skontaktować się z lekarzem korzystając z teleporady udzielanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W każdym miejscu zakwaterowania pracowników należy przygotować oddzielne pomieszczenie, które będzie pełnić rolę „izolatki”. W przypadku pracownika, u którego wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia SARS-CoV-2 należy umieścić go
w izolatce do czasu uzyskania teleporady, podczas której lekarz, na podstawie objawów, wykluczy możliwość choroby COVID-19 lub otrzymania negatywnego wyniku testu. Osoby z dodatnim wynikiem testu umieszczane są w izolatce do czasy przetransportowania do izolatorium (chyba że w gospodarstwie przewidziane jest osobne miejsc do odbywania izolacji z własnym węzłem sanitarnym). W przypadku osoby, który przebywa w izolacji (co oznacza, że potwierdzono u niego laboratoryjnie zakażenie SARS-CoV-2) nie ma możliwości prowadzenia prac polowych.

Wytyczne dla producentów rolnych Główny Inspektorat Sanitarny opracował we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl