Będą wyższe zwroty akcyzy za paliwo?

Ciagnik-na-polu-orka

Polski Ład dla rolnictwa jest jednym z priorytetowych działań. Rząd chce zmniejszyć koszty produkcji w gospodarstwach rolnych. Chodzi o zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l.

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Rada Ministrów 30 lipca przyjęła ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zaproponowane przepisy  zakładają zwiększenie wskaźnika ze 100 do 110 – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonego w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Co to oznacza w praktyce?

Limit nie będzie mógł przekroczyć sumy kwot stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Wzrośnie także limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Ponadto gminy jako zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty. Natomiast za pośrednictwem wojewodów minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie przekazywał gminom, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dotację celową na realizację tego zadania.

Nowe rozwiązania legislacyjne mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Related Posts

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności