yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • pantoea agrosimex intermag
  • sketch agrosimex ochrona

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
Informacje z firm#BarometrBayer: świat kręci się wokół żywności

#BarometrBayer: świat kręci się wokół żywności

Świat kręci się wokół żywności – to temat tegorocznej edycji badania opinii #BarometrBayer, przeprowadzonego na zlecenie firmy Bayer. To już siódma edycja badania. Celem projektu „#BarometrBayer“ jest diagnozowanie świadomości co do ważnych zjawisk społecznych. W poprzednich latach analizowano m.in. opinie Polaków o nauce, innowacyjności, gotowości do zmian. Najnowsze badanie obrazuje postawy Polaków wobec dostępu do żywności i wody, a także ochrony zasobów i zrównoważonego rolnictwa.

 

„Bądź ŚWIATOczuły” – to hasło symbolizujące cel projektu: popularyzację odpowiedzialnych postaw by zapewnić zrównoważony model życia. W obliczu wyczerpujących się zasobów czy ograniczonego – w wielu miejscach globu – dostępu do wody szczególnie ważna staje się ich ochrona, w tym dbałość o bioróżnorodność. To priorytety spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie zaś celem nr 2 (Zero głodu), nr 6 (Czysta woda i warunki sanitarne), nr 12 (Zrównoważona konsumpcja i produkcja).

Czy grozi nam globalny głód?
Świat przyspiesza. Demografia jest nieubłagana. W ciągu kolejnych 30 lat na Ziemi przybędą 3 mld ludzi. To tak, jakby na mapie pojawiły się nowe Chiny i Indie. Jednocześnie na świecie rocznie marnuje się miliard ton żywności.

#BarometrBayer diagnozuje stan wiedzy o tych wyzwaniach. Receptę na ograniczenie głodu na świecie Polacy widzą w rozwiązaniach systemowych, przede wszystkim mających na celu zapewnienie dostępu do wody (87 proc.) i ograniczenie marnotrawienia żywności (83 proc.). Rozwój nauki na rzecz wydajniejszej produkcji rolnej (81 proc.) i upowszechnienie nowej wiedzy na temat uprawy roli (79 proc.) wskazujemy jako kolejne czynniki, które pomogą wyżywić rosnącą populację.

Czy w Polsce zabraknie wody?
Zasoby wodne Polski – w porównaniu z krajami europejskimi – są małe, a nasz kraj jest zagrożony deficytem wody. Obecnie w Polsce na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m³ wody rocznie, a w okresach suszy poniżej 1000 m³, podczas gdy na mieszkańca Europy przypada średnio ok. 4500 m³ w ciągu roku.

Z badania „#Barometr Bayer” wynika, że aż 59 proc. z nas obawia się deficytu wody w naszym kraju; strach ten jest szczególnie duży na wsi (64 proc.). Jedynie 26 proc. respondentów zdaje sobie sprawę z faktu, że zasoby wodne Polski są niższe od średniej europejskiej (przy czym świadomość rośnie z wiekiem). 95 proc. Polaków (przynajmniej umiarkowanie często) podejmuje działania związane z oszczędzaniem wody. Również ta skłonność rośnie wraz z wiekiem. Zarazem dostrzegamy fakt, że w Polsce poprawiła się jakość wody pitnej (64 proc.).

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Czy rozumiemy zrównoważone rolnictwo?
#BarometrBayer pokazuje, że zaledwie 12 proc. Polaków interesowało się zagadnieniem zrównoważonego rolnictwa. Charakterystyczne, że osoby, które znają to pojęcie, bardzo wysoko oceniają wagę tego zjawiska. Ich zdaniem zrównoważone rolnictwo korzystnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego, zdrowie ludzi i jakość produktów.
Chcemy wiedzieć z jakiego rodzaju upraw pochodzą produkty, które trafiają na nasz stół – szczególnie często sprawdzają to osoby zainteresowane zrównoważonym rolnictwem. Jedynie 13 proc. respondentów nie zwraca na to uwagi. Z drugiej strony – 23 proc deklaruje, że zawsze sprawdza pochodzenie żywności. Jednocześnie ponad 67 proc. respondentów twierdzi, że odżywia się zdrowiej niż wcześniej.

Oceniamy, że rolnictwo zrównoważone rozwija się w Polsce stosunkowo wolno. Zarazem doceniamy generalny postęp, jaki dokonał się w rolnictwie w ostatnich 20 latach. Ponad 3/4 respondentów zgadza się z tym, że rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Rozwój rolnictwa jest konieczny, by komfort życia ludzi mógł się poprawiać – twierdzi 85 proc. Polaków.

– Wobec wyzwań globalnych – takich, jak wzrost zapotrzebowania na żywność rosnącej populacji przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych i zmianach klimatu – rolnictwo powinno stawać się bardziej zrównoważone. Dlatego Bayer propaguje to pojęcie: zarówno wśród rolników, jak i wobec ogółu społeczeństwa – mówi Markus Baltzer, prezes Bayer w Europie Środkowej i Wschodniej.

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl