yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
Informacje z firmRozszerzona rejestracja dla Coragen® 200 SC - nowe możliwości ochrony w warzywnictwie

Rozszerzona rejestracja dla Coragen® 200 SC – nowe możliwości ochrony w warzywnictwie

Decyzją MRiRW nr R-197/2018d z 10 maja 2018 roku zakres stosowania środka Coragen® 200 SC został rozszerzony o kolejne gatunki roślin warzywniczych. Znany producentom kapusty głowiastej białej insektycyd, zwalczający gąsienice bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka i piętnówki kapustnicy, mogą teraz stosować także właściciele plantacji kapusty czerwonej, włoskiej, kalafiora, brokułu, cykorii i kukurydzy cukrowej. Rejestrację środka rozszerzono też o zwalczanie nowych szkodników: zwójki cyklamenowej, zwanej kapuścianą, błyszczki jarzynówki i omacnicy prosowianki.

W uprawach kapusty, kalafiora i brokułu Coragen® 200 SC został zarejestrowany do zwalczania bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy oraz zwójki cyklamenowej, natomiast na plantacjach cykorii do walki z bielinkiem rzepnikiem i błyszczką jarzynówką.  Z kolei w uprawach kukurydzy cukrowej środek rozwiązuje problem zagrożeń ze strony omacnicy prosowianki. 

Coragen® 200 SC występuje w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek zawiera chlorantraniliprol, należący do grupy antranilowych diamidów. Substancja czynna, zastrzeżona pod nazwą handlową Rynaxypyr®, charakteryzuje się innym niż większość zarejestrowanych w Polsce insektycydów mechanizmem działania. Zakłóca pracę włókien mięśniowych szkodników i blokuje tzw. receptory RyR odpowiedzialne za gospodarkę wapniem w ich komórkach. Efektem jest niekontrolowane uwalniane wapnia, będące przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice
po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają żerowania, natomiast giną po upływie
24-72 godzin od zastosowania środka.

Coragen® 200 SC działa lokalnie systemicznie. Oznacza to, że po naniesieniu na liście wnika
do ich wnętrza i przemieszcza się w nieopryskane obszary. Już po 3 godzinach od oprysku środek ulega związaniu z woskami na powierzchni liści, dzięki temu jest odporny na zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15 do 21 dni w szerokim zakresie temperatury (5-25°C).

Na plantacjach kapusty głowiastej białej można wykonać 2 zabiegi w sezonie pamiętając, że odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 7 dni. W przypadku powtórzenia zabiegu zwalczającego zwójkę cyklamenową czas między zabiegami należy zwiększyć do 14 dni. Producenci kapusty głowiastej czerwonej i włoskiej, brokułu, kalafiora, cykorii oraz kukurydzy cukrowej  mogą przeprowadzić w sezonie 2 opryski środkiem Coragen® 200 SC zachowując 14 dniowy odstęp między zabiegami.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Okres karencji dla upraw kapusty, kalafiora, brokułu wynosi tylko 1 dzień, w przypadku kukurydzy jest to 7 dni, a cykorii 21 dni.

Do wykonania roztworu przeznaczonego do wykonywania oprysku w uprawach roślin kapustnych należy wykorzystać od 200 do 600 l/ha. Jedynie na plantacji cykorii i kukurydzy cukrowej wystarczy zastosować od 200 do 400 l wody na hektar.

Bielinek rzepnik (Pieris brassicae), tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis) oraz piętnówka kapustnica (Mamestra brassicae) należą do groźnych i ważnych gospodarczo szkodników dla roślin z rodziny kapustowatych, których populację należy ograniczać zabiegami insektycydowymi. Na wzrost zagrożenia szkodnikami wpływają zachodzące zmiany klimatu i zmieniające się warunki termiczne, które decydują o zwiększeniu się zasięgu występowania szkodnika, wzroście jego aktywności i lepszej przeżywalności w czasie zimy. Gąsienice wyrządzają znaczne szkody na plantacjach warzyw kapustnych przez cały okres wegetacji. Szkodniki pojawiają się już na przełomie maja i czerwca, ale największe zagrożenie stanowi drugie pokolenie, zazwyczaj bardzo liczne, które może uszkadzać główki warzyw. Szkodniki drugiego pokolenia żerują na liściach od lipca do końca września, a nawet października, uszkadzając rośliny uprawne, a dodatkowo zanieczyszczając główki odchodami. Próg szkodliwości wynosi: 1-3 gąsienic na 10 kolejnych roślinach (bielinek rzepnik), 1-6 gąsienic na 10 kolejnych roślinach (tantniś krzyżowiaczek) oraz 4-5 na 50 kolejnych roślinach (piętnówka kapustnica).

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) to najważniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce, stanowiący duże zagrożenie zwłaszcza dla upraw kukurydzy cukrowej, którą szczególnie preferuje. Gąsienice nie tylko uszkadzają kolby, łodygi i liście, ale też roznoszą choroby grzybowe na plantacji. Żerowanie szkodnika jest przyczyną znacznych strat w plonach kukurydzy cukrowej, gdzie każda uszkodzona przez gąsienice kolba oznacza stratę dla plantatora. Nie nadaje się ona do bezpośredniego spożycia, a tym bardziej do przetwórstwa m.in. do wyrobu mrożonek i konserw.

Błyszczka jarzynówka (Autographa gamma L.) to szkodnik, który w ostatnich latach ma coraz większe znaczenie ekonomiczne. Występują dwa pokolenia gąsienic, które żerują na liściach roślin, wyjadając z nich blaszkę liściową. Zabieg zwalczający szkodniki należy wykonać w momencie zaobserwowania 5-8 gąsienic na 25 roślinach.

Zakres stosowania środka Coragen® 200 SC w uprawach warzywniczych:

Uprawa Zwalczane szkodniki Dawka Termin
Kapusta głowiasta biała

 

bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 75 – 125 ml/ha po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń
zwójka cyklamenowa (kapuściana) 125 ml/ha

 

po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń, od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49)
Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
Kalafior, brokuł

 

po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń, od fazy rozwoju pędów bocznych  do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49)
Cykoria

 

bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń, od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49)
Kukurydza cukrowa

 

Omacnica prosowianka

 

125 ml/ha po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń, od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87)

 

Rozszerzona też została rejestracja środka Coragen® 200 SC o możliwość zastosowania w uprawach sadowniczych (o ochronę gruszy, śliwy i winorośli) oraz rolniczych (ochrona kukurydzy na ziarno i kiszonkę). Preparat zwalcza też larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej w uprawach ziemniaka.

Źródło: FMC

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl