Komunikat warzywniczy – tydzień 19. (06.05-12.05)

System monitoringu

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Przekazujemy Państwu kolejną ocenę występowania chorób w uprawach warzywniczych przygotowane przez AgroSmartLab. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach a  oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski. 

Monitoring i sygnalizacja w czasie rzeczywistym dostępna jest dla osób, które posiadają abonament AgroSmartLab. Pełna informacja na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

 

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  • Brak zagrożeń infekcjami chorobowymi
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak większych zagrożeń chorobowych w przypadku roślin korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją powodującą suchą zgniliznę kapustnych oraz pierścieniową plamistość kapustnych;
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady;
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia.
 • Warzywa liściaste:
  – 10 i 11 maja mogła pojawić się infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  – Przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń chorobowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym –szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady;
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją wywołującą suchą zgniliznę kapustnych oraz pierścieniową plamistość kapustnych.
 • Warzywa liściaste
  10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz mączniaka rzekomego w uprawach sałaty.
 • Szparagi
  9 i 10 maja wystąpiło zagrożenie infekcją powodującą rdze szparagów.

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 6 i 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka;
  • brak większych zagrożeń chorobowych w przypadku warzyw korzeniowych.
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją powodującą suchą zgniliznę kapustnych, pierścieniową plamistość kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste
 • 11 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
 • 10 – 12 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego;
 • 10 – 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.

REGION SIERADZA I KALISZA:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • Warzywa cebulowe:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak większych zagrożeń chorobowych.
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych;
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia.
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja mogła wystąpić infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty.
 • przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste:
  przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa kapustne:
  • 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste
 • 10 i 11 maja mogła wystąpić infekcja antraknozą liści oraz mączniaka rzekomego w uprawach sałaty;
 • 12 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego.
 • Szparagi
 • 9- 11 maja wystąpiło zagrożenie infekcją powodującą rdze szparagów.

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia.
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja mogła wystąpić infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
 • 6 maja mogła wystąpić infekcja mączniakiem prawdziwym.

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 10 maja mogła wystąpić infekcja mączniakiem rzekomym.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi.
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistością kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • w dalszym ciągu obserwowano loty śmietki kapuścianej, lecz mniej intensywne w porównaniu do ubiegłego tygodnia.
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
 • 10 – 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego.

 REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi w przypadku warzyw korzeniowych.
 • Warzywa kapustne:
  • 7 maja wystąpiło zagrożenia infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistością kapustnych;
  • 6 i 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz szarej pleśni.
 • Warzywa liściaste
 • 6-7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego.

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 6 i 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka;
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi w uprawach warzyw korzeniowych.
 • Warzywa kapustne:
  • 6 i 7 maja mogła wystąpić infekcja grzybem powodującym pierścieniową plamistością kapustnych;
  • 6 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją powodującą suchą zgniliznę kapustnych i mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste
 • brak zagrożeń chorobowych w uprawach sałaty.

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 6 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • brak zagrożeń infekcjami chorobowymi w uprawach warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
 • 10 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą liści

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią;
  • 6 i 7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy w uprawach warzyw korzeniowych oraz w ziemniakach;
  • 7 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją grzyba powodującego pierścieniową plamistość kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz suchą zgniliznę kapustnych;
  • 6, 10 i 11 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
  • 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych.
 • Warzywa liściaste
 • 6-7 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka prawdziwego.
 • 6-7 oraz 12 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą liści sałaty oraz mączniaka rzekomego.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub e-mailowo: info@agrosmartlab.com

Źródło:Agro Smart Lab

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności