Program ochrony roślin warzywnych 2019

    Program ochrony roślin warzywnych
    Cena: 20 zł

    Zawiera kompendium wiedzy o środkach ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce do tego celu, dawkach i terminach stosowania oraz zwalczanych agrofagach zagrażających różnym gatunkom roślin warzywnych uprawianych w polu, oraz pod osłonami (w tym tylko czasowo, np. bezpośrednio po posadzeniu rozsady na miejsce stałe). W „Programie…” publikujemy także dane odnośnie różnych preparatów wspomagających ochronę oraz żywych makro- i mikroorganizmów zwalczających szkodniki. Informujemy także o urządzeniach dostępnych na polskim rynku, wykorzystywanych do monitoringu agrofagów.