Program Ochrony Ziemniaka 2023

    Program Ochrony Ziemniaka 2023 - okładka

    Program ochrony ziemniaka na rok 2023 uwzględniający wszystkie dopuszczone w Polsce środki ochrony roślin.