yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • pantoea agrosimex intermag
  • sketch agrosimex ochrona

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
Informacje z firmIntermag - badania i rozwój

Intermag – badania i rozwój

Konferencja prasowa firmy Intermag, która odbyła się 8 grudnia w miejscowości Dosłońce (woj. małopolskie) połączona była z prezentacją zaplecza badawczego Działu Badań i Rozwoju przedsiębiorstwa, w tym komory fitotronowej, nowego laboratorium oraz zautomatyzowanego tunelu do badań biologicznych, zlokalizowanych w Osieku k. Olkusza.


Centrum badawczo-rozwojowe
– Nowoczesna aparatura i urządzenia badawczo-pomiarowe znajdujące się w naszych laboratoriach umożliwiają rozwój istniejących już produktów jak i prace nad nowymi rozwiązaniami – mówił dr Krzysztof Ambroziak, kierownik Działu Badań i Rozwoju firmy prezentując obiekty badawcze firmy, w tym pracownie mikrobiologiczną, badań formulacyjnych i analityczną.

W pracowni mikrobiologicznej prowadzone są badania nad tworzeniem biopreparatów zawierających mikroorganizmy. Badane są nie tylko bakterie rozkładające materię organiczną, ale też te, które solubilizują fosfor, magnez, cynk, wapń.

Pracownia badań formulacyjnych to miejsce, w którym opracowywane i tworzone są nowe formulacje nawozów i biostymulatorów. Jak informował K. Ambroziak, aby uzyskać stabilne formulacje produktów, konieczne jest wykonanie kilkudziesięciu prób. W pracowni prowadzone są badania opracowanych formulacji, polegające przede wszystkim na imitowaniu rzeczywistych warunków przechowywania (np. temperatura – wynosząca odpowiednio -6°C, 4°C oraz 40°C) i określaniu ich wpływu na równowagę fizykochemiczną substancji, czyli trwałość produktu.

W pracowni badań formulacyjnych

W pracowni analitycznej na najnowszej generacji spektrometrze emisji optycznej z indukcyjnie sprzężoną plazmą ICP OES wykonywane są analizy fizykochemiczne nowych formulacji oraz produktów wytwarzanych przez firmę. Urządzenie pozwala na ilościowe i jakościowe oznaczanie większości pierwiastków.

W lutym 2016 r. w ramach centrum badawczo-rozowjowego uruchomiona została komora fitotronowa o powierzchni 21 m2, w której przez cały rok w kontrolowanych warunkach prowadzone są badania (w różnej kombinacji i wielu powtórzeniach) dotyczące skuteczności wprowadzanych na rynek produktów i ich oddziaływania na rośliny. Kontrolowane warunki polegają na symulowaniu warunków klimatycznych i sterowaniu takimi parametrami jak: ● temperatura (od 4 do 35°C), ● wilgotność (od 40 do 95%, przy zadanej koncentracji CO2 poprzez układ dozowania gazu), ● natężenie światła (automatyczne oświetlenie typu LED w pięciu cyklach dobowych, symulacja zmian oświetlenia dobowego i rocznego) ● siła wiatru.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Dr Sebastian Żmudzki, specjalista ds. badań i rozwoju wyjaśnił, że dzięki symulowaniu warunków klimatycznych można w doświadczeniu założyć każdy moment sezonu wegetacyjnego (w czasie obecności w obiektach firmy w komorze panowały warunki odpowiadające drugiej połowie kwietnia). – Obecnie na młodych roślinach jęczmienia i rzodkiewki prowadzimy eksperymenty dotyczące wykorzystania ekstraktów roślinnych jako biostymulatorów. Ujednolicone warunki prowadzenia doświadczeń pozwalaj na zauważenie różnić w rozwoju roślin poddanych działaniu preparatów i tych pochodzących z kontroli – informował przedstawiciel firmy. W roślinach badane są takie parametry jak: zawartość chlorofilu, biomasa, szybkość rozwoju, masa korzeni, wielkość systemu korzeniowego, zawartość mikro i makroelementów.

Komora fitotronowa
Symulator wiatru w komorze fitotronowej

Tunel agrodynamiczny to oddany jesienią 2016 nowy obiekt wzbogacający centrum badawczo-rozwojowe, zajmujący powierzchnię 200 m2, którego wysokość w szczycie sięga 5,5 m. W tunelu znajduje się 5 stołów przesuwnych o łącznej powierzchni ok. 150 m2, na których mieści się ok. 4000 doniczek o pojemności 3 l każda. Ściany tunelu wykonane są z podwójnej folii o wysokich parametrach przepuszczalności promieniowania słonecznego. Przestrzeń pomiędzy warstwami folii wypełniona jest powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem, a klimat wewnątrz tunelu jest dodatkowo modyfikowany poprzez zautomatyzowany system wietrzenia i cieniowania. Na dachu tunelu znajduje się stacja meteorologiczna. W momencie zwiedzania obiektu w tunelu testowane były produkty mikroelementowe.

W tunelu agrodynamicznym.

Z działalności firmy
– Staramy się pomóc rolnikom, aby jeszcze efektowniej i zyskowniej produkowali żywność w dbałości o środowisko naturalne. Wprowadzamy innowacje (produktowe, marketingowe, procesowe), tworzymy rozwiązania kompleksowe – łącząc odżywienie i biostymulację roślin oraz wprowadzając produkty oparte o mikroorganizmy oddziaływujące na glebę, zapewniając roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju – informował Hubert Kardasz, prezes zarządu firmy. Oferta produktowa firmy, jeśli chodzi o uprawę roślin zawiera się w obszarach: biostymulacji, nawożenia, zwiększania odporności roślin i poprawy ich zdrowotności, zwiększania żyzności gleby.

W 2016 r. zrealizowane zostały następujące inwestycje: ● linia do konfekcji produktów sypkich i granulowanych; ● hala namiotowa do magazynowania surowców i opakowań;● tunel eksperymentalny dla centrum badawczo-rozwojowego; ● remont i modernizacja hal wybranych hal; ● zakup hali o powierzchni 2400 m2 pod utworzenie nowego zakładu biotechnologicznego. Jak zaznaczył H. Kardasz, firma realizuje projekt badawczy pt. „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalne związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Intergowanej Produkcji Roślinnej”. Projekt realizowany będzie do końca 2019 r. a jego wartość przekracza 10 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 7 mln zł. Założenia projektu obejmują: ● opracowanie biopreparatów uodparniających rośliny na stres, które stanowić mogą również istotny czynnik sprzyjający biofortyfikacji roślin; ● opracowanie produktów na bazie ekstraktów roślinnych o działaniu biostymulującym; ● opracowanie metod wytwarzania chelatów mikroelementowych na bazie biodegradowalnych ligandów; ● przeprowadzenie badań biologicznych określających skuteczność oraz mechanizmy działania otrzymanych preparatów.

Hubert Kardasz, prezes zarządu Intermagu

Piotr Lubaszka, dyrektor handlowy mówił o projekcie Akademia Nawożenia Intermag, obejmującym cykl filmów doradczych poświęconych uprawie najważniejszych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych. Filmy realizowane były na plantacjach w różnych regionach Polski w sezonie wegetacyjnym 2016. Doradcy Intermag prezentują uprawy, przybliżając podstawowe problemy uprawowe i instruując w jaki sposób im zapobiegać, wyjaśniają rolę składników pokarmowych w danych fazach rozwojowych roślin oraz podają odpowiednią strategię nawożenia i biostymulacji.

Nowości produktowe
Prezes firmy przedstawił także ofertę produktów prozdrowotnych dla hodowców bydła, a wśród nich: ● Ketoweg – zalecany do stosowania po ocieleniu; ● Insemin − zwiększa skuteczność inseminacji; ● Pidolac − zapobiega niedoborom wapnia po ocieleniu u krów; ● Acidin − stymuluje apetyt, zapobiega biegunkom; ● Acidherb − pobudza apetyt, zwiększa odporność i stymuluje układ pokarmowy; ● Digest – stosowany u cieląt w profilaktyce wystąpienia biegunek o różnym podłożu.

O działaniach marketingowych, kampanii wizerunkowej, ale też o nowych produktach mówił dr Wiesław Ciecierski, dyrektor marketingu. Primus B+ to specjalistyczny nawóz mineralny przeznaczony do stosowania w trakcie zaprawiania materiału siewnego. Dostarcza on kiełkującym nasionom niezbędne składniki pokarmowe, umożliwia roślinom szybkie i dobre ukorzenienie się oraz zwiększa odporność na złe warunki wilgotnościowe gleby. Wyróżniają go następujące właściwości użytkowe: ● skład produktu wzbogacony o donasienny kompleks biostymulujący intensyfikujący rozwój korzeni i siwek, co korzystnie wpływa m. in. na zwiększenie odporności na suszę; ● intensywniejsze zabarwienie zaprawionych nasion; ● bardzo wysoka stabilność zawiesinowej formulacji; ● ograniczenie „pylenia” zaprawionych nasion. Primus B+ zapewnia przyswajalne formy składników pokarmowych w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni oraz jest dawką startową mikro i makro elementów.

– Wykorzystując zasoby techniczne w postaci suszarni z łożem fluidalnym, w odpowiedzi także na zapotrzebowanie rynków zagranicznych firma stworzyła Micro Plus Ultra, nawóz w postaci ultragranulatu przeznaczony do fertygacji w uprawach inertnych, organicznych oraz w gruncie – podkreślił W. Ciecierski. Ultargranulat cechuje: ● identyczność granul pod względem ich składu; ● brak pylenia; ● wysoki ciężar nasypowy; ● szybką rozpuszczalność dzięki unikatowej strukturze granul (duża powierzchnia, tzw. struktura owocu jeżyny; ● całkowitą rozpuszczalność i powstawanie roztworu bez osadu (ultragranule powstają w wyniku odparowania wody z roztworu); ● doskonałą rozpuszczalność nawet w zimnej i twardej wodzie; ● brak zbrylania i wysoką odporność na czynniki zewnętrzne; ● wysoka rozpuszczalność (nawet ponad 900 g w 1 l wody).

Na bazie mikroorganizmów
Nawozy są niezbędnym elementem zapewnienia plonowania roślin, jednak niska jest efektywność wykorzystania składników pokarmowych z nawozów doglebowych. Wynosi ona dla azotu 50−70%, fosforu 10−25%, a potasu 50−60% − informował Radosław Wilk, ekspert ds. biopreparatów. Mikroorganizmy mają wysoki potencjał zwiększania produktywności roślin i jakości plonu w sposób bezpieczny dla środowiska. Rola mikroorganizmów w rolnictwie: ● wpływają na właściwości gleby (poprawiają jej strukturę, sorpcyjność, właściwości fizyko-chemiczne, uczestniczą w procesach próchnicotwórczych); ● kolonizują ryzosferę i korzenie (intensyfikują rozwój systemu korzeniowego, zwiększają jego zasięg i zdrowotność, ograniczają źródło infekcji); ● udostępniają składniki pokarmowe (asymilują azot atmosferyczny, solubilizują uwsteczniony fosfor poprzez produkcję słabych kwasów organicznych); ● produkują związki biologicznie aktywne, w tym cytokininy, auksyny, gibereliny; ● intensyfikują procesy wzrostu.

Innowacyjna seria biopreparatów, oprócz znanego już, głównie producentom rolnym, produktu Bactim Słoma obejmuje:
Bactim Starter – przeznaczony do zaprawiania nasion warzyw i roślin ozdobnych uprawianych z siewu wprost do gruntu; zawiera mikroorganizmy ryzosferowe (Bacillus spp., Pseudomonas spp., Azospirillum spp., Azotobacter spp.) o działaniu biostymulującym i zwiększającym biologiczną aktywność gleby;
Bactim Mixer – polecany do przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia, przesadzania roślin oraz do stosowania z sadzeniem roślin na miejsce stałe; zawiera bakterie ryzosferowe (Agrobacterium spp., Bacillus spp., Streptomyces spp.), grzyby mikoryzowe (Glomus spp.) i saprofityczne (Pochonia spp., Trichoderma spp.) oraz drożdże (Pichia spp.);
Bactim Ruter – polecany do przygotowania rozsad warzyw i roślin ozdobnych, przeznaczony do podlewania siewek; zawiera bakterie ryzosferowe (Bacillus spp., Paenibacillus spp., Pseudomonas spp., Azospirillum spp., Azotobacter spp.), grzyby saprofityczne (Gliocladium spp., Trichoderma spp.) oraz mikoryzowe (Glomus spp.);
Bactim Fertimax – polecany w uprawach warzyw pod osłonami oraz do przygotowania rozsad warzyw kapustnych; zawiera bakterie ryzosferowe (Bacillus spp., Paenibacillus polymyxa, Pseudomonas fluorescens) oraz grzyby saprofityczne (Trichoderma spp., Gliocladium virens);
Bactim Receptor – polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i roślin ozdobnych na plantacjach narażonych na występowanie nicieni; zawiera bakterie ryzosferowe (Streptomyces spp.), grzyby saprofityczne (Pochonia spp.) oraz mikoryzowe (Glomus spp., Rhizophagus spp.);
Bactim Vigor – polecany do stosowania w formie oprysku, podlewania gleby i roślin bądź z wykorzystaniem systemów do nawadniania w celu silnej biostymulacji roślin; zawiera bakterie ryzosferowe (Bacillus spp., Streptomyces spp.), grzyby saprofityczne (Trichoderma spp.) i mikoryzowe (Glomus spp., Rhizophagus spp.) oraz drożdże (Pichia spp.).
Marcin Oleszczak, ekspert ds. biopreparatów przedstawił wyniki tegorocznych doświadczeń z zastosowaniem produktów z serii Bactim w uprawie warzyw (m. in. cebuli, pora, kapustowatych, korzeniowych, papryki i pomidora – zarówno w uprawie polowej, jak i pod osłonami w gruncie). Doświadczenia wykazały, że biopreparaty przyczyniają się do: ● wzrostu bioróżnorodności gleby i ukierunkowania procesów mikrobiologicznych w niej zachodzących; ● poprawy parametrów fizycznych (mniejsza spoistość, trwalsza struktura gruzełkowata) i chemicznych gleby; ● wzrostu dostępności składników pokarmowych w glebie i poprawy poziomu odżywienia roślin w składniki pokarmowe, co daje możliwość ograniczenia nawożenia mineralnego; ● poprawy zaopatrzenia roślin w wodę; ● dynamicznego wzrostu siewek i rozsady; ● wyrównanego wzrostu roślin na plantacji i ich lepszego wigoru; ● podniesienia poziomu fotosyntezy; ● poprawy wielkości i zasięgu systemu korzeniowego; ● silnej biostymulacji roślin i wzrostu odporności na stres biotyczny i abiotyczny (w tym ograniczenie stresu replantacji); ● ograniczenia występowania niektórych agrofagów; ● poprawy parametrów jakościowych plonu (np. większa zawartość witaminy C, karotenoidów, większy udział plonu handlowego w plonie ogólnym).

Tekst i fot. Joanna Klepacz-Baniak

Joanna Klepacz-Baniak
Joanna Klepacz-Baniak
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pracę doktorską z zakresu pszczelarstwa obroniła w 2006 r. Prowadzi kursy i szkolenia dotyczące bazy pożytkowej pszczół, produktów pszczelich i zapylania. Od maja 2011 r. pracuje w wydawnictwie Plantpress. Jest redaktor naczelną"Hasła Ogrodniczego".
Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl