yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

 • sketch agrosimex ochrona
 • pantoea agrosimex intermag

 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
 • prevAm Biocont reklama
AktualnościWyróżnienie MRiRW za Platformę Sygnalizacji Agrofagów

Wyróżnienie MRiRW za Platformę Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został uhonorowany wyróżnieniem za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r. Były one możliwe dzięki opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu przez IOR – PIB internetowego serwisu informacyjnego – Platformy Sygnalizacji Agrofagów.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów – kulisy powstania

Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl) została stworzona i uruchomiona przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w 2016 r. Portal był odpowiedzią na oczekiwania i wymogi integrowanej ochrony roślin, zgodnej z: rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r., Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 21 października 2009 r., Krajowym Planem Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony na lata 2018-2022.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów to owoc ścisłej kooperacji i współpracy jednostek naukowych i branżowych związanych z szeroko rozumianym rolnictwem. Portal powstał dzięki IOR – PIB, przy współudziale takich podmiotów naukowo-badawczych, jak: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a także innym jednostkom związanym z rolnictwem.

Do zespołu autorskiego – odpowiedzialnego za opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie internetowego serwisu informacyjnego agrofagi.com.pl – należą pracownicy IOR – PIB w Poznaniu: dr hab. Anna Tratwal, dr inż. Marcin Baran, inż. Grzegorz Tomczak, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, a także: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, reprezentujący Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr Urszula Skomra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach i mgr Józef Zych z COBORU w Słupi Wielkiej.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

– Wyróżnienie MRiRW za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r.” to dowód na to, że wspólna praca naukowo-badawcza może wpłynąć na praktykę rolniczą. Platforma Sygnalizacji Agrofagów to przede wszystkim narzędzie, dzięki któremu prace naukowo-badawcze przenikają bezpośrednio do doradców i producentów rolnych, wpływając na szybsze i skuteczniejsze reagowanie w przypadku pojawiających się zagrożeń ze strony agrofagów. Platforma to także najlepsze źródło wiedzy w zakresie wdrażania skutecznych i bezpiecznych metod integrowanej ochrony roślin – mówi dr hab. Anna Tratwal, kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów w poznańskim Instytucie Ochrony Roślin – PIB.

Jak działa Platforma Sygnalizacji Agrofagów?

Platforma Sygnalizacji Agrofagów to serwis informacyjny, który zawiera kompleksową, bardzo bogatą bazę opracowań wspierających producentów i przedsiębiorców rolnych w zakresie wypełniania i przestrzegania wymogów integrowanej ochrony roślin. Wszystkie udostępnianie na platformie opracowania są oparte na najnowszej wiedzy naukowej, popartej doświadczeniami prowadzonymi przez środowiska naukowe. Dostępna na platformie baza danych zawiera ok. 600 plików oraz ok. 40 przekierowań na inne strony internetowe. Przekazywana w przystępny sposób wiedza jest z powodzeniem wykorzystywana w praktyce rolniczej – zarówno na poziomie służb doradczych, jak i indywidualnych producentów.

Powszechny dostęp do bazy danych, wyników monitoringu i sygnalizacji występowania agrofagów ułatwia rolnikom podjęcie decyzji o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego – dzięki temu środowisko naturalne jest chronione przed niepotrzebnym użyciem chemicznych środków ochrony roślin. Informacje zamieszczane na Platformie Sygnalizacji Agrofagów mają także duży wpływ na ekonomię, ponieważ liczba wykonywanych zabiegów chemicznych zostaje w efekcie zredukowana.

Najistotniejszą funkcjonalnością portalu jest możliwość upowszechniania i publikowania wyników monitorowania najważniejszych chorób i szkodników roślin uprawnych. Obecnie monitorowaniem jest objętych 8 upraw i około 30 agrofagów w około 500 punktach na terenie całego kraju. Badania obejmują: pszenicę ozimą, kukurydzę, rzepak ozimy, buraka cukrowego, ziemniaki, rośliny bobowate grubonasienne (łubin, groch, bobik) – wyjaśnia dr hab. Anna Tratwal z IOR – PIB w Poznaniu.

Na platformie zamieszczone są także informacje dotyczące m.in.:

 • metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów,
 • metodyki integrowanej ochrony najważniejszych roślin uprawnych, warzywnych, sadowniczych i przemysłowych (w wersji podstawowej dla producentów i rozszerzonej dla doradców),
 • metodyki integrowanej produkcji najważniejszych roślin uprawnych, warzywnych i sadowniczych,
 • poradniki sygnalizatora,
 • programy i zalecenia ochrony,
 • informacje o ochronie roślin bezpiecznej dla zapylaczy,
 • informacje związane z rolnictwem ekologicznym,
 • informacje o możliwościach ochrony biologicznej i ochrony przed zwierzyną łowną,
 • informacje związane z możliwościami łącznego stosowania agrochemikaliów,
 • wyszukiwarka środków ochrony roślin i etykiety środków ochrony roślin.

Z informacji zamieszczanych na Platformie Sygnalizacji Agrofagów korzystają przede wszystkim: producenci rolni, plantatorzy roślin sadowniczych, służby doradcze, zrzeszenia i stowarzyszenia, takie jak: Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Polska Izba Nasienna, jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz inne instytucje związane z szeroko rozumianym rolnictwem.

www.agrofagi.com.pl

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl