yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
PolecaneCebulowe asy do przechowywania

Cebulowe asy do przechowywania

Miniony sezon może być korzystniejszy dla producentów, którzy postawili na cebulę do przechowywania. Dla tych, którzy planują jej uprawę w tym sezonie, prezentujemy najciekawsze odmiany z oferty firm nasiennych.

Bejo Zaden Poland
*Hybelle F1 to odmiana osiągająca dojrzałość zbiorczą po 135 dniach od siewu nasion, może być przechowywana przez 9 miesięcy. Cebule są kuliste, wyrównane, o mocnej suchej łusce i cienkiej szyjce. Rośliny tworzą silny, zdrowy szczypior, pokryty grubą warstwą nalotu woskowego. Mocny system korzeniowy umożliwia dobre plonowanie nawet w lata suche.
*Hystore F1 to późna odmiana dorastająca do zbioru po 139 dniach wegetacji, przeznaczona do bardzo długiego przechowania – do 9 miesięcy. Cebule są kuliste, duże, twarde z mocną łuską niepodatną na uszkodzenia mechaniczne. Odmiana odznacza się plennością i mocnym systemem korzeniowym.
*Armstrong F1 to mieszaniec o 140-dniowym okresie wegetacji i okresie przechowywania do 9 miesięcy. Wyrównane cebule o lekko spłaszczonym kształcie pokryte są mocną suchą łuską o jasnosłomkowej barwie. Rośliny o bujnym, ciemnozielonym szczypiorze pokrytym silnym nalotem woskowym tworzą dobrze rozwinięty system korzeniowy o małej podatności na różowienie korzeni.

Enza Zaden (Takii Seeds)
*Medusa F1 to wczesna odmiana dnia długiego o okresie wegetacji wynoszącym 110–115 dni, od wschodów przeznaczona do przechowywania przez 4–5 miesięcy. Cebule są duże, wyrównane, okryte brązową łuską z połyskiem. Rośliny mają silny system korzeniowy i są tolerancyjne na stresowe warunki uprawy.
*Samantha F1 jest średnio późną odmianą o 125-dniowym okresie wegetacji, o potencjale przechowalniczym wynoszącym 6 miesięcy. Tworzy kuliste cebule z 3, 4 warstwami mocnej, brązowej łuski. Szczypior jest wzniesiony, o silnym nalocie woskowym. Rośliny są tolerancyjne na stres.

Hazera
*Centro F1 to mieszaniec o okresie wegetacji wynoszącym 125 dni, nadający się do przechowywania przez 10 miesięcy. Cebule są kuliste do lekko wydłużonych, wyrównane, twarde, okryte błyszczącą, słomkowożółtą łuską. Duży udział w plonie stanowią cebule o wielkości 60–80 mm i o jednym stożku wzrostu. Rośliny o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym wytwarzają silnie rosnący, wzniesiony szczypior.
*Firmo F1 jest odmianą osiągającą dojrzałość zbiorczą w ok. 130 dni od siewu, o trwałości przechowalniczej wynoszącej ok. 10 miesięcy. Twarde, kuliste cebule okryte są złotobrązową trwałą łuską. Szczypior jest wzniesiony, silnie rosnący.
*Dormo F1 to mieszaniec o okresie wegetacji wynoszącym ok. 135 dni i trwałości przechowalniczej wynoszącej ok. 10 miesięcy. Cebule są kuliste, żółtobrązowe o cienkiej dobrze zasychającej szyjce i mocnej łusce, nadają się do wysokiego składowania luzem. Szczypior jest silnie rosnący, liście są szerokie i liczne.

Kees Broersen Zaden
*Tamrock to ustalona odmiana o okresie wegetacji wynoszącym ok. 128 dni, nadająca się do przechowywania do 8 miesięcy. Cebule są twarde, kuliste z wysuniętą piętką, bez skłonności do pękania o łusce zewnętrznej słomkowożółtej do słomkoworóżowej. Rośliny tworzą mocny system korzeniowy i zielony szczypior o pokroju półwzniesionym, pokryty silnym nalotem woskowym.
*Rocky to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 132 dni, nadająca się do przechowywania do 8 miesięcy. Tworzy kuliste, twarde cebule średniej wielkości do dużych, z cienką szyjką i płaską piętką, wyrównane pod względem wielkości i kształtu. Dobrze przylegająca i trwała sucha łuska jest różowobrązowa do brunatnożółtej. Rośliny cechują się równoczesnością załamywania szczypioru, pokrytego silnym nalotem woskowym.
*Bingo to odmiana ustalona o 135-dniowym okresie wegetacji o trwałości przechowalniczej wynoszącej do 9 miesięcy. Kuliste cebule średniej wielkości okryte są dobrze przylegającą żółtoróżową suchą łuską. Rośliny o ciemnozielonym, wzniesionym szczypiorze nie mają skłonności do wybijania w pędy nasienne.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Monsanto – Seminis
*Rockito F1 to odmiana o 120-dniowym okresie wegetacji z możliwością przechowywania przez 7–8 miesięcy, przeznaczona do zaopatrzenia wymagających odbiorców, np. sieci handlowych. Jej cebule są bardzo twarde o mocnej łusce i tolerancji na pobudzanie wzrostu korzeni i szczypioru w przechowalni oraz na półkach sklepowych.
*Bennito F1 to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym ok. 127 dni, nadająca się do przechowania przez 7–9 miesięcy. Tworzy kuliste, bardzo twarde cebule o jasnym kolorze łuski i cienkiej szyjce. Duży udział w plonie stanowią cebule o średnicy 60–80 mm i większej.
*SV3557ND F1 to mieszaniec osiągający dojrzałość zbiorczą po ok. 112 dniach od siewu, nadający się do przechowywania przez 7–8 miesięcy. Cebule są kuliste, twarde i wyrównane, okryte mocną łuską o dużym udziale frakcji 60–80 mm. Rośliny o dobrze rozbudowanym systemie korzeniowym cechuje silny wigor i dobra zdrowotność szczypioru.

PlantiCo
*Kristine to średnio późna odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 137–140 dni, polecana do długiego przechowywania – do 10 miesięcy. Tworzy twarde, kuliste cebule, o małej liczbie wierzchołków wzrostu, okryte dobrze przylegającą złotą łuską. Rośliny o silnym wigorze równocześnie załamują szczypior.
*Dakota F1 to odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 139–144 dni, nadająca się do przechowywania przez 9 miesięcy. Tworzy kuliste cebule o dobrze przylegającej żółtobrązowej łusce. Rośliny są plenne i jednocześnie załamują szczypior.
*Bila to odmiana ustalona o 143–146-dniowym okresie wegetacji, polecana do przechowywania przez 10 miesięcy. Kulistowydłużone, duże, twarde cebule okryte są dobrze przylegającą łuską zewnętrzną – ciemnożółtą do jasnobrązowej. Odmiana odznacza się równoczesnym załamywaniem szczypioru i korzystną strukturą plonu.

Sakata
*Rosanna to odmiana o różowym zabarwieniu łusek wewnętrznych przeznaczona do przechowywania, podczas którego nabiera intensywniejszego wybarwienia. Cebule są kuliste do lekko spłaszczonych o czerwonobrązowej suchej łusce.
*Aruba to odmiana dnia długiego o okresie wegetacji od 115 do120 dni. Cebule mają kulisty kształt oraz łuski koloru brązowego. Odmiana jest łatwa w uprawie w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, charakteryzuje się jednorodnym plonem.
*ON10217 to nowa odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 120 do 125 dni, przeznaczona do przechowywania. Cebule są kuliste, duże o średnicy 7,5–10 cm, okryte brązową łuską. Rośliny wykazują duży potencjał w różnych warunkach klimatycznych. W Polsce odmiana jest w fazie testów.

„Spójnia” HiNO
*Wama to odmiana ustalona o 125–140-dniowym okresie wegetacji, nadająca się do przechowywania przez 7 miesięcy. Tworzy kuliste cebule o cienkiej szyjce, okryte żółtą, błyszczącą łuską, charakteryzujące się bardzo dobrym wyrównaniem. Odmiana nie wykazuje tendencji do wytwarzania cebul bączastych i w bardzo małym stopniu porażana jest przez mączniaka rzekomego.
*Ławica to odmiana ustalona osiągająca dojrzałość zbiorczą po 135–145 dniach wegetacji, o trwałości przechowalniczej wynoszącej do 8 miesięcy. Wytwarza cebule duże do średnio dużych, kuliste i kulistospłaszczone, o dobrze przylegającej, złotożółtej łusce. Twardy miąższ czyni je mało podatnymi na urazy mechaniczne podczas transportu i przygotowania do sprzedaży.
*Soplica jest odmianą o okresie wegetacji wynoszącym 130–140 dni o możliwości przechowywania przez 7–8 miesięcy. Cebule są wydłużone o żółtej, dobrze przylegającej suchej łusce. Rośliny odznaczają się dużą plennością i wyrównaniem cebul.

Syngenta
*Vision F1 odmiana o ok. 125-dniowym okresie wegetacji, przydatna do przechowywania do czerwca. Duże, wyrównane cebule o cienkiej szyjce okryte są żółtobrązową, mocną łuską.  Rośliny tworzą mocny, zdrowy, równocześnie załamujący się szczypior.
*Medaillon F1 jest średnio wczesną odmianą o trwałości przechowalniczej do czerwca. Tworzy kuliste cebule o dobrze przylegającej żółtobrązowej łusce. Rośliny o silnym wigorze nie mają skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe, mogą być  uprawiane nawet na słabszych glebach.
*Progression F1 to średnio późna odmiana, którą można przechowywać do czerwca. Tworzy kuliste, wyrównane cebule o trwałej łusce utrzymującej się do końca przechowywania. Rośliny dobrze plonują na glebach różnych typów.

Toma Seeds
*Delta F1 to średnio wczesna odmiana osiągająca dojrzałość zbiorczą w ok. 120 dni, przydatna do przechowywania przez 6–8 miesięcy. Cebule są kuliste, twarde, okryte błyszczącą słomkowobrązową łuską, nadają się do mechanicznego zbioru i czyszczenia. Szczypior jest silnie rosnący, pokryty grubą warstwą nalotu woskowego, system korzeniowy jest dobrze rozwinięty.
*Delfos jest średnio wczesną odmianą o okresie wegetacji wynoszącym 120 dni, którą można przechowywać przez 3–6 miesięcy. Tworzy duże, kuliste cebule o błyszczącej, jasnobrązowej łusce. Rośliny tworzą mocny szczypior i silny nalot woskowy.

Vigor Seeds
*Romy to odmiana ustalona osiągająca dojrzałość zbiorczą po ok. 130 dniach wegetacji, nadająca się do przechowywania do maja. Tworzy kuliste, twarde cebule o czerwonofioletowych, twardych łuskach wewnętrznych i ciemnoczerwonej suchej łusce. Rośliny wytwarzają mocny szczypior i dobrze rozbudowany system korzeniowy.
*Hoza to odmiana ustalona o okresie wegetacji wynoszącym ok. 140 dni, można ją przechowywać do czerwca. Twarde cebule okryte są złocistożółtą suchą łuską. Rośliny odznaczają się mocnym systemem korzeniowym oraz bujnym szczypiorem.

WWL-Solutions Polska (Cora Seeds)
*Fundador F1 jest średnio wczesną odmianą osiągającą dojrzałośc zbiorczą po ok. 100 dniach wegetacji, polecaną do przechowywania do kwietnia-maja. Kuliste, wyrównane cebule okryte są żółtobrązową trwałą łuską, udział procentowy cebul o jednym stożku wzrostu w plonie jest wysoki. Rośliny są mało podatne na fuzariozę i różowienie korzeni.

*Elenka F1 jest odmianą o120-dniowym okresie wegetacji i trwałości przechowalniczej do kwietnia. Tworzy kuliste, duże, twarde cebule okryte brązową łuską, mało podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru i sortowania. Rośliny odznaczają się silnym wigorem i nie są podatne na mączniaka rzekomego i wciornastka.

*Lamyca F1 to średnio późna odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 120 dni, nadająca się do przechowywania do kwietnia. Cebule okryte brązową, mocną łuską są duże i wyrównane. Rośliny tworzą silny system korzeniowy.

 

Odmiany cebuli polecane do przechowywania

Odmiana Okres wegetacji (dni) Przeznaczenie
P –przetwórstwo,
ŚR – „świeży rynek”
Długość okresu przechowywania (miesiące)
Armstrong F1 140 ŚR, P 9
Aruba 115–120 ŚR, P brak danych
Bennito F1 127 ŚR, P 7–9
Bila 143–146 ŚR, P 10
Bingo ok. 135 P  9
Centro F1 125 ŚR, P 10
Dakota F1 139–144 ŚR, P 9
Delfos 120 ŚR, P 3–6
Delta F1 120 ŚR, P 6–8
Dormo F1 135 ŚR, P 10
Elenka F1 120 ŚR, P do kwietnia
Firmo F1 130 ŚR, P 10
Fundador F1 100 ŚR, P do kwietnia-maja
Hoza 140 P, ŚR do czerwca
Hybelle F1 135 ŚR, P 9
Hystore F1 139 ŚR, P 9
Kristine 137–140 ŚR, P 10
Lamyca F1 120 ŚR, P do kwietnia
Ławica 135–145 ŚR, P 8
Medaillon F1 średnio wczesna ŚR, P do czerwca
Medusa F1 110–115 od wschodów ŚR, P 4–5
ON10217 120–125 ŚR, P brak danych
Progression F1 średnio późna ŚR, P do czerwca
Rockito F1 120 ŚR 7–8
Rocky ok. 132 ŚR, P 8
Romy 130 ŚR, P do maja
Rosanna brak danych ŚR, P brak danych
Samantha F1 125 ŚR, P 6
Soplica 130–140 ŚR, P 7–8
SV3557ND F1 112 ŚR 7–8
Tamrock ok. 128 ŚR, P do 8
Vision F1 ok. 125 ŚR, P do czerwca
Wama 125–140 ŚR, P 7

Opracowała dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak

Zdjęcia: A. Czerwińska-Nowak, A. Andrzejewska, firmowe

Aleksandra Czerwińska-Nowak
Aleksandra Czerwińska-Nowak
Absolwentka wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez cztery lata pracowała na tej uczelni jako asystent w Katedrze Warzywnictwa zajmując się tematyką technologii uprawy grzybów jadalnych i warzyw. W 2008 roku dołączyła do zespołu miesięcznika „Warzywa”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących doboru odmian warzyw ich uprawy oraz przechowywania i przygotowania do sprzedaży.
Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl