yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościZezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową

Pracę w ogrodnictwie charakteryzuje sezonowość i okresowość. Choć do zbiorów warzyw i wzmożonych prac w gospodarstwie jeszcze daleko, to już teraz warto zastanowić się nad zatrudnieniem dodatkowych osób w sezonie. Co zrobić, żeby do prac sezonowych zatrudnić cudzoziemców?

Praca sezonowa, to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w ramach działalności uznanych za sezonowe (w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwaterowania i usług gastronomicznych). Praca sezonowa cudzoziemca nie jest dopuszczalna na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń. Jest ona możliwa, tylko na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (chyba, że cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę).

Zezwolenie na pracę sezonową

Wnioski o wydane zezwolenia na pracę sezonową składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy. Należy to zrobić przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Wniosek można złożyć on-line, osobiście lub przesłać pocztą.

Tryb uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w gospodarstwie rolnym może wyglądać dwojako, w zależności od tego, czy cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, czy znajduje się już w Polsce.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski – starosta, po weryfikacji wniosku i załączonych dokumentów wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa za granicą – starosta wydaje decyzję o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to należy przekazać cudzoziemcowi, którego dotyczy, ponieważ jest ono podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdza cel wyjazdu do Polski (w przypadku ruchu bezwizowego).

Jeżeli cudzoziemiec, dla którego starasz się o zezwolenie na pracę sezonową, przyjechał do Polski, poinformuj o tym powiatowy urząd pracy (PUP). Dopiero po złożeniu oświadczenia starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową. Pamiętaj, że wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni.

Zatrudnienie pracowników sezonowych ze wschodu

Jeśli zatrudniasz do wykonywania prac sezonowych obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, to składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie musisz dołączać informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. W przypadku obywateli tych krajów można złożyć do starosty wniosek o wydanie tzw. zezwolenia wielosezonowego, jeżeli wnioskodawca chce zatrudniać systematycznie cudzoziemców z tych państw do prac sezonowych i w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, co najmniej raz powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

W takim przypadku starosta może wpisać twój wniosek do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w ciągu nie więcej niż trzech kolejnych lat kalendarzowych

Możesz powierzyć obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), inną pracę niż sezonowa, na okres do 30 dni, bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie co najmniej w takiej samej wysokości jak określone w zezwoleniu na pracę sezonową.

Źródło: Biznes.gov

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl