yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

  • pantoea agrosimex intermag
  • sketch agrosimex ochrona

  • prevAm Biocont reklama
  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
AktualnościCo zrobić, by nie stracić dopłat przez budowę gazociągu?

Co zrobić, by nie stracić dopłat przez budowę gazociągu?

Linia gazociągu Gustorzyn-Wronów przebiega przez teren województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Rolnicy, przez grunty, których przebiega ta inwestycja, i którzy skorzystali ze wsparcia w ramach obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programów pomocowych, pozostają związani podjętymi zobowiązaniami.

– W związku z budową gazociągu Gustorzyn – Wronów, uprzejmie prosimy, aby rolnicy posiadający grunty, przez które będzie przebiegać ta inwestycja, upewnili się, że nie będzie ona mieć wpływu na realizację operacji lub zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informuje Agencja w komunikacie.

Jeżeli okaże się, że budowa gazociągu wpływa np. na zmniejszenie powierzchni gruntów zgłoszonych do płatności w ARiMR lub realizację czy kontynuację podjętych zobowiązań wynikających ze wsparcia otrzymanego z Agencji w ramach PROW 2014-2020 (np. w ramach działań inwestycyjnych, w tym tzw. działań premiowych), wówczas rolnik musi powiadomić o zaistniałej sytuacji właściwą jednostkę ARiMR:

  • dopłaty bezpośrednie i działania obszarowe PROW – biura powiatowe;
  • działania inwestycyjne, w tym tzw. działania premiowe PROW – oddziały regionalne.

W przypadku płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW rolnik musi ponadto bezzwłocznie zrobić korektę w złożonym wniosku przez wycofanie obszaru zajętego pod budowę gazociągu.

W przypadku działań inwestycyjnych, w tym tzw. działań premiowych PROW, w zależności od sytuacji rolnik powinien odstąpić od złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wycofać wniosek lub zrobić korektę złożonego wniosku i biznesplanu, biorąc w nim pod uwagę grunty inne niż zajęte pod budowę gazociągu.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Jeżeli pomoc została przyznana, beneficjent powinien rozważyć możliwość złożenia wniosku o korektę biznesplanu z uwzględnieniem zmiany posiadanych gruntów, o ile nie wypłacono mu płatności końcowej.

Gdy beneficjent nie ma możliwości wejścia w posiadanie innych gruntów zamiast tych, które podlegają wywłaszczeniu pod budowę rurociągu, lub gdy po otrzymaniu płatności końcowej realizuje zobowiązanie w okresie związania celem, może złożyć we właściwej jednostce ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach z powołaniem się na wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnej okoliczności, które uniemożliwiają osiągnięcie zamierzonych celów lub zrealizowanie podjętych zobowiązań.

Do takiego pisma muszą zostać dołączone dowody potwierdzające zaistniałą sytuację. Oświadczenie takie beneficjent zobowiązany jest złożyć w ciągu 15 dni roboczych (w niektórych przypadkach 10) od dnia, w którym może dokonać takiej czynności. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności dotyczących danego przypadku.

Rolnicy, którzy nie zrealizują zaplanowanej operacji lub zobowiązań, a nie zgłoszą wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, muszą liczyć się z odmową przyznania płatności lub koniecznością zwrotu całości lub części wypłaconej im pomocy.

Źródło: ARiMR

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl