yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościZielona energia. Z czym wiąże się dofinansowanie w tym obszarze?

Zielona energia. Z czym wiąże się dofinansowanie w tym obszarze?

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 1 marca 2023 r. Nabory wniosków prowadzone są w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Kto może zostać beneficjentem programu zielona energia w gospodarstwie?

O ten rodzaj wsparcia mogą się ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni przynajmniej 1 ha lub posiadają nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Pomoc nie przysługuje tym, którzy zajmują się chowem i hodowlą ryb bądź prowadzą działalność o charakterze naukowo-badawczym.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Jakie są wytyczne odnośnie planowanych instalacji fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne – pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych.

Istotne jest, żeby inwestycja objęta tą operacją była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji w którym wskazane jest m.in. zużycie energii elektrycznej wynikające z faktur wystawionych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Całkowita moc urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW) w gospodarstwie, przy czym wykorzystanie mocy przypadającej na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekraczać 10 kW i stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń. Magazyn energii (pojemność w kWh) musi przyjmować co najmniej połowę prądu wytwarzanego przez instalację fotowoltaiczną zakupywaną w ramach projektu.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
W jakiej formie oraz wysokości będzie przyznawana pomoc?

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz E (nawadnianie w gospodarstwie).

Czy w obszarze zielona energia w gospodarstwie zakup magazynów energii jest obligatoryjny?

Przepisy mówią o „zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii”. Zatem tak, do zainstalowanych paneli fotowoltaicznych obligatoryjnie musi zostać podłączony magazyn energii elektrycznej.

Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu zielona energia w gospodarstwie w sytuacji, gdy w gospodarstwie zamontowane są już panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW?

Niestety nie – rolnik, który posiada już w gospodarstwie urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy 50 kilowatów, nie może ubiegać się o wsparcie. Dofinansowanie można otrzymać do nowych instalacji, a przepisy określają, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów. Nie można też otrzymać dofinansowania na rozbudowę instalacji o kolejne panele posadowione na innej działce z osobnym licznikiem, które służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa. Jeżeli natomiast rolnik posiada już instalację fotowoltaiczną np. o mocy 20 kilowatów, może uzyskać wsparcie na jej rozbudowę, ale tylko do określonej przepisami rozporządzenia wykonawczego maksymalnej mocy 50 kilowatów.

Czy planowana do zamontowania pompa ciepła będzie mogła służyć do ogrzewania budynku jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym?

Pompa ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewana domu mieszkalnego w gospodarstwie. Należy jednak pamiętać, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kilowatów i 20 proc. całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w tym gospodarstwie.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w obszarze F (zielona energia) można składać do 1 marca 2023 r. Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Więcej informacji odnośnie zasad naboru – otwórz

Więcej pytań i odpowiedzi – otwórz

Źródło: ARiMR

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl