76% Europejczyków zwraca uwagę na kraj pochodzenia warzyw i owoców

Firma FruitVegetablesEUROPE przedstawiła wyniki drugiego badania CuTE przeprowadzonego w ramach programu promocyjnego CuTE-Kultywowanie Smaku Europy. Jest to pierwszy raport, który został opracowany po to, aby uzyskać więcej informacji na temat zwyczajów konsumpcyjnych obywateli Europy.

Pierwsza ankieta została przeprowadzona w 2019 roku i dotarła do 1000 osób w każdym z pięciu badanych krajów UE (Francja, Niemcy, Grecja, Polska i Hiszpania), ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodziców. Wyniki za rok 2020 odpowiadają realizacji drugiego roku programu i stanowią etap pośredni do przeprowadzenia studium końcowego, które zostanie opublikowane pod koniec 2021 roku.

W danych uzyskanych za rok 2020 odnotowano wzrost spożycia owoców i warzyw przy zachowaniu kryteriów zakupowych z 2019 roku. Pochodzenie produktów było czwartym najbardziej cenionym kryterium zakupu. Jako główne powody wymieniano wspieranie lokalnych producentów (32%) oraz zaufanie do europejskiej metody produkcji (21%).

Coraz większe znaczenie ma „pochodzenie europejskie”
Pochodzenie produktu pozostaje ważnym kryterium zakupu (niezależnie od tego, czy będzie to lokalne, krajowe czy europejskie) dla 1 na 4 konsumentów dokonujących zakupów. Zrównoważenie środowiskowe nie wydaje się kryterium priorytetowym, podobnie jak fakt, że produkty pochodzą z upraw polowych, a nie ze szklarni.

 „Pochodzenie europejskie” jest istotne przy zakupie owoców i warzyw, ponieważ znaczenie tego kryterium wzrosło z 73% w 2019 r. do 76% w zeszłym roku.

Poprawiło się postrzeganie produktów uprawianych w szklarniach. W ciągu ostatniego roku percepcja produktów pochodzących z upraw szklarniowych uległa poprawie, za sprawą docierających do konsumentów informacji na temat ich bezpieczeństwa, walorów zdrowotnych i przystępnej ceny. Wzrosło zaufanie do europejskich metod produkcji rolnej, a także do produktów rolnych uprawianych w szklarniach.

Ponadto badanie podkreśla, że ​​ludzie spożywają owoce częściej niż warzywa. 62% populacji je codziennie owoce, a 57% je warzywa każdego dnia, co stanowi poprawę w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to liczby wyniosły odpowiednio 57% i 49%.

Kryteria zakupu owoców i warzyw w pięciu badanych krajach w 2020 r. nie zmieniły się w porównaniu do 2019 r. Nadal najważniejszymi kryteriami są: jakość produktu (57%), cena (38%) i sezonowość (33%). 

źródło

www.cutesolar.es

Related Posts

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności