yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościCzy rolnik na rencie może prowadzić gospodarstwo?

Czy rolnik na rencie może prowadzić gospodarstwo?

Są sytuacje, że w wyniku choroby, bądź wypadku rolnik nie może zająć się gospodarstwem, a po wydaniu orzeczenia KRUS wypłaca rentę. Czy w tym przypadku rencista musi przekazać gospodarstwo w inne ręce? Czy może kontynuować pracę na roli?

Jak informuje KRUS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.), renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy składa się z: części składkowej części uzupełniającej.

– Część składkowa świadczenia wypłacana jest w każdej sytuacji, natomiast wypłata części uzupełniającej ulega zawieszaniu na zasadach określonych w art. 28 ust. 2-8 ustawy (tj. w całości, w 50% lub w 25%), jeżeli rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej – wyjaśnia Teresa O’Neill, wicedyrektor i rzecznik prasowy KRUS. Wyjątek stanowią przypadki, w których rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (art. 28 ust. 11 ustawy). W takiej sytuacji renta rolnicza (czyli. zarówno część składkowa, jak i część uzupełniająca) wypłacana jest w pełnej wysokości.

– W myśl art. 28 ust. 4 ustawy uznaje się, że rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (tj. o łącznej pow. przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy) i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej – w przypadku renty stałej – co najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej – na okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy o przyznaniu tej renty, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

  • a) małżonkiem rencisty,
  • b) osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • c) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b.
  • Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej może być dokonane na podstawie dowolnej, dopuszczalnej prawem umowy np. darowizny, sprzedaży lub o dożywocie, sporządzonej w formie aktu notarialnego oraz przenoszącej własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na pełnoletnią osobę lub poprzez wydzierżawienie gospodarstwa rolnego osobie pełnoletniej na podstawie umowy pisemnej na warunkach określonych w wyżej cytowanym art. 28 ust. 4 ustawy.

Źródło: KRUS, gazetalubuska.pl

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl