yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

voliam kapusta basf ochrona eko

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościCzy w Polsce może zabraknąć sadzeniaka?

Czy w Polsce może zabraknąć sadzeniaka? [VIDEO]

Polskie służby fitosanitarne nie wzięły pod uwagę kwestii czyszczenia i dezynfekcji sprzętu, w związku z tym mamy bardzo duży stopień uznawania partii ziemniaków za prawdopodobnie porażone bakterią Clavibacter sepedonicusinformuje Agnieszka Płotka Przewodnicząca Sekcji Ziemniaka w Polskiej Izbie Nasiennej oraz Członek Zarządu Stowarzyszenie Polski Ziemniak.

W strukturach zasiewów ziemniak nadal odgrywa istotną rolę. Jego powierzchnia uprawy w Polsce oscyluje na poziomie 300 tys ha. Jego duży poziom uprawy w skali europejskiej wynika z szerokiego zastosowania. Potencjał plonotwórczy ziemniaka szacuje się, że przekracza 50 t/ha. Warunkiem uzyskania takich plonów jest m.in. zastosowanie zdrowych sadzeniaków kwalifikowanych wysokiej jakości.

Bakteria Clavibacter sepedonicus, sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, ma w Unii Europejskiej status organizmu kwarantannowego dla Unii i podlega obowiązkowi zwalczania. Przepisy Unii Europejskiej określają przy tym jednolite zasady zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej bakterii, które powinny być stosowane przez wszystkie państwa członkowskie.

Agnieszka Płotka, Przewodnicząca Sekcji Ziemniaka w Polskiej Izbie Nasiennej oraz Członek Zarządu Stowarzyszenie Polski Ziemniak, informuje, że wszystkie służby fitosanitarne jak również organizacja rolnicza są mocno zainteresowani zwalczaniem bakterii Clavibacter sepedonicus w uprawie ziemniaka… Niemniej, jak wyjaśnia Przewodnicząca sekcji ziemniaka w Polskiej Izbie Nasiennej, czytając Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 20221194 z dnia 11 lipca 2022 niestety występują nieścisłości w interpretacji owych przepisów przez służby fitosanitarne. Rozporządzenie, o którym była mowa, dopuszcza czyszczenie i dezynfekcję, ale nie dopuścił tego PIORIN uznając za prawdopodobnie porażone wszystko, co miało kontakt z maszyną, pomimo wykonanych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji. W chwili wykrycia bakterii Clavibacter sepedonicus (CS) w uprawie ziemniaka, za porażone uznaje się dokładnie określone partie ziemniaków, ale nie tylko! To również maszyny rolnicze, magazyny i wszystko to, co miało styczność z tą partią ziemniaka, która w badaniach okazała się być porażona. Polskie służby fitosanitarne nie wzięły pod uwagę kwestii czyszczenia i dezynfekcji sprzętu, w związku z tym mamy bardzo duży stopień uznawania partii ziemniaków za prawdopodobnie porażone tym agrofagiem. informuje A. Płotka i jak dodaje: Proszę wyobrazić sobie gospodarstwo, w którym uprawia się materiał siewny na kilku polach. Oczywiście transportując maszyny z jednej plantacji na drugą, były one czyszczone i dezynfekowane. Niemniej wszystkie ziemniaki uprawiane w tym gospodarstwie są uznawane za prawdopodobnie porażone. A co za tym idzie? W związku z tym, że jest to choroba kwarantannowa, ziemniaki te muszą być poddane utylizacji. To wiąże się z ogromnymi stratami!

W Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 przeczytamy, że Wszelkie maszyny, pojazdy, kontenery, magazyny lub ich części oraz jakiekolwiek inne przedmioty, w tym materiały opakowaniowe, uznane za zakażone lub za prawdopodobnie zakażone zgodnie z art. 5 ust. 5, zostają zniszczone albo oczyszczone i zdezynfekowane z zastosowaniem metod określonych w załączniku V pkt 3. (art. 6, pkt. 3).

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Bulwy pochodzące z obszaru wyznaczonego nie mogą być przemieszczane poza obszar wyznaczony, chyba że na podstawie testów, o których mowa w załączniku I, zostanie udowodnione, iż są one wolne od określonego agrofaga (art. 5, pkt. 6).

Zapraszamy do wysłuchania komentarza Agnieszki Płotki:

 

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl