yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • sketch agrosimex ochrona
  • pantoea agrosimex intermag

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
PolecanePracownicy sezonowi: ekspert odpowiada. Podatek dochodowy

Pracownicy sezonowi: ekspert odpowiada. Podatek dochodowy

W związku ze zmianą przepisów i wprowadzeniem umów o pomocy przy zbiorach prezentujemy kolejne pytanie do nas przesłane oraz odpowiedź eksperta z firmy UpperJob. Tym razem chodzi o podatek dochodowy.
 

Mam pytanie dotyczące podatku dochodowego. Są informacje, że pracownik jako pomocnik przy zbiorach będzie się rozliczał w swoim kraju. Ale są informacje, że na mnie jako zatrudniającym pomocnika przy zbiorach ciąży obowiązek przesłania informacji o dochodach w/w pracownika na jego adres zamieszkania i do Urzędu Skarbowego PIT/ 8C.

Czy pracownik w/w zatrudniony 180 dni w Polsce rozlicza się z podatku dochodowego, jeśli tak to jakie zeznanie składa i w jakim Urzędzie Skarbowym?
 
– Ustawa, która wprowadziła w życie instytucję „umowy o pomocy przy zbiorach”, nakłada na rolnika dokonującego wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jedynie obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego  (PIT-8C) przesłania/przekazania jej podatnikowi (pomocnikowi świadczącemu pomoc przy zbiorach) oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu – w przypadku cudzoziemca – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42 a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Rolnik wypłacający wynagrodzenie pomocnikowi został zwolniony z niektórych obowiązków płatnika, w tym od konieczności pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazywania jej na konto urzędu skarbowego.
 

Nowe przepisy wprowadziły zapis, że podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach (pomocnik) może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 18%, bądź wyższa stawkę podatkową, czyli 32%, co nie zwalnia pomocnika od rocznego rozliczenia dochodu, w kraju którego jest obywatelem.
 
Dodatkowe informacje:
Nowym zapisem jest również to, że świadczenie otrzymane przez pomocnika z tytułu pomocy przy zbiorach uważa się za przychód z innego źródła (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodem z tytułu w/w umowy jest przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania (art. 24 ust. 21 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nowością jest również to, że od podatku dochodowego wolne są – wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi (art. 21. ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Odpowiadał Aleksander Gulcz

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl