Strona główna Tagi Odszkodowania

odszkodowania

Kodeks rolny… Jakie zmiany czekają na nas w przyszłości?

Kodeks rolny… Instrument, którego najważniejszym celem ma być sprawiedliwe traktowanie rolników przez państwo, co przełoży się na stabilność produkcji w naszym kraju. Zmian możemy...

Ubezpieczenia upraw rolniczych. Idealne rozwiązanie czy szereg problemów?

W ostatnim czasie często zachęcani jesteśmy do ubezpieczenia naszych upraw od zdarzeń losowych. Głównym czynnikiem przemawiającym za opłacalnością takowych ubezpieczeń są dopłaty do składek...

Szacowanie szkód łowieckich po nowemu. Czym jest Sąd Arbitrażowy?

Problem szkód łowieckich nabrzmiewa od lat, a jego źródłem są regulacje prawa łowieckiego, w myśl których za szkody te odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów...

Ocena szkód łowieckich będzie szybsza i bardziej uczciwa?

W dniu 23 maja Polski Związek Łowiecki wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych podpisali porozumienie powołujące Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich. Dzięki takiemu...

Wyższe odszkodowania w rolnictwie

Zmianie ulega wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz zasiłek chorobowy dla rolników. O ile? Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku...

KRUS: Zdarzył się wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Niezwłocznie to zgłoś

Wypadki przy pracy w rolnictwie niestety zdarzają się często. Rolnik wykonujący zawodowo pracę w gospodarstwie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Opłaca...

Odszkodowania za słupy energetyczne

Wielkopolska Izba Rolnicza podjęła temat odszkodowań za słupy energetyczne, ustawione na gruncie, będącym własnością rolnika. Omawia także możliwości podjęcia innych działań w sytuacji, gdy...

Rozbieżności w wypłacie odszkodowań OC za szkody wyrządzone przez ciągniki

Rzecznik Finansowy zwrócił się z kolejnym, 23. wnioskiem o uchwałę Sądu Najwyższego mającą rozstrzygnąć rozbieżności w orzecznictwie. Tym razem chodzi o jasne określenie zasad...