yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

  • pantoea agrosimex intermag
  • sketch agrosimex ochrona

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościCa IDHA w nawożeniu pozakorzeniowym wapniem w uprawach warzywniczych

Ca IDHA w nawożeniu pozakorzeniowym wapniem w uprawach warzywniczych

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rozwój nawożenia dolistnego, a w zasadzie nawożenia pozakorzeniowego jest w naszym kraju bardzo dynamiczny. Zabiegi pozakorzeniowe łatwo przyswajalnymi formami wapnia, wpływają na ograniczenie presji wielu chorób fizjologicznych.

Najnowszym rozwiązaniem na rynku jest nawóz ADOB Ca IDHA. Jak sama nazwa wskazuje, zawarty w niej wapń jest w formie schelatowanej. Bardzo istotnym jest rodzaj użytego chelatu. IDHA jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem dolistnym. W prowadzonych obserwacjach w 2019 i 2020 roku, nie udało się zaobserwować żadnych objawów fitotoksyczności na roślinach i owocach, mimo celowego przekraczania zalecanych dawek i stężeń. Chelaty IDHA ponadto charakteryzują się bardzo szybką biodegradowalnością w środowisku naturalnym. ADOB Ca IDHA jest nawozem jednoskładnikowym przeznaczonym do tzw. dolistnego stosowania. Zawiera on w przeliczeni na CaO 10% wapnia. Jednak jego przyswajalność jest na poziomie wielokrotnie wyższym niż z innych nawozów z uwagi na czystą postać chelatu IDHA. Postacią nawozu jest czysty i wolny od pyłu mikrogranulat. Nie jest nawozem higroskopijnym, a zatem nie zbryla się w czasie jego przechowywania. Jego uniwersalność stosowania pozwala na wykorzystywanie we wszystkich typach upraw.

Producenci warzyw mają co raz większą świadomość, że nie tylko plon decyduje o opłacalności. Wpływ na to ma również jego jakość oraz ilość towaru sprzedanego po okresie przechowalniczym. Producenci w czasach licznych konferencji i działania internetu, mają coraz więcej informacji o tym, jak skutecznie prowadzić nawożenie, oraz jak zaspokoić wysokie potrzeby pokarmowe warzyw. Ważną rolę w uzyskaniu najwyższych jakościowo plonów pełni wapń. Poprzez regulację odczynu gleby odpowiada za pobieranie makroskładników pokarmowych oraz wzmacnia naturalną odporność rośliny na patogeny. Wapń odżywczy którego roślina potrzebuje do zbudowani wysokiej jakości plonu, przez długi czas był niedocenianym makroskładnikiem. Jest pierwiastkiem trudno przemieszczającym się w roślinie. Żeby mógł być skutecznie pobrany powinien być dostarczony w najlepszej łatwo przyswajalnej  formie. Preparat wapniowy ADOB Ca IDHA  (10%wapnia CaO) w formie chelatu wapnia to środek do zastosowania nalistnego, a dodatkowo ADOB Ca IDHA ze wszystkim mieszać się da.  Jest to bardzo ważna cecha tego produktu. W uprawie warzyw o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na wapń, moment aplikacji ma ogromne znaczenie. Dawki 1-1,5 kg/ha ADOB Ca IDHA do zastosowań w warzywnictwie i jego chelatyzacja IDHA powodują, że produkt jest bardzo bezpieczny. Testowane mieszaniny zbiornikowe nie tracą na wartości po upływie nawet długiego, 24 godzinnego czasu i są tak samo skuteczne jak stosowane oddzielnie. W uprawie pomidora gruntowego i papryki w celu zaspokojenia potrzeb wapniowych stosujemy 3-4 zabiegi preparatem ADOB Ca IDHA. Zaspokojenie potrzeb na wapń zapobiega suchej zgniliźnie wierzchołkowej, oraz wzmacnia naturalną odporność rośliny na inne choroby. W warunkach uprawy pomidora wykonujemy bardzo dużą ilość różnych zabiegów. Są to często zabiegi w warunkach dużej presji ze strony chorób. Możliwość swobodnego łączenia środków z fungicydami, insektycydami  to klucz do sukcesu. Bardzo dużą zaletą ADOB Ca IDHA jest bezpieczeństwo zastosowania w mieszaninach z różnymi środkami ochrony roślin pochodzącymi z różnych grup chemicznych oraz z preparatami miedziowymi i nawozami miedziowymi na bazie tlenochlorku miedzi.

Warzywa kapustne spośród wszystkich warzyw mają największe wymagania odnośnie zapotrzebowania na wapń. Wysoki poziom tego pierwiastka zapobiega rozwojowi chorób fizjologicznych. Brokuł, kalafior, czy kapusta głowiasta, do wytworzenia przeciętnego plonu potrzebują pobrać ok 130 kg czystego wapnia przez system korzeniowy. W przypadku dokarmiania dolistnego niewielkie dawki wapnia efektywnego ograniczają już choroby fizjologiczne. ADOB Ca IDHA w kapuście i kalafiorze ma szeroki zakres mieszalności. Stosujemy go 2-3 razy w sezonie w małych dawkach (1-2/kg/ha). Pierwsza aplikacja  w fazie rozwoju rozety liściowej oraz kolejna w fazie już intensywnego tworzenia się plonu. Wapń zawarty w ADOB Ca IDHA możemy niemal bezkarnie mieszać ze wszystkimi agrochemikaliami oraz wieloma nawozami dolistnymi stosowanymi w czasie wegetacji. Nie musimy się  obawiać o stabilność mieszaniny w zbiorniku opryskiwacza. Co ważne dostępność zmieszanych składników  nie ulega zmianie, a mieszanka jest stabilna i bezpieczna dla roślin. Należy jednak uważać na łączeniu produktów w wyższych koncentracjach i unikać mieszanin z niektórymi nawozami fosforowymi. ADOB Ca IDHA możemy łączyć ze środkami stosowanymi przeciwko bakteriozom w kapustnych. Nie wpływa to na skuteczność pobrania wapnia, który powinien być dostarczony w wymaganej ilości. Wymagany poziom tego makroskładnika to dobre przechowywanie zebranych plonów w przechowalni oraz brak takich chorób jak tipburn.

Na wytworzenie przeciętnego plonu marchwi, selera czy pietruszki (60 ton/ha) rośliny te pobiorą min. 200 kg czystego wapnia z gleby. Składnik ten ma kluczowe znaczenie w budowaniu i wzmacnianiu ścian komórkowych, które stanowią lepszą barierę przeciwko infekcjom patogenów oraz szybciej regenerują się po uszkodzeniach. Wapń zapewnia stabilność tkanki oraz podnosi jędrność przechowywanych warzyw. Aplikacji ADOB Ca IDHA  dokonujemy dwa razy w sezonie i możemy łączyć go z insektycydami, fungicydami jak i wieloma obecnymi na rynku nawozami bez obawy o bezpieczeństwo naszej plantacji.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Warzywa wapnolubne, dające wysoki plon wynoszą z gleby znaczne ilości wapnia który jest niezbędny, oraz który musi być dostarczony. Na skuteczne pobieranie tego składnika z gleby ma wpływ wiele czynników: warunki wilgotnościowe oraz często błędy w nawożeniu azotem. Transport i pobieranie od korzenia do części nadziemnych rośliny w takich warunkach jest szczególnie utrudnione. Dlatego technologia dokarmiania wapniem z użyciem ADOB Ca IDHA jest niezastąpiona. Szeroki zakres mieszalności bez utraty skuteczności pobierania czyni chelat wapnia absolutnie wyjątkowym. Powoduje, że zyskaliśmy skuteczne rozwiązanie na wiele problemów z którymi nie mogliśmy sobie dotychczas poradzić.

PROCAM podejmując się dystrybucji produktu ADOB Ca IDHA postanowił zadbać o wygodę i bezpieczeństwo stosowania. Z tego względu wspólnie producentem – firmą ADOB – sprawdza możliwości łączenia produktu w mieszaniny ze środkami ochrony roślin, a także innymi nawozami.

ADOB Ca IDHA ze wszystkim mieszać się da.

W celu sprawdzenia stabilności przygotowano roztwory środków ochrony roślin oraz roztwory środków ochrony roślin z dodatkiem ADOB Ca IDHA. Możliwe jest wykorzystanie wielu z poniższych produktów, w wielu uprawach sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. Dlatego przyjęto w analizach dawkę cieczy roboczej jako 400 l/ha. W tabeli poniżej zaprezentowano potencjalne dawkowanie ADOB Ca IDHA oraz środków ochrony roślin. Dla substancji  mankozeb przygotowano dwie dawki.

 

Lp. Nawóz Dawka kg/ha ŚOR Substancja aktywna Dawka (400 l wody)
1 ADOB
Ca IDHA
1,5 Captan 80 WDG Kaptan 1900 g/ha
2 Delan 700 WG Ditianon 750 g/ha
3 Discus 500 WG krezoksyl metylu 200 g/ha
4 Dithane NeoTec Mankozebu 2000-3000 g/ha
5 Geoxe 50 WG Fludioksonil 450 g/ha
6 Vangard 75 WG Cyprodynil 450 g/ha
7 Magic Miedź 50 WP tlenochlorek miedzi 3000 g/ha
8 Halny 200 Proguinazyd 300 ml/ha
9 Tobias-Pro 250 EW Tebukonazol 750 ml/ha
10 Helmtop 500 SC tiofanat metylu 1500 ml/ha
11 Valor 250 EC Difenokonazol 200 ml/ha
12 Luna Experience 400 SC fluopyram + tebukonazol 750 ml/ha
13 Coragen 200 SC Chlorantraniliprol 175 ml/ha
14 Zoom 110 SC Etoksazol 450 ml/ha
15 Tazer 250 SC Azoksystrobina 1000 ml/ha
16 Carnadine 200 SL Acetamipryd 200 ml/ha
17 Zato 50 WG Trifloksystrobina 200 mg/ha

 

Ze względu na  domniemane powiązanie trwałości środków ochrony roślin w zależności od twardości wody postanowiono określić także mierzono pH wszystkich przygotowanych roztworów, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp Środek Ochrony Roślin pH
ŚOR ŚOR + CaIDHA
1 Captan 80 WDG 7,77 8,29
2 Delan 700 WG 7,38 8,22
3 Discus 500 WG 7,48 8,29
4 Dithane NeoTec (dawka 2000 g/ha) 7,41 7,81
4’ Dithane NeoTec (dawka 3000 g/ha) 7,36 7,85
5 Geoxe 50 WG 7,57 8,31
6 Vangard 75 WG 7,64 8,31
7 Magic Miedź 50 WP 7,65 8,89
8 Halny 200 7,72 8,30
9 Tobias-Pro 250 EW 7,70 8,29
10 Helmtop 500 SC 7,65 8,32
11 Valor 250 EC 7,72 8,32
12 Luna Experience 400 SC 7,71 8,32
13 Coragen 200 SC 7,77 8,32
14 Zoom 110 SC 7,76 8,31
15 Tazer 250 SC 7,83 8,32
16 Carnadine 200 SL 7,76 8,32
17 Zato 50 WG 7,81 8,32

 

Stabilności przygotowanych roztworów sprawdzana była nie tylko na podstawie zwykłej prostej obserwacji. Oznaczono także zawartość wapnia za pomocą techniki ICP przygotowując odpowiednie rozcieńczenia z przefiltrowanego roztworu. Wapń oznaczono w trzech różnych terminach. Pierwszy pomiar zawartości wapnia dokonano zaraz po przygotowaniu roztworów, kolejny pomiar po 3 godzinach oraz po 24 godzinach. Roztwory przygotowano na wodzie wodociągowej, w której zawartość wapnia wynosiła 87,12 ppm.

Lp. Środek Ochrony Roślin Stężenie wapnia

[ppm]

Od razu po przygotowaniu Po upływie 3h Po upływie 24h
1 Captan 80 WDG 356,21 355,18 352,56
2 Delan 700 WG 358,11 357,03 354,76
3 Discus 500 WG 361,03 360,11 356,93
4 Dithane NeoTec (dawka 2000 g/ha) 359,00 358,50 354,14
4’ Dithane NeoTec (dawka 3000 g/ha) 370,99 370,09 368,76
5 Geoxe 50 WG 361,04 360,32 356,13
6 Vangard 75 WG 363,56 362,99 359,75
7 Magic Miedź 50 WP 359,34 356,87 354,98
8 Halny 200 364,89 364,12 360,52
9 Tobias-Pro 250 EW 363,36 362,33 360,91
10 Helmtop 500 SC 370,22 369,98 368,40
11 Valor 250 EC 358,34 357,65 355,50
12 Luna Experience 400 SC 364,06 363,18 360,07
13 Coragen 200 SC 370,15 369,75 367,80
14 Zoom 110 SC 360,48 359,46 356,56
15 Tazer 250 SC 363,25 362,88 360,33
16 Carnadine 200 SL 360,03 359,12 355,76
17 Zato 50 WG 357,68 356,87 353,80

 

Wniosek jaki można stwierdzić jest jeden: Można mieszać w podanych dawkach zaprezentowane środki ochrony roślin i nawozy z produktem ADOB Ca IDHA. Roztwory są stabilne w czasie i nie wytrąca się z mieszaniny wapń.

W kolejnych testach wykonywane zostały mieszaniny ADOB Ca IDHA z wieloma produktami firmy BASF.  W tych doświadczeniach sprawdzano stabilność mieszanin przy dawkach 0,5-2 kg/ha ADOB Ca IDHA: 

Delan 700 WG + ADOB Ca IDHA = roztwór stabilny w pełnym zakresie dawek.

Delan Pro + ADOB Ca IDHA  = ditianon stabilny w pełnym zakresie dawek. Przy wyższych stężeniach obserwuje się ubytek 20-25% wapnia reagującego z fosfonianem.

Mythos 300 SC + ADOB Ca IDHA = wapń stabilny. Wraz ze wzrostem stężenia obserwuje się ubytek pirymetanilu wynikający z pH roztworu (zastosować kondycjoner wody).

Signum 33 WG + ADOB Ca IDHA = roztwór stabilny w pełnym zakresie dawek.

Bellis 38 WG + ADOB Ca IDHA = roztwór stabilny w pełnym zakresie dawek.

Delan 700 WG + Mythos 300 SC + ADOB Ca IDHA = Wapń i Ditianon stabilne w pełnym zakresie dawek. Wraz ze wzrostem stężenia obserwuje się ubytek pirymetanilu wynikający z pH roztworu (zastosować kondycjoner wody).

Okazuje się, że ADOB Ca IDHA będzie mógł być łączony najprawdopodobniej z większością produktów biologicznych. Pierwsze przetestowane próby potwierdziły, że z pozoru niskie dawki nawozu nie uszkadzają rozwoju przyjaznych bakterii, ale ta pozornie niska dawka nawozu wnosi na tyle dużą dawkę wapnia, że wzmocnione są na tyle ściany komórkowe będą odporniejsze na działanie wielu patogenów.

Jesteśmy w trakcie analiz mieszalności  ADOB Ca IDHA z dolistnymi nawozami NPK. Wkrótce podzielimy się z Państwem wynikami.

Poniżej zaprezentowano także dokumentację zdjęciową przygotowanych roztworów. Po lewej stronie każdego zdjęcia znajduje się roztwór odpowiednio dobrany do dawki, środka ochrony roślin z wodą, a po prawej roztwór środka ochrony roślin z wodą i z dodatkiem nawozu ADOB Ca IDHA. Po wykonaniu wielu prób, stwierdzić można, że hasło – ADOB Ca IDHA ze wszystkim mieszać się da – będzie idealne dla tego rozwiązania.

Sławomir Mechacki
PROCAM Polska

Procam logo

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl