yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

 • sketch agrosimex ochrona
 • pantoea agrosimex intermag

 • prevAm Biocont reklama
 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
AktualnościKomunikat warzywniczy - 27 tydzień roku. Koniecznie przeczytaj!

Komunikat warzywniczy – 27 tydzień roku. Koniecznie przeczytaj!

Jak co tydzień podajemy Państwu kolejny komunikat warzywniczy na 27 tydzień roku (01.07-07.07), które regularnie przekazuje nam firma AgroSmartLab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

Udostępnianie przez nasz portal komunikaty warzywnicze przekazywane przez firmę AgroSmartLab dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy i mączniaka rzekomego
  • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, alternariozy, chwościka oraz zarazy ziemniaka
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne
  • 2 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, mączniaka rzekomego, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, zgnilizny twardzikowej
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, antraknozy, kanciastej plamistości ogórków
 • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin antraknozy, parcha dyniowatych

 _____________________________________________________________

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

⇒REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci oraz zgnilizny twardzikowej
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 5-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 5-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 5-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków
 • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych i antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Szparagi
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów oraz rdzy szparagów
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni

 ______________________________________________________________

⇒REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 1-2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 2-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz czarnej i mokrej zgnilizny
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, suchej zgnilizny kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 1-2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i kanciastej plamistości ogórków
 • 1-2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy dyniowatych i parcha dyniowatych
 • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego

 ______________________________________________________________

⇒REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 2 i 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i alternariozy
 • w dalszym ciągu obserwowano dużą liczebność wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka, zgnilizną twardzikową, chwościka, alternariozy i szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • obserwowano intensywne loty śmietki kapuścianej oraz utrzymującą się liczebność tantnisia krzyżowiaczka i wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, kanciastej plamistości ogórków
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 • niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego

______________________________________________________________

⇒REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 2 i 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 2 i 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, zarazy ziemniaka, mączniaka prawdziwego
  • 2 i 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 2 i 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych i mokrej zgnilizny kapustnych
  • 2 i 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 2 oraz 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 2 i 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, antraknozy oraz mączniaka rzekomego i prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 2 i 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy
  • 2 oraz 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

 ______________________________________________________________

⇒REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:  
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chwościka, szarej pleśni, zarazy ziemniaka, alternariozy i mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czarnej i mokrej zgnilizny, szarej pleśni oraz pierścieniowej plamistości kapustnych, czerni krzyżowych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Szparagi
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni oraz purpurowej plamistości pędów
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków i mokrej zgnilizny
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, parcha dyniowatych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa psiankowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją fytoftorozy, mokrej zgnilizny, szarej pleśni, zarazy ziemniaka, alternariozy, bakteryjnej cętkowatości owoców i mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

 ______________________________________________________________⇒REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, czarnej zgnilizny kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych
  • w dalszym ciągu obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastków
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka, bakteryjnej cętkowatości owoców
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz alternariozy

_____________________________________________________________________

⇒REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium i mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni, chwościka, zarazy ziemniaka
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, czarnej i mokrej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych
 • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków
 • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy, mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, zarazy ziemniaka, bakteryjnej cętkowatości owoców i mączniaka prawdziwego
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 1 i 7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni

_____________________________________________________________________

⇒REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny oraz zarazy ziemniaka
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 2 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i zgnilizny twardzikowej
  • 1-2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny kapustnych
  • 3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego
  • 1-2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, kanciastej plamistości ogórków
 • 1-2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 2 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych, mogło dojść do infekcji mączniakiem rzekomym oraz wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

___________________________________________________________________

⇒REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 6-7 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej, mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i chwościka oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 1-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 6-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i antraknozy liści
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 1-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków oraz mogło wystąpić niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 1-3 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja parcha dyniowatych

____________________________________________________________________

⇒REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych w uprawach warzyw korzeniowych i ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 7 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw liściastych
 • Warzywa dyniowate
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw dyniowatych

_____________________________________________________________________

⇒REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia innych infekcji chorobowych w uprawach warzyw cebulowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz niskie ryzyko wystąpienia infekcji septoriozy
  • 3 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 3-4 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 3-5 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 3-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 3-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 3-4 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 3-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • 4 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 6 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 5 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  • 4-7 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

Źródło: AgroSmartLab

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl