Komunikat warzywniczy – na 24 tydzień roku

Przekazujemy Państwu kolejną informację dotyczącą chorób opartą są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski przygotowaną przez firmę Agro Smart Lab. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

Informacje przedstawiają dane z 24 tygodnia roku (10.06-16.06).

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:
Warzywa cebulowe

  • 16 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • od 12 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zarazy ziemniaka
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne
  • obserwowano gąsienice rolnicy
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i suchej zgnilizny kapustnych
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia mączniakiem rzekomym i czarną zgnilizną kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
  – 16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – 16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  – od 12 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i alternariozy
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i alternariozy naci oraz wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 12-13 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji pierścieniowej plamistości kapustnych i suchej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 13 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 12 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  – 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  – 13 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko infekcji parchem dyniowatych
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  – przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym oraz kanciastej plamistości ogórków
 •  
 • Szparagi
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  • 14 i 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy szparagów

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zarazy ziemniaka
  • 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja chwościka
  • 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, czarną zgnilizną kapustnych
  • 14-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków oraz mączniaka prawdziwego
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • od 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz zgnilizny twardzikowej
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja chwościka
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i czerni krzyżowych
  • 15-16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 14-16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
  – 14 oraz 16 czerwca wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  – 14 oraz 16 czerwca wystąpiła infekcja antraknozą
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  – 14-16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 14-15 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz chwościka
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 15-16 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 15-16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • przez większość tygodnia mogło dojść do wystąpienia ryzyka zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i mączniaka rzekomego
  – od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  – 14-15 czerwiec mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 16 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją Stemphyllium
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:  
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
   brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 13 oraz 14 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
   – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia antraknozą liści
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Szparagi
  brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  – 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  – 13 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 •  
 • Warzywa dyniowate
  brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem prawdziwym oraz kanciastej plamistości ogórków
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 •  
 • Warzywa psiankowate
  – 13 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  -14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  – 15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 14-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 14-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy oraz piętnówki kapustnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mącznika rzekomego
  • 16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • 14-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz ryzyko zagrożenia parchem dyniowatych
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mącznika prawdziwego
  • 15-16 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 11 oraz 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 11 oraz 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mącznika prawdziwego oraz zarazy ziemniaka
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 14-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 11 oraz 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mącznika rzekomego
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 11 oraz 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mącznika prawdziwego
 • 11 oraz 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz dodatkowo 15 czerwca parchem dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 11 i 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i zarazy ziemniaka
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 15-16 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • od 10 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
  • 10 oraz 15 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mącznika rzekomego
  • 15-16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego oraz antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i antraknozy
  • 15-16 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków oraz mogło dojść do infekcji parchem dyniowatych

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium i alternariozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 11 oraz 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • od 10 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 12-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i czarnej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 12-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 13-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 12-13 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 12 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 12-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
  • 12 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i parchem dyniowatych
  • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • od 10 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją septoriozy
  • 11-12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 14 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 12-13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja zarazy ziemniaka
  • 10 i 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz  niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 10 i 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka rzekomego oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 10 i 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji antraknozy liści oraz mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji antraknozy oraz mączniaka rzekomego
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parchem dyniowatych
 • 10-14 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń chorobowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń chorobowych w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 12 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie antraknozą liści
 • Warzywa dyniowate

16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych

Komunikat Agro Smart Lab

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności