• belem agrosimex marchew ziemniaki
 • rosafert agrosimex gleba

yara ogólna nawożenie warzywa

Seminis predazzo brokuł kalafior

basf signum schoroby rabat BeneFito

Hazera baner

pnos odmiany warzywa

yara ogólna nawożenie warzywa

Seminis predazzo brokuł kalafior

basf signum schoroby rabat BeneFito

Hazera baner

pnos odmiany warzywa

Bayer Velum Prime - baner

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościKomunikat warzywniczy - na 24 tydzień roku

Komunikat warzywniczy – na 24 tydzień roku

Przekazujemy Państwu kolejną informację dotyczącą chorób opartą są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski przygotowaną przez firmę Agro Smart Lab. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

Informacje przedstawiają dane z 24 tygodnia roku (10.06-16.06).

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:
Warzywa cebulowe

  • 16 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • od 12 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zarazy ziemniaka
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne
  • obserwowano gąsienice rolnicy
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i suchej zgnilizny kapustnych
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia mączniakiem rzekomym i czarną zgnilizną kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
  – 16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – 16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  – od 12 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • Warzywa cebulowe
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i alternariozy
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i alternariozy naci oraz wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 12-13 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji pierścieniowej plamistości kapustnych i suchej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 13 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 12 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  – 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  – 13 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko infekcji parchem dyniowatych
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
  – przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym oraz kanciastej plamistości ogórków
 •  
 • Szparagi
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 14 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  • 14 i 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy szparagów

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i zarazy ziemniaka
  • 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja chwościka
  • 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez cały tydzień utrzymywały się sprzyjające warunki do infekcji roślin mączniakiem prawdziwym
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych, czarną zgnilizną kapustnych
  • 14-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków oraz mączniaka prawdziwego
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • od 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz zgnilizny twardzikowej
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja chwościka
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej i czerni krzyżowych
  • 15-16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 14-16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
  – 14 oraz 16 czerwca wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  – 14 oraz 16 czerwca wystąpiła infekcja antraknozą
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  – 14-16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 14-15 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz chwościka
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 15-16 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 15-16 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • przez większość tygodnia mogło dojść do wystąpienia ryzyka zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 •  
 • Warzywa dyniowate
  – 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i mączniaka rzekomego
  – od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  – 14-15 czerwiec mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 16 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją Stemphyllium
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:  
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
   brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 13 oraz 14 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
   – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, pierścieniowej plamistości kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia antraknozą liści
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Szparagi
  brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  – 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  – 13 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 •  
 • Warzywa dyniowate
  brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  – od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem prawdziwym oraz kanciastej plamistości ogórków
  – 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 •  
 • Warzywa psiankowate
  – 13 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  – brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  -14 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  – 15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  – przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 14-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 14-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy oraz piętnówki kapustnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mącznika rzekomego
  • 16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • 14-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego oraz ryzyko zagrożenia parchem dyniowatych
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • 15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mącznika prawdziwego
  • 15-16 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 14 oraz 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 11 oraz 14-15 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 11 oraz 14-15 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mącznika prawdziwego oraz zarazy ziemniaka
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 14-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 11 oraz 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano gąsienice I pokolenia rolnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mącznika rzekomego
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 11 oraz 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mącznika prawdziwego
 • 11 oraz 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy oraz dodatkowo 15 czerwca parchem dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • 14-15 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 11 i 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i zarazy ziemniaka
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 15-16 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • od 10 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych
  • 10 oraz 15 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mącznika rzekomego
  • 15-16 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego oraz antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i antraknozy
  • 15-16 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • od 10 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków oraz mogło dojść do infekcji parchem dyniowatych

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium i alternariozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 11 oraz 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • od 10 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 12-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i czarnej zgnilizny kapustnych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 12-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 13-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 12-13 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 12 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 12-16 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
  • 12 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i parchem dyniowatych
  • 15-16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • od 10 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości ogórków

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji Stemphyllium
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją septoriozy
  • 11-12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 14 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 12-13 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja zarazy ziemniaka
  • 10 i 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz  niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 10 i 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka rzekomego oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 14 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 10 i 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji antraknozy liści oraz mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
  • 12 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji antraknozy oraz mączniaka rzekomego
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parchem dyniowatych
 • 10-14 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak zagrożeń chorobowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń chorobowych w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 12 oraz 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie antraknozą liści
 • Warzywa dyniowate

16 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy oraz parcha dyniowatych

Komunikat Agro Smart Lab


ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

warzywa siarkopol nawożenie nasiona
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl