yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

 • sketch agrosimex ochrona
 • pantoea agrosimex intermag

 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
 • prevAm Biocont reklama
AktualnościKomunikat warzywniczy na 35 tydzień roku

Komunikat warzywniczy na 35 tydzień roku

Podajemy Państwu kolejny komunikat warzywniczy na 35 tydzień roku (26.08-1.09), które regularnie przekazuje nam firma AgroSmartLab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

⇒REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

– Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: Brak ryzyka infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 30 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 31 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 30 sierpnia wystąpiły infekcje roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: 30 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 30 sierpnia wystąpiły infekcje roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa liściaste:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
  • Antraknoza liści: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 30 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy:  brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: 30 sierpnia wystąpiły infekcje roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 30 sierpnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

⇒ REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

-Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: 28 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: 30-31 sierpnia mogła nastąpić infekcja roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

– Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

 

⇒ REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

-Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:

  • Chwościk: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 30-311 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: 30-31 sierpnia wystąpiło  ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: 30-31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

⇒ REGION SIERADZA I KALISZA:

-Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

⇒ REGION POZNANIA I WRZEŚNI: 

-Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa psiankowate:

  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zaraza ziemniaka: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

⇒ REGION KUJAW:

-Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa psiankowate:

  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjnej cętkowatości owoców: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zaraza ziemniaka: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

⇒ REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

-Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: 20 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza (A. alternata): 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): 30-31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 30-31 sierpnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

-Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

– Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: 30 sierpnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: 31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 30-31 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin

⇒ REGION ŻUŁAW:

-Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: 30 sierpnia mogła wystąpić infekcja roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: 30 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: 30 sierpnia wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Parch dyniowatych: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: 30 sierpnia wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

⇒ REGION PODKARPACIA:

-Warzywa korzeniowe:

  • Chwościk: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza (A. alternata): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza naci (A. dauci): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa kapustne:

  • Czerń krzyżowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Pierścieniowa plamistość kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Sucha zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Czarna zgnilizna kapustnych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mokra zgnilizna kapustnych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

– Warzywa liściaste:

  • Antraknoza liści: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Alternarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
  • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
  • Zgnilizna twardzikowa: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
  • Bakteryjne gnicie sałaty: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin

-Warzywa dyniowate:

 • Antraknoza dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Parch dyniowatych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość ogórka: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mokra zgnilizna: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub e-mailowo: info@agrosmartlab.com

 

Źródło: AgroSmartLab

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl