Komunikat warzywniczy – tydzień 20. (13.05-19.05) – Agro Smart Lab

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Przekazujemy Państwu kolejną ocenę występowania chorób w uprawach warzywniczych przygotowane przez AgroSmartLab. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach a  oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski. Monitoring i sygnalizacja w czasie rzeczywistym dostępna jest dla osób, które posiadają abonament AgroSmartLab. Pełna informacja na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  16 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią;
  17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
  18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej na plantacjach warzyw korzeniowych oraz mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  16 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją szarej pleśni oraz suchej zgnilizny kapustnych;
  17-19  maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady;
  18 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją czerni krzyżowych;
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej, obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  16 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią;
  17 maja mogła pojawić się infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  17 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  17 maja mogła wystąpić infekcja pierścieniową plamistością kapustnych
 • Warzywa liściaste:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  16-19 maja mogło dojść do infekcji mączniakiem prawdziwym.
 • Szparagi
  16 maja mogła wystąpić infekcja powodującą rdze szparagów.

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  17-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 15-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka;
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • 14-19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni oraz suchą zgnilizną kapustnych
  • 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
  16, 17 i 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 i 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja szarej pleśni
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogła wystąpić infekcja szarej pleśni;
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 18 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej.
 • Warzywa liściaste
  17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogła wystąpić infekcja szarej pleśni;
  18 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz zgnilizny twardzikowej;
  • 16-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia suchą zgnilizną kapustnych;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz czerni krzyżowych;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  przez większość tygodnia mogło dojść do wystąpienia infekcji zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mogło wystąpić zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste:
  17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.
 •  
 • Szparagi
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
   przez większość tygodnia występowały bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji rdzą.

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  • 17-19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17-19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 16-19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych i mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych;
  • 17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej.
 • Warzywa liściaste:
  16 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
  18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 16-19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz czerni krzyżowych;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 17-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej.
 • Warzywa liściaste:
  16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
  16 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;|
  7-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16 i 17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 17 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
  • 16-18 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16-17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 17 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych;
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16 i 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
   przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym oraz antraknozy liści sałaty.

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17 i 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 16 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
   18-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego.

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą i Stemphyllium;
   18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej;
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 17 i 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapusty;
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, czarnej zgnilizny kapustnych oraz zgnilizny twardzikowej.
 • Warzywa liściaste:
  17 i 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści;
  18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej;
  18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  • 15-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  • 19 maja występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka, alternariozy naci marchwi;
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 15-19 maja występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni i suchej zgnilizny kapustnych;
  • 15-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych,
   18 maja czarnej zgnilizny kapustnych.
 • Warzywa liściaste:
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  15-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antrakznozy liści oraz mączniaka prawdziwego;
  16 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mącznika rzekomego.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub e-mailowo: info@agrosmartlab.com

Źródło:Agro Smart Lab

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności