yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

 • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościKomunikat warzywniczy - tydzień 20. (13.05-19.05) – Agro Smart Lab

Komunikat warzywniczy – tydzień 20. (13.05-19.05) – Agro Smart Lab

Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Przekazujemy Państwu kolejną ocenę występowania chorób w uprawach warzywniczych przygotowane przez AgroSmartLab. Informacje dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach a  oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski. Monitoring i sygnalizacja w czasie rzeczywistym dostępna jest dla osób, które posiadają abonament AgroSmartLab. Pełna informacja na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:
  16 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią;
  17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
  18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej na plantacjach warzyw korzeniowych oraz mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  16 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją szarej pleśni oraz suchej zgnilizny kapustnych;
  17-19  maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego – szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady;
  18 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją czerni krzyżowych;
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej, obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  16 maja mogła wystąpić infekcja szarą pleśnią;
  17 maja mogła pojawić się infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  17 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  17 maja mogła wystąpić infekcja pierścieniową plamistością kapustnych
 • Warzywa liściaste:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  16-19 maja mogło dojść do infekcji mączniakiem prawdziwym.
 • Szparagi
  16 maja mogła wystąpić infekcja powodującą rdze szparagów.

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • Warzywa cebulowe:
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  17-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 15-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka;
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni
 • Warzywa kapustne:
  • 14-19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni oraz suchą zgnilizną kapustnych
  • 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady)
 • Warzywa liściaste
  16, 17 i 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 i 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja szarej pleśni
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 16-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 16-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz mogła wystąpić infekcja szarej pleśni;
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 18 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej.
 • Warzywa liściaste
  17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogła wystąpić infekcja szarej pleśni;
  18 maja wystąpiło niskie zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały dość sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz zgnilizny twardzikowej;
  • 16-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia suchą zgnilizną kapustnych;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz czerni krzyżowych;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste:
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  przez większość tygodnia mogło dojść do wystąpienia infekcji zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mogło wystąpić zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste:
  17 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.
 •  
 • Szparagi
  • 13 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
   przez większość tygodnia występowały bardzo sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji rdzą.

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  • 17-19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17-19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 16-19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych i mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych;
  • 17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej.
 • Warzywa liściaste:
  16 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
  18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 16-19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 18 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz czerni krzyżowych;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 17-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  • obserwowano niewielką liczebność śmietki kapuścianej.
 • Warzywa liściaste:
  16-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
  16 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;|
  7-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16 i 17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 17 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
  • 16-18 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16-17 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 17 i 19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych;
  • 18 i 19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji pierścieniowej plamistości kapustnych oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste:
  • 16 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 16 i 19 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
   przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym oraz antraknozy liści sałaty.

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 17 i 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 16 i 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady).
 • Warzywa liściaste
  • 17 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
   18-19 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego.

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą i Stemphyllium;
   18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej;
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 18 i 19 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 17 i 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapusty;
  • 17-19 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 18 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych;
  • 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, czarnej zgnilizny kapustnych oraz zgnilizny twardzikowej.
 • Warzywa liściaste:
  17 i 18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści;
  18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej;
  18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  • 15-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
  • 18 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  • 19 maja występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka, alternariozy naci marchwi;
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 15-19 maja występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni i suchej zgnilizny kapustnych;
  • 15-18 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 17 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych,
   18 maja czarnej zgnilizny kapustnych.
 • Warzywa liściaste:
  16 i 17 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  15-18 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antrakznozy liści oraz mączniaka prawdziwego;
  16 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mącznika rzekomego.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub e-mailowo: info@agrosmartlab.com

Źródło:Agro Smart Lab

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl