yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

 • pantoea agrosimex intermag
 • sketch agrosimex ochrona

 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
 • prevAm Biocont reklama
AktualnościZagrożenie chorobami i szkodnikami w uprawie warzyw w 21. tygodniu (20.05-26.05)

Zagrożenie chorobami i szkodnikami w uprawie warzyw w 21. tygodniu (20.05-26.05)

Przedstawiamy Państwu kolejny KOMUNIKAT WARZYWNICZY przygotowany przez firmę AGRO Smart Lab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Informacje te dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach a  oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski. Monitoring i sygnalizacja w czasie rzeczywistym dostępna jest dla osób, które posiadają abonament AgroSmartLab. Pełna informacja na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe:

   • 24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
   • 21-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego;
   • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
    przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji Stemphyllium.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji zarazą ziemniaka;
  • 20-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej w uprawach warzyw korzeniowych;
  • 24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa kapustne:
  • 23-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych;
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem rzekomym– szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady;
  • 20 i 22-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 20 maja wystąpiło niskie ryzyko infekcji czarnej zgnilizny kapustnych;
  • 20-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni;
  • ponownie obserwowano loty śmietki kapuścianej.
  • Warzywa liściaste
   20 i 22-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
   przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;
   20-25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją zgnilizny twardzikowej;
   24 i 25 maja wystąpiło zagrożenie infekcją szarej pleśni._______________________________________________________________

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

Warzywa cebulowe:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
  • 22 maja wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium;
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią i alternariozą;
  • 23-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego.

Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:

  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią i alternariozą;
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka;
  • 23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej.

Warzywa kapustne:

  • 22 i 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią i czernią krzyżowych;
  • 23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 20 oraz 22-23 wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko infekcji czarnej zgnilizny kapustnych;
   przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;

Warzywa liściaste:
22-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia szarej pleśni;
23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej.

Szparagi:
23 maja wystąpiło zagrożenie infekcją rdzy szparagów oraz niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią.

____________________________________________________________________

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 26 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz zgnilizny twardzikowej;
  • 21 oraz 24-25 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 26 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 20 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 20 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych.

• Warzywa liściaste

 • 20-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;
 • 22-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
 • 26 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej.

___________________________________________________________________

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium i mączniakiem rzekomym;
  • 23 i 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 23 i 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą, zgnilizną twardzikową;
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 24 i 25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 23 i 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia czarną zgnilizną kapustnych oraz  mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych;
  • 20 oraz 22-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz suchej zgnilizny kapustnych;
  • 20-24 maja występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 17-19 maja obserwowano loty I pokolenia motyli tantnisia krzyżowiaczka, zwalczanie larw przypadało na 24-25 maja.
 • Warzywa liściaste
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 23 i 24 maja mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową;
  • 22-24 maja wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty;
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

_____________________________________________________________________

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 20 oraz 22-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego oraz Stemphyllium;
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 22-25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych;
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 22-25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 20 oraz 22-24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 23 i 24 maja wystąpiło zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 21-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia czarną zgnilizną kapustnych;
 • Warzywa liściaste
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;
  • 24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 22-25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej.

___________________________________________________________________

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie;
 • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
 • 22 i 24 maja mogło wystąpić zagrożeni infekcją zarazy ziemniaka.
 •  

• Warzywa kapustne:

  • 20 oraz 22-23 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie zagrożenie infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych;
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie;
  • 20 maja wystąpiło zagrożenie infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  • 23 maja wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych.

• Warzywa liściaste:

 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym oraz bardzo niskie ryzyko wystąpienia szarej pleśni
 • Szparagi
  • 20-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
  • 20 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  • przez większość tygodnia ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni utrzymywało się na bardzo niskim poziomie.

___________________________________________________________________

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 20-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci;
  • 23 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka;
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej.
 • Warzywa kapustne:
  • 20-22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych;
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej;
  • 21-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych;
  • 21-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady) oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcja suchej zgnilizny kapustnych;
  • ponownie obserwowano loty śmietki kapuścianej.

• Warzywa liściaste:

 • 21-22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;
 • 20-22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
 • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej.

___________________________________________________________________

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego;
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja alternariozą;
  • 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego;
  • 23 i 25 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka;
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej,
 • Warzywa kapustne:
  • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 24 maja mogła wystąpić infekcja czernią krzyżowych;
  • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 20-22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych oraz niskie ryzyko infekcji czarnej zgnilizny kapustnych;
  • 21-24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 17-19 maja obserwowano loty I pokolenia motyli tantnisia krzyżowiaczka, zwalczanie larw przypadało na 24-25 maja.

• Warzywa liściaste:

 • 20-21 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;
 • 23 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
 • 20-24 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej.

__________________________________________________________________

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21-23 oraz 25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia szarą pleśnią.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20-24 maja mogła wystąpić infekcja zarazą ziemniaka;
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz alternariozy.
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz czerni krzyżowych;
  • 20-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 22-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych;
  • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych.
 • Warzywa liściaste:
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;
 • 21-23 maja wystąpiło zagrożenie antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
 • 21 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego.

__________________________________________________________________

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 24 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem rzekomym oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych oraz pierścieniowej plamistości kapustnych.
 • Warzywa liściaste
  • 22 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

____________________________________________________________________

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 21 maja mogło wystąpić zagrożenie infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcji mączniakiem rzekomym, niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapusty oraz suchej zgnilizny kapustnych;

• Warzywa liściaste:

 • 20 i 22 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty;
 • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym.

__________________________________________________________________

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 21-23 oraz 25 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium;
  • 20-22 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy;
  • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
  • 21-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego.
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 20 i 21 maja wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka, 21 maja mączniakiem prawdziwym;
  • 20-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci;
  • 20-25 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenie infekcją zarazy ziemniaka.
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia utrzymywały się sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego (szczególnie podatne rośliny będące w fazie rozsady);
  • 21-23 maja mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych;
  • 20-23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych  pierścieniowej plamistości kapustnych oraz czernią krzyżowych;
  • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych oraz szarej pleśni;

• Warzywa liściaste:

 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym;
 • 21-23 oraz 25 maja wystąpiło zagrożenie antraknozą liści w uprawach sałaty oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni;
 • 21-22 maja wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • 23 maja wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni.

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub e-mailowo: info@agrosmartlab.com

System monitoringu

Źródło:Agro Smart Lab

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl