yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

spójnia cebula nasiona ozima plantico

 • sketch agrosimex ochrona
 • pantoea agrosimex intermag

 • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
 • prevAm Biocont reklama
AktualnościKomunikat warzywniczy. Zagrożenia chorobami i szkodnikami

Komunikat warzywniczy. Zagrożenia chorobami i szkodnikami

Jak co tydzień podajemy Państwu kolejny komunikat warzywniczy na 30 tydzień roku (22.07-28.07), które regularnie przekazuje nam firma AgroSmartLab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych zlokalizowanych w rejonie Igołomi, Charsznicy, Sieradza, Łęczycy, Włocławka i Warszawy.

Udostępniane przez nasz portal komunikaty warzywnicze przekazywane przez firmę AgroSmartLab dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych.

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:

 • Warzywa cebulowe
  • 22 i 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium
  • 22 oraz 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego i szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego  
  • 22 oraz 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 23 i 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja zarazy ziemniaka
  • obserwowano II pokolenie połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne
  • 22 oraz 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 25-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano loty II pokolenia rolnicy oraz  intensywne loty wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego
  • 22-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy liści
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 22 oraz 25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego i rzekomego oraz szarej pleśni
 • 22-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją antraknozy
 • 22-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
 • 23-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

 ——————————————————————————————-

REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • Warzywa cebulowe
  • 22 i 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego
  • 22-23 oraz 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji zarazy ziemniaka, zgnilizny twardzikowej i mokrej zgnilizny
  • od 22 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 22-23 oraz 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • obserwowano loty II pokolenia rolnicy
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji suchej zgnilizny kapustnych, mokrej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej
  • 22-23 oraz 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
  • 23 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 22-23 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, zgnilizny twardzikowej
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
  • od 22 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
 • Warzywa dyniowate
  • od 22 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
  • 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni oraz ryzyko infekcji parcha dyniowatych, antraknozy i kanciastej plamistości ogórków
  • 22 i 23 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego
 • Szparagi
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja rdzy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22-23 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów

 ———————————————————————————————–

REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenie infekcją Stemphylium
  • 22-25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, chwościka, mączniaka prawdziwego
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny i zgnilizny twardzikowej
  • 25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 22-25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych
  • 22-25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego, czarnej zgnilizny oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny i zgnilizny twardzikowej
  • 24-26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego i prawdziwego
  • 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego i prawdziwego
 • 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
 • 23-27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków

 ————————————————————————————————

REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 22-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 22 oraz 24 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 23-24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją chwościka, szarej pleśni i mączniaka prawdziwego
  • 23 i 25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 22 oraz 24 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • Warzywa kapustne:
  • 22 oraz 24 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 24 lipca wystąpiło mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • 24-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • 22-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • obserwowano loty II pokolenia rolnicy i śmietki kapuścianej
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
  • 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 22 oraz 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego, szarej pleśni
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 22-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
 • 23-24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcja mączniaka rzekomego

 ——————————————————————————————

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:  

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego
  • 23-24 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:  
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
  • 25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i zgnilizny twardzikowej oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej
  • 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mokrej zgnilizny oraz mączniaka prawdziwego
  • 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Szparagi
  • 23-24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją purpurowej plamistości pędów
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i mokrej zgnilizny
 • 23-27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
 • 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
 • brak ryzyka zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny, mączniaka prawdziwego, fytoftorozy
  • 23-27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i szarej pleśni
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka

 ——————————————————————————————–

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
 • 25 i 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej, chwościka, zarazy ziemniaka
 • 25 i 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej
  • 26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 24 i 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
 • 25 i 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
 • 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
  • 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy i parcha dyniowatych
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastej plamistości ogórków
 • Warzywa psiankowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka prawdziwego, fytoftorozy, zarazy ziemniaka
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji bakteryjnej cętkowatości owoców
 • niskie ryzyko zagrożenia infekcja szarej pleśni
 • 25 i 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy

———————————————————————————————–

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zarazy ziemniaka
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy i chwościka
  • 25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • obserwowano II pokolenie połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 25-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz suchej zgnilizny kapustnych
  • 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • w dalszym ciągu obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mącznika rzekomego, mączniaka prawdziwego
  • 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
  • 25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i rzekomego
 • przez większość tygodnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych
 • Warzywa psiankowate
  • przez większość tygodnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją bakteryjnej cętkowatości owoców
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka
  • 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 25 i 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej

—————————————————————————————————

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium, mączniaka rzekomego oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, mączniaka prawdziwego,
  • 23 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 22 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją szarej pleśni, mokrej zgnilizny kapustnych
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego i suchej zgnilizny kapustnych, mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych i czarnej zgnilizny oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści, mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mokrej zgnilizny, mączniaka prawdziwego
  • 23-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy, parcha dyniowatych oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy

——————————————————————————————–

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, szarej pleśni, alternariozy, Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, zgnilizny twardzikowej, alternariozy, zarazy ziemniaka
  • 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
 • Warzywa kapustne:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, mączniaka prawdziwego i rzekomego, szarej pleśni, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, pierścieniowej plamistości kapustnych, czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy liści, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej 
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, antraknozy dyniowatych, mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, kanciastej plamistości ogórków
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

————————————————————————————————

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 22, 24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphylium
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją alternariozy, chwościka, zgnilizny twardzikowej, mączniaka prawdziwego, zarazy ziemniaka, szarej pleśni
  • 28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy liści
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • Warzywa kapustne:  
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, pierścieniowej plamistości kapustnych, szarej pleśni
  • 22, 24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji mączniaka rzekomego, prawdziwego, zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni
  • 22, 24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy liści
  • 24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
 • Warzywa dyniowate
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego, prawdziwego, kanciastej plamistości ogórków, szarej pleśni
  • 22, 24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcja antraknozy
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji parcha dyniowatych

———————————————————————————————-

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 22 oraz 26-27 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji Stemphylium
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 27-28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni i mączniaka prawdziwego
  • 22 oraz 26-27 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 26-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 22 i 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22 oraz 26-27 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny oraz mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych
  • 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniakiem rzekomym
 • Warzywa liściaste
  • brak ryzyka zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mokrej zgnilizny
  • 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 22-23 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści
 • Warzywa dyniowate
  • 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją kanciastej plamistości ogórków
  • niskie ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 22-23 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 22 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • przez większość tygodnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją parcha dyniowatych

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

Źródło: AgroSmartLab

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl