Młody Rolnik 2021 – resort rolnictwa przewiduje zmiany

Ministerstwo Rolnictwa przewiduje kilka zmian do procedury przyznawania dotacji w ramach PROW „Młody Rolnik” 2021. Mają one zachęcić młodych rolników do korzystania z finansowego wsparcia.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jedną ze zmian proponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa jest wydłużony czas na realizację biznesplanu, dodatkowo więcej osób będzie mogło się ubiegać o dotacje.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie WPR powinno nastąpić do końca 2023 r., jednak ze względu na opóźnienia we wdrażaniu nowej WPR, UE wprowadziła okres przejściowy, który będzie obowiązywał w latach 2021–2022. Z tego właśnie powodu rolnicy będą mili więcej czasu na realizację biznesplanu, gdyż ostateczny termin złożenia wniosku o wypłacenie II raty dotacji został wydłużony 31 sierpnia 2025 r.

Technik turystyki na obszarach wiejskich
MRiRW proponuje wprowadzenie dodatkowego zawodu, który pozwoli spełnić warunek dotyczący posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Chodzi w tym przypadku o zawód technika turystyki na obszarach wiejskich. Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem zawodu technika turystki na obszarach wiejskich rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r.- uzasadniono w rozporządzeniu.

W przypadku biznesplanu resort rolnictwa planuje wprowadzić możliwość nagrywania biznesplanu na pamięć USB (pendrive). Takie rozwiązane zaproponowano również w przypadku ubiegania się wsparcie finansowe w ramach poddziałania ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Wysokość premii wynosi 150 tys. zł, jest wypłacana w 2 ratach: 80% (120 tys.) + 20% (30 tys.). Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności