yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

 • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościZagrożenie chorobami i szkodnikami w uprawie warzyw w 23 tygodniu roku

Zagrożenie chorobami i szkodnikami w uprawie warzyw w 23 tygodniu roku

Przedstawiamy Państwu kolejny KOMUNIKAT WARZYWNICZY przygotowany przez firmę AGRO Smart Lab. Komunikaty dotyczące chorób oparte są na podstawie modeli chorobowych uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Komunikaty dotyczące szkodników oparte są na podstawie kilkunastu pułapek automatycznych umiejscowionych w sześciu lokalizacjach.

Informacje te dotyczą poprzedniego tygodnia i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach warzywniczych oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski. Monitoring i sygnalizacja w czasie rzeczywistym dostępna jest dla osób, które posiadają abonament AgroSmartLab. Pełna informacja na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/
System monitoringu

Informacje przedstawiają dane z 23 tygodnia roku (03.06-09.06) .

REGION IGOŁOMI I CHARSZNICY:
Warzywa cebulowe

  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • przez większość tygodnia utrzymywało się niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz alternariozy
  • obserwowano loty wciornastków
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
 • przez większość tygodnia utrzymywało się niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni oraz zgnilizny twardzikowej
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne
 • przez większość tygodnia utrzymywało się niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 3 i 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • obserwowano loty tantnisia krzyżowiaczka oraz wciornastów
 • Warzywa liściaste
 • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni oraz zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją antraknozy
 • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • brak ryzyka wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji kanciastą plamistością ogórków
  ________________________________________________________________

 REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA:

 • Warzywa cebulowe
  • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni, alternariozy i mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i alternariozy
  • od 3 do 5 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji chwościkiem
  • 9 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją alternariozy naci
  • 6 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją zarazy ziemniaka
  • 4 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • od 6 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
 • Warzywa kapustne:
  • 4 i 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni, czerni krzyżowych, pierścieniowej plamistości kapustnych, suchej zgnilizny kapustnych
  • 4 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa liściaste
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
  • 4 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • od 6 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji mączniaka prawdziwego
 • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni i mączniaka rzekomego
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • Szparagi
 • 7 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją rdzy szparagów
  • brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji szarej pleśni
   _______________________________________________________________

 REGION DOLNEGO ŚLĄSKA:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
 • Warzywa cebulowe:
  • brak ryzyka wystąpienia infekcji chorobowych
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 9 czerwca mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową
  • 5-9 czerwca wystąpiła infekcja mączniakiem prawdziwym
 • Warzywa kapustne:
  • 9 czerwca mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową
  • 7-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca mogła wystąpić infekcja zgnilizną twardzikową
 • Warzywa dyniowate
 • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 5-9 czerwca wystąpiła infekcja mączniakiem prawdziwym
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  _________________________________________________________________

 REGION SIERADZA I KALISZA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 3 oraz 8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, 3 czerwca mogło dojść do infekcji
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, 3 czerwca mogło dojść do infekcji
  • 3 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją chwościka i alternariozą naci
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego i zgnilizny twardzikowej
  • 4 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych, 3 czerwca mogło dojść do infekcji
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 3-8 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 3 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych, dodatkowo 8 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • 3 czerwca wystąpiła infekcja antraknozą liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 3 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
 • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  __________________________________________________________________

REGION TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 3, 5 oraz 7 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją Stemphyllium
  • 3, 5 oraz 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 3 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 3, 5 oraz 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 5 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 6 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy naci
  • 4 i 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 3 i 5 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz dodatkowo 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 3, 5 oraz 7 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 3 oraz 6-8 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
 • Warzywa liściaste
  • 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy liści w uprawach sałaty
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 6 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją antraknozy
  • 3 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  __________________________________________________________________

REGION POZNANIA I WRZEŚNI:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  •  
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem prawdziwym oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 3-5 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją pierścieniowej plamistości
  • 8 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą liści
 • Szparagi
  • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją rdzy
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia antraknozą
 • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem prawdziwym
 • Warzywa psiankowate
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją fytoftorozy
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia mączniakiem prawdziwym oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
   _______________________________________________________________

REGION KUJAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
  • 3-4 oraz 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 7 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz mączniaka prawdziwego
  • 3 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • 3-4 oraz 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej oraz czarnej zgnilizny kapustnych
  • 3 oraz 7-8 czerwca występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
 • Warzywa psiankowate
  • 3-4 oraz 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 3 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
   _________________________________________________________________

REGION ŁĘCZYCY i WARSZAWY:

 • Warzywa cebulowe:
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 8 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka i alternariozy naci
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
  • obserwowano loty połyśnicy marchwianki
 • Warzywa kapustne:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
  • 5 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 8 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • obserwowano loty piętnówki kapustnicy
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 8-9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia zgnilizną twardzikową
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • Warzywa psiankowate
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
   ________________________________________________________________

REGION ZAMOŚCIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji Stemphyllium oraz niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją chwościka
  • 3 oraz 8 czerwca mogło dojść do infekcji zarazą ziemniaka
 • Warzywa kapustne:
  • od 4 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
  • przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych
  • 7 oraz 9 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego oraz suchej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 7 oraz 9 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy liści
  • 7 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa dyniowate
 • od 3 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
 • 7 oraz 9 czerwca wystąpiło zagrożenie infekcją antraknozy
 • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
  _________________________________________________________________

REGION GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO:

 • Warzywa cebulowe:
  • 7-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium oraz alternariozy
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni oraz alternariozy naci
  • od 3 do 7 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji chwościka
  • 7-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz czerni krzyżowych
  • 7-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
  • 6 i 8 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją zarazy ziemniaka
  • 6-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa kapustne:
  • 7-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy oraz mogło dojść do infekcji czarnej zgnilizny kapustnych
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 6-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
  • 8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją pierścieniowej plamistości kapustnych
  • 6-8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem rzekomym
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 7 czerwca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją szarej pleśni
  • 6-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • od 4 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  • 7-9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka prawdziwego
   ________________________________________________________________

REGION ŻUŁAW:

 • Warzywa cebulowe:
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją alternariozy, zarazy ziemniaka i zgnilizny twardzikowej oraz mogło dojść do infekcji chwościkiem
 • Warzywa kapustne:
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją czerni krzyżowych oraz zgnilizny twardzikowej
  • 8 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją mączniaka rzekomego
 • Warzywa liściaste
 • od 4 czerwca występowało ryzyko zagrożenia infekcją mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją zgnilizny twardzikowej
 • Warzywa dyniowate
 • 9 czerwca występowały sprzyjające warunki do infekcji kanciastą plamistością ogórków
  _________________________________________________________________

REGION PODKARPACIA:

 • Warzywa cebulowe:
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją Stemphyllium
 • Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki:
  • brak zagrożeń chorobowych w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych
 • Warzywa kapustne:
  • 9 czerwca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją suchej zgnilizny kapustnych i mączniaka rzekomego oraz niskie ryzyko zagrożenia pierścieniową plamistością kapustnych
  • 7 czerwca mogło wystąpić zagrożenie infekcją czarnej zgnilizny kapustnych
 • Warzywa liściaste
 • przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do wystąpienia infekcji mączniakiem prawdziwym
  • 9 czerwca wystąpiło zagrożenie antraknozą liści
 • Warzywa dyniowate
 • brak zagrożeń chorobowych

Osoby zainteresowane usługą precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w swoim regionie uzyskają więcej informacji na stronie: https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/ lub e-mailowo: info@agrosmartlab.com

Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl