„Ziemia-Roślina-Człowiek” – Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa

  Data/Czas
  20/09/2017 – 21/09/2017

  Lokalizacja
  Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. 29 Listopada 54
  Kraków, Poland


  Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

  Organizatorzy: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Oddział PTNO w Krakowie

  Program konferencji:
  DZIEŃ I (20.09 środa):
  8.30-10.00 – Rejestracja uczestników, montowanie posterów
  10.00-13.00 –  SESJA PLENARNA (sala 130 – 131 I piętro)
  10.00-10.45 – Otwarcie konferencji

  • dr hab. Jacek Nawrocki – Prezes Zarządu Głównego PTNO
  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Rys historyczny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych – prof. dr hab. Stanisław Mazur – Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  10.45-11.15 – wyróżnienia i adresy

  11.15-11.45 – Pochwała mądrości – prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  11.45-12.15 – Phytochemical forming: nowe impulsy w łańcuchu wartości dodanej na przykładzie pomidora – prof. dr hab. Anna J. Keutgen – University of Natural Resources and Life Sciences BOKU, Vienna

  12.15-12.45 – Gleba w polskim krajobrazie rolniczym – prof. dr hab. Tadeusz Kęsik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  13.00 – Pamiątkowe zdjęcie

  14.30-15.30 – SESJA POSTEROWA w sekcjach tematycznych – Rośliny Ozdobne i Architektura Krajobrazu: parter, Sadownictwo: hol II piętro,  Warzywnictwo: hol I piętro

  PREZENTACJE W SEKCJACH TEMATYCZNYCH: WARZYWNICTWO (sala 130)
  15.30- 15.45  – Podsumowanie sesji posterowej
  15.45-16.00 – Zastosowanie biowęgla jako składnika podłoży do uprawy warzyw szklarniowych – dr inż. Cecylia Uidańska-Pusz dr inż.Agnieszka Medyńska-Juraszek, dr inż. Piotr Chohura, dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. UP, UP Wrocław
  16.00-16.15 – Wpływ roślin okrywowych w tunelach foliowych na właściwości fizyko-chemiczne gleby – dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz, dr hab. Piotr Siwek, mgr inż. Piotr Bucki, UR Kraków
  16.15-16.30 – Wpływ roślin okrywowych w tunelach foliowych na plonowanie i jakość cukinii – dr hab. Piotr Siwek, dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz, mgr inż. Piotr Bucki, UR Kraków
  16.30-16.45 – Wpływ metod ściółkowania na właściwości fizyczne gleby, plonowanie i skład chemiczny owoców cukinii (Cucurbita pepo conv. giromontina Greb.) – mgr inż. Piotr Bucki, dr hab. Piotr Siwek, dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz, UR Kraków
  16.45-17.00 – Skuteczność biologicznej ochrony marchwi przed mikozami
  dr hab. Jacek Nawrocki, mgr inż. Marcelina Machura, prof. dr hab. Stanisław Mazur, UR Kraków
  17.00-17.45 –  Dyskusja

  17.45 – Zakończenie pierwszego dnia konferencji.

  DZIEŃ II (21.09 czwartek):
  Programy studyjne: ‘Ogrody Królowej Bony na Wawelu’ lub ‘W ogrodzie i winnicy…’

   

  Więcej informacji oraz rejestracja: www.zrc.ur.krakow.pl