yara ogólna nawożenie warzywa

Deszczownie VIP baner

orondis syngenta promocja ochrona

sdf ciągnik rolniczy

  • ashanti agrosimex

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościSpecjalistyczne ubezpieczenia upraw pod osłonami

Specjalistyczne ubezpieczenia upraw pod osłonami

Uprawy ogrodnicze prowadzone pod osłonami w znacznym stopniu zależą od pogody, która oprócz tego, że wpływa na przebieg wegetacji, może również zagrażać bezpieczeństwu produkcji. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne w naszej szerokości geograficznej nie są niczym nowym, ale częstotliwość ich występowania zwiększa się wraz z zachodzącymi zmianami klimatu. Ryzyko wystąpienia strat spowodowanych przez zjawiska pogodowe, ogień oraz awarie techniczne pozwala zminimalizować odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa.

Na polskim rynku dostępna jest już oferta ubezpieczenia dla ogrodników prowadzących produkcję pod osłonami. Za pośrednictwem wyspecjalizowanego agenta ubezpieczeniowego, AgroRisk Polska, producenci mogą uzyskać doradztwo ubezpieczeniowe, otrzymać ofertę i kupić polisę od europejskiego lidera ubezpieczeń ogrodniczych – Gartenbau-Versicherung. Szczegóły i zakres oferowanej ochrony przedstawili Christian Senft, prezes Gartenbau-Versicherung oraz Michael Lösche, prezes zarządu AgroRisk Polska podczas konferencji prasowej zorganizowanej 21 kwietnia br. w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji

Ubezpieczenia z 175-letnią tradycją

AgroRisk Polska to firma, która rozpoczęła działalność w czerwcu 2020 r. wsparta wieloletnim doświadczaniem Gartenbau-Versicherung, R+V, VEREINIGTE HAGEL – znanych na europejskim rynku ubezpieczycieli, będących udziałowcami firmy. AgroRisk specjalizuje się w ubezpieczeniach upraw ogrodniczych prowadzonych pod osłonami – w szklarniach i tunelach foliowych oraz budynkach (pieczarkarnie), a także centrów ogrodniczych w zakresie różnych kierunków produkcji, takich jak uprawa warzyw i owoców miękkich, roślin ozdobnych, produkcja grzybów i materiału szkółkarskiego.

Firma Gartenbau-Versicherung, której produkt oferuje AgroRisk Polska to ubezpieczyciel z bardzo długą tradycją i doświadczeniem. Firma została założona w 1847 r. w Niemczech przez ogrodników, którzy chcieli chronić swoje uprawy przed skutkami szkód gradowych. Obejmowała ona ubezpieczeniem zarówno uprawy prowadzone pod osłonami, jak i w nieosłoniętym gruncie. Firma powstała jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, co oznacza, że ogrodnicy chcący ubezpieczyć swoje uprawy zostają członkami towarzystwa i ubezpieczają sami siebie – pozwala to na przeniesienie ryzyka z jednego członka na wspólnotę. Jako, że ubezpieczeni są częścią towarzystwa zależy im przede wszystkim na ograniczaniu ryzyka i podejmowaniu działań prewencyjnych zabezpieczających przed powstawaniem szkód, aby wysokość składek nie wzrastała. Dzięki temu, że firma została założona i jest dalej prowadzona przez osoby znające specyfikę produkcji ogrodniczej, które same zmagają się z jej realiami, ubezpieczenia oferowane przez Gartenbau-Versicherung są doskonale dopasowane do potrzeb właścicieli gospodarstw ogrodniczych i na bieżąco dostosowywane do zmian klimatu i specyfiki produkcji. Dlatego przez lata działania firmy wraz z intensyfikacją występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i postępującym zaawansowaniem technicznym gospodarstw oferta ubezpieczyciela została rozszerzona ochronę przed skutkami huraganów, podtopień, ulewnych deszczy, naporu lodu i śniegu, ognia, uderzeń piorunów, przepięcia i awarii technicznych.

W związku z zainteresowaniem tego typu ubezpieczeniami ogrodników z innych krajów, po 60 latach działalności w Niemczech towarzystwo zaczęło rozszerzać swoją działalność na inne kraje europejskie. Obecnie ubezpieczenia Gartenbau-Versicherung są dostępne także dla ogrodników w Szwajcarii, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Grecji, a od 2022 r. także w Polsce. Gartenbau-Versicherung zabezpiecza działalność i płynność finansową firm z całego łańcucha produkcyjnego w ogrodnictwie. Towarzystwo obejmuje ok. 14 300 firm członkowskich ubezpieczając dochody na ponad 60 miliardów euro.

Prenumerata Warzywa 2024 - baner

Polisa skrojona na miarę

W Polsce zakres ubeczeń Gartenbau-Versicherung oferowanych przez AgroRisk obejmuje obecnie wyłącznie uprawy pod osłonami, których założenie i prowadzenie wymaga wysokich nakładów i co za tym idzie – wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Podczas konferencji prasowej w Poznaniu Michael Lösche, prezes zarządu AgroRisk Polska przedstawił nowe rozwiązanie oraz strategię działania na polskim rynku. Ogrodnikom prowadzącym produkcję pod osłonami zaproponował produkt HORTISECUR® G – pierwsze, specjalistyczne ubezpieczenie, które zostało stworzone ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb branży. W ramach tego produktu ogrodnicy mogą objąć ochroną obiekty produkcyjne i budynki gospodarcze, maszyny, urządzenia i instalacje, a także wyposażenie obiektów, a przede wszystkim uprawy ubezpieczając je od zdarzeń takich jak grad, huragan, napór śniegu i lodu, ulewny deszcz, zalanie, ogień, uderzenie pioruna, i awarii techniki. Obecnie możliwa jest nawet ochrona od cyberprzestępstw oraz utratą zysków z prowadzonych upraw. Szczególnie ciekawym dla ogrodników modułem ubezpieczenia może być wspomniana już ochrona od awarii technicznych, ponieważ współcześnie proces uprawy pod osłonami jest w coraz większym stopniu uzależniony od techniki i automatycznego sterowania. Awarie systemu nawadniania, siłowników w wietrznikach czy czujników umieszczonych w obiekcie albo komputera klimatycznego to zdarzenia, które mogą mieć poważne konsekwencje dla uprawy lub nawet doprowadzić do jej zniszczenia, dlatego możliwość objęcie techniki ochroną ubezpieczeniową jest bardzo istotna dla gospodarstw.

W ramach HORTISECUR® G firma nie oferuje ubezpieczeń upraw przed chorobami i szkodnikami. Wyjątkiem są przypadki, w których wystąpienie choroby jest bezpośrednim następstwem innego zdarzenia – np. zalania obiektu.
Ubezpieczenie HORTISECUR® G ma konstrukcję modułową, aby można je było dostosować do specyfiki każdego gospodarstwa. Dzięki temu każdy plantator może zdecydować, które przedmioty i od jakich ryzyk chce ochronić, zależnie od własnych potrzeb.

Po pierwsze, prewencja

W swojej działalności AgroRisk wspiera klientów zarówno na etapie wyboru i zakupu polisy, jak i w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz podczas likwidacji szkód. Z pomocą pośrednika można skorzystać z doradztwa ubezpieczyciela  od etapu projektowania i budowy szklarni czy tuneli, aby już wówczas dokonać oceny ryzyka i wziąć w tym procesie pod uwagę sposoby jego minimalizowania, ponieważ prewencja to najskuteczniejsza ochrona. Ogrodnik nawet z najlepszym ubezpieczeniem, pokrywającym wszystkie straty zostaje na czas potrzebny do likwidacji szkód i wznowienia produkcji wyłączony z rynku – a w przypadku niektórych upraw czas ten może być długi. Dlatego ubezpieczyciel tak dużą wagę przykłada do działań zapobiegających powstawaniu szkód. Na polskim rynku opiekunami klienta czuwającymi nad przebiegiem sprzedaży polis i likwidacji szkód są menedżerowie ds. ubezpieczeń – Michał Kłobus i Robert Brocki.

Ubezpieczenie HORTISECUR® G ma charakter indywidulany i jest każdorazowo dostosowywane do każdego gospodarstwa. Ochroną może zostać objęte każde gospodarstwo, bez względu na jego wielkość i skalę produkcji. Ubezpieczone mogą zostać zarówno obiekty nowopowstające, jak i te już użytkowane. Umowy nie są zawierane online, każdorazowo podjęcie współpracy z ubezpieczycielem poprzedzone jest wizytą w gospodarstwie i oceną ryzyka oraz indywidualnych potrzeb ogrodnika.

Sprawna likwidacja szkody

Christian Senft prezes zarządu Gartenebau-Versicherung podkreślał, że dobrze dobrane ubezpieczenie w razie wystąpienia szkody powinno umożliwić jak najszybsze odtworzenie zniszczonego mienia i wznowienie produkcji. Dla zapewnienia stabilności finansowej gospodarstwa konieczne jest szybkie wypłacenie odszkodowania, w tym za oczekiwany zysk z upraw. Dlatego kluczowym elementem jest szybka i profesjonalna likwidacja szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu. W przypadku branży ogrodniczej zwlekanie z zabezpieczeniem upraw i obiektów po ich uszkodzeniu może prowadzić do szybkiego zwiększania rozmiaru szkód, dlatego zaraz po zarejestrowaniu zdarzenia doradcy ubezpieczeniowi AgroRisk pojawiają się w gospodarstwie, aby wspólnie z klientem i ubezpieczycielem ustalić plan działania naprawczego. Wówczas klientowi wypłacana jest zaliczka na poczet należnego odszkodowania, aby jak najszybciej przystąpić do naprawy szkód. Za pośrednictwem AgroRisk Polska ubezpieczyciel pozostaje w kontakcie z klientem podczas całego procesu.
 – Ciągle pracujemy nad analizą nowych ryzyk, które pojawiają się w skutek zmian klimatu i zakłóceń w produkcji. Kolejnym krokiem, jaki planujemy na polskim rynku to rozszerzenie oferty ubezpieczeń gruntowe szkółki roślin ozdobnych oraz uprawy ogrodnicze w otwartym gruncie – przekazywał Christian Senft.

 

Aleksandra Czerwińska-Nowak
Aleksandra Czerwińska-Nowak
Absolwentka wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez cztery lata pracowała na tej uczelni jako asystent w Katedrze Warzywnictwa zajmując się tematyką technologii uprawy grzybów jadalnych i warzyw. W 2008 roku dołączyła do zespołu miesięcznika „Warzywa”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących doboru odmian warzyw ich uprawy oraz przechowywania i przygotowania do sprzedaży.
Corteva - Zorvec - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl