yara ogólna nawożenie warzywa

rol-spec cebula fokker ozima łuski

  • pantoea agrosimex intermag
  • sketch agrosimex ochrona

  • naturalis biocont ochrona warzywa biologiczna
  • prevAm Biocont reklama
AktualnościToBRFV - Komisja Europejska wprowadziła nowe środki aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie

ToBRFV – Komisja Europejska wprowadziła nowe środki aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie

15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie wykonawcze KE ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV). Rozporządzenie to uchyla przyjętą w ubiegłym roku decyzję wykonawczą. 

Zgodnie z regulacją każdy, kto podejrzewa obecność na terytorium Unii tego agrofaga lub stwierdzi jego obecność, niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ i przekazuje mu wszelkie istotne informacje. Po otrzymaniu takich informacji właściwy organ niezwłocznie je rejestruje i  wprowadza wszelkie niezbędne środki w celu potwierdzenia obecności wirusa. Ma również obowiązek niezwłocznego poinformowania każdej osoby mającej pod kontrolą rośliny, które mogą zostać zakażone ToBRFV o obecności patogeny lub podejrzeniu jego wystąpienia oraz o możliwym ryzyku związanym z wirusem i środkach, jakie należy zastosować.

W sprawie przemieszczania na terytorium Unii roślin papryki i pomidorów przeznaczonych do sadzenia określono, że można je przewozić między krajami tylko wówczas, gdy towarzyszy im paszport i jeżeli spełnione są oba następujące warunki: rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, o którym wiadomo, że nie występuje w nim wirus, co stwierdzono na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych w odpowiednim momencie umożliwiającym jego wykrycie a w przypadku gdy rośliny wykazują objawy ToBRFV, właściwy organ pobrał od tych roślin próbki i poddał je badaniom, które wykazały, że nie są one zakażone. Nakazuje się również aby partie roślin przeznaczonych do sadzenia były utrzymywane osobno od innych partii określonych roślin poprzez zastosowanie odpowiednich środków higienicznych i fizycznego rozdzielenia. Ust. 1 nie ma zastosowania do roślin odmian Capsicum spp., o których wiadomo, że są odporne na ToBRFV oraz roślin przeznaczonych do sadzenia wyprodukowanych zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2019/1615.

Nasiona pomidorów i papryki mogą być przemieszczane na terenie Unii tylko wówczas, gdy towarzyszy im paszport roślin i jeżeli spełniają wszystkie następujące warunki: ich rośliny mateczne zostały wyprodukowane w punkcie produkcji, o którym wiadomo, że nie występuje w nim wirus oraz nasiona te lub ich rośliny mateczne zostały poddane pobieraniu próbek oraz badaniu na obecność wirusa i są od niego wolne. Ponadto pochodzenie wszystkich partii nasion jest rejestrowane i dokumentowane.
Nasiona, które były nadal składowane przed dniem 15 sierpnia 2020 r., są poddawane pobieraniu próbek i badaniu na obecność określonego agrofaga przez właściwy organ lub przez podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwego organu, zanim zostaną przemieszczone na terytorium Unii, i uznane za wolne od tych agrofagów.  Przepisy nie mają zastosowania do nasion odmian Capsicum spp., o których wiadomo, że są odporne na wirusa.

Wymagania dla nasion i roślin do sadzenia ww. gatunków, importowanych do Unii:

Prenumerata Warzywa 2024 - baner
  • nasionom i/lub roślinom do sadzenia musi towarzyszyć świadectwo fitosanitarne, w którym zamieszczona jest odpowiednia deklaracja dodatkowa potwierdzająca spełnienie określonych wymagań zdrowotnościowych oraz nazwa zarejestrowanego miejsca produkcji w państwie ich pochodzenia,
  • nie mniej niż 20 % przesyłek ww. nasion i roślin przeznaczonych do sadzenia jest poddawanych badaniu laboratoryjnemu w punkcie wwozu do Unii.

Corteva - Zorvec - baner

suvisio corteva kapusta ochrona

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl