Przetwory pomidorowe – ich jakość w 2021 r.

fot. pixabay

Kontrolę jakości handlowej koncentratów i przecierów pomidorowych, ketchupów, sosów pomidorowych oraz soków pomidorowych przeprowadziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Objęto nią 116 podmiotów (31 producentów i 85 sklepów).

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 105 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 141 partiach, z czego 18 zakwestionowano (12,8%). Stwierdzono m.in. niezgodną z deklaracją zawartość ekstraktu ogólnego i cukrów oraz niedeklarowaną obecność sacharozy w koncentracie pomidorowym.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 271 partii, z czego w 33 stwierdzono nieprawidłowości (12,2%). Dotyczyły one m.in.:

  • Deklaracji zawartości ekstraktu ogólnego z podaniem tolerancji dla tej wartości.
  • Podawania niepełnego składu wyrobu gotowego oraz nieprawidłowego wskazywania surowca użytego do produkcji (np. w składzie wymieniono „pomidory”, podczas gdy użyto koncentratu pomidorowego).
  • Bezprawnego zastosowania nazwy „koncentrat pomidorowy” dla produktu zawierającego cukier, sól oraz substancje stabilizujące.
  • Braku informacji o zastosowanym procesie obróbki („produkt pasteryzowany”).
  • Braku deklaracji zawartości składnika podkreślonego w nazwie produktu.

Źródło: IJHARS

Related Posts

None found

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności