Książki

Choroby i szkodniki warzyw
Książka autorstwa dr Marii Rogowskiej i dr. Jana Sobolewskiego to najobszerniejsze w języku polskim opracowanie zagadnienia dotyczącego chorób i szkodników roślin warzywnych, z pewnością także – jedno z nielicznych na świecie. Lata obserwacji prowadzonych przez współtwórców książki, badań, obecności w gospodarstwach całej Polski przyczyniły się do powstania tej monografii. Drobiazgowe, obszerne opisy wyglądu poszczególnych stadiów wzbogaca wiele ilustracji pomocnych w poprawnym określeniu zagrożenia. Format B5, 280 str.
Brokuły – od wiosny do jesieni
Książka autorstwa prof. Edwarda Kunickiego i dr Anety Grabowskiej z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Nawozy i środki wspomagające do upraw pod osłonami
Książka ta zawiera informacje o nawozach oraz środkach wspomagających do upraw pod osłonami produkcji polskich i zagranicznych firm działających na polskim rynku.
Nawożenie warzyw polowych
Jest to kolejne, uzupełnione wydanie popularnych i poszukiwanych przez ogrodników zaleceń nawozowych autorstwa prof. dr. hab. Włodzimierza Sadego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Podłoża ogrodnicze

Podłoża ogrodnicze

Publikacja autorstwa dr. Piotra Chohury z AR we Wrocławiu, charakteryzująca wszelkie podłoża mogące być wykorzystane do uprawy roślin pod osłonami, z uwzględnieniem wymagań poszczególnych gatunków warzyw i roślin ozdobnych.
Uprawa cebuli

Uprawa cebuli

Książka autorstwa pracowników naukowych Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach — prof. dr. hab. Adama Dobrzańskiego i prof. dr. hab. Franciszka Adamickiego.
Uprawa kapusty białej, czerwonej i włoskiej
Książka autorstwa mgr Anny Wize. Przedstawia metody uprawy kapusty białej, czerwonej i kapusty włoskiej w różnych gospodarstwach.
Uprawa kapusty pekińskiej
Książka autorstwa dr. Andrzeja Kalisza jest drugim wydaniem, poprawionym i uzupełnionym.
Uprawa papryki w polu

Uprawa papryki w polu

Książka autorstwa prof. dr hab. Haliny Buczkowskiej z Akademii Rolniczej w Lublinie. Omawia różne metody uprawy polowej tego popularnego u nas warzywa, wzbogacona o informacje dotyczące terminów uprawy, agrotechniki, odmian i ochrony.
Uprawa pomidorów polowych
Prof. dr hab. Jan Rumpel w książce tej przedstawia zagadnienia dotyczące przygotowania stanowiska, doboru odmian pomidorów przeznaczonych do uprawy w polu z przeznaczeniem na bezpośrednie spożycie lub dla przetwórstwa, nawożenia, nawadniania, ochrony, zbioru i przygotowania pomidorów do sprzedaży.